Skip to main content

Full text of "Fuerstlich Waldeckische RegierungsBlätter"

See other formats

s :I 


CrlBiiiiiin'kHiii 


SlonLiitcnuifl 
1*1 


i 


Sc 


llnbc 


§ 


6t Übte. 
iuob"l 


rootwli 


i 


mobnlaft 
überbaut- 


J 


H 


'i^DiifMiiitr. ; g 


■ä ji 
1 
1.1 % |3.| 4. | 5. |<f.| 7. >.| -1. ; 10. 11. 13. 13. 14. 


15. | !(□ 17. 
'In'. 1 
BB— 


3354 
Iii 

»r 


315 
818 : 4 
:;ü 

19 
8 


16 


63, -- 


SU 


161 
■27Ü 


1 


1 
iL 


54 ! |— 


188 


ICH 


i;:s 


1 80 


3 


1 
39 


Hebt — - 


263 


371 
271 


1 
1 


SOmeacrmexbt - 
a 


1 t 


so;;— 


tili 


110 


toi 


1 18 


l 
1 


] 
31 Obsr^Ücrbi - 


58 


67 


56 


BülObetätiauten — 


145 


143 


144 


in; 
Säjäieiuljnrtiijimfiii 
33 
37 1 


SS) 


Ü3 


B4 


•jb 


1 


34 Sleiyciiijaqi'iL - 


47 


56 


47 


88 
35 Senn - — 
36|äBeileii — — 
4G 
vi i 


188 

233 


■!!!! -J17 


IU 


3 


1 

Fuerstlich Waldeckische 
Regierungs-Blätter Waldeck, Germany -Bjgttizejl ByjGoogle gürftli* äSaliitctiftbe 

0fegtet*unö6 - m&tttt 

Satire 1.88«. 

Nro. | — 24. 
®(4imi&|it&jigftrr 30^90113. raqami I luftlt. 
Dlgiiized öy Google 'S StSJfmtBtSt > ttijriiniiliiflifdje *(ber|U.t. btä 
Sfftj.s... 


Saturn 
bec 


3 « U « I 1. 


1 


ao. 3uli 

36. 3u[i 

si. guti 
ll. Hu auf 

1!,!. IT;;«.. 

an. £.■;.:[.!■ 
14. Oclcbe: 

2G. Octottr 
19' 

18. Sfccbr. 
27. SOrcbr. 


17. 3uli 
in. l'.:«:n 

Ii). 8bguB 

[;-. '.1iu;[:r 
13. Octobci 

16. HmSc, 

?. Stfr. 

28. Stcbt. 
31. Siecbt. 


9c.aiiiHm(ul)iuig, b_.trtain ai; U:bo:raiIut:'t jii>ifa)cti -DciiifijlOTib 
ii B;rjir[ij-3 nuF Iii t SkU 
Lviit.iiin.i ;i;i:i 'iuni-ir[aL!i)i;fjie):iiii'[i ■ 

Btiffifluiig Mtiniiiniiirri, Li.vi.ji.'Lil) t>ie Snliguitg bei 
ßiiuiH'ii-.lji im ,-lur u (!:■■;■ )ifii;M bei H™iSgtti<$„ 

iBctfQnunqj bt* 3i!'"tLi.iiiiiii ; i:;-3, bitnim.. Sic fln.sgmio, b(ä 
tiriiii.!unt; für e.r.n: Ijiri: iid3 Skjivf? !:.« älmiiijsrirSl. 

Belaiinlinadiung. letnffcnli btt SJi(6fcud>tnftiilifli[ — — — 1 
Mannt in ad) im i|. bcttffteiib bie -totem — — — — - 1 
Siroasisüiitinci], ]i[liffjrna tiin t y«b?iE anlöge limbeiiau bei <$t\-. 

iJii.i;-fjL;vf Lü.'n an bir wireu ^i]:ttao3--[l>.J-- f_n'__it -- -■ -- i 
E..;;:iiimi «imii;, filiriiiij ovi: 5in t Tilidin bri SaitüL-isivtltoLi 

3ol]auu.ä ooil Salbecn - — __-- — __] 
JJttiaiiiiiig tii ,luf.ui!mujlc.£ , bstr.fj.iib die Hiiltguiig b._ 

RriiiiMmö-J 'ii; .LiL.it ~(;oi[ o.'j )l;iii[-! .[iiil-amd)!! 

„rb-d) _—.__ — — _____■! 
J[fci::i:ii[ai!);!i:i'„ t;l..t|-ii5 bi; i;ia.!iü;LHfii lrii)cbniijc Cd Siclf; 

jtMllCiJ l'OEI I. SilSttittV If-Sj — — '- — — - i, 

ifsibe.Hiirf(bi!ngiiSR(ajemeiil — — — __._-- 3 
iöbiung oim l. SDec.mb.i 1BB5 — — _____ j 


j ül 

S 92 
>xs 

101 

[05 
Iii 

11(0 

131 

.i:;3 □Igiiized by Google Sötftlt« SBaltetfif*«« 

9iegtcriig*«fnt(t f f o ii n l in n di im ,1, ■Oti Vattymi irr BtjiKiptriit in tm Slpol&ifm tu ptftmlfn'mii. «jltrrf unt JJotmanl 

iji bis .ml »im! Cit uniixm II. :. J.W. iticffctriuiH ft(];;,|!nt UtiiipiMf Slijüri.S»« 
für 1886 jlrc enntnbunü 111 brlnfltn, 
JlraSjdi, tm 25. EtCtmtn 1886. 

®cr fianDcstircf t o r. Digiiizod b/üoogl Sutftlidj 9BalSectifd)(8 

8cgtertitfi6'8Uft Nro. 2. © in«W 9 Den 13. 3«""« 1886. Mnfltnb ttt ülnirtiung brf giSluS in büt,i!r!iSrti Sirtitffrriiigltirtti ift 3nflljTmwlliinü. 
VScm 13. 3>rnmbir 188S. 

SBir 2i?ll(iclm, ddd Sotlri «nttCrn Jfcnin DOn ^rtupen K. 

Miortnrn auf ®runt> tri jisllojtii qjciuOtn unb SMtaMPfnMBJ |(|4b|fmm Hidtraott 
lo« 24. Sowoibtc 1877 mit 3uiHuimuiii| gfintr 3)BniIaBö>t biä ffÜTflm |u SBatacf uni 
Ormont, lorai,- K6 l'nr.tu.uä K\ rmmd-i-.r.a, hm« joiat: 

t. I. 

Im aiiilrt 8 6« ®t[tB<fl, brtnffw« W( BlafubuBfl tri 9nu|tlT6m üii![i(jiung«8'(i(rt 
inm 3)mlfö«i ©trill«i)(tfajliiiii(ar|<e( mdi 34. apiir 1878 in tif gurfinltftmn SBalbnf unto 
tüfTinoiil (um 1. Sfpiemtifr 187Ö (StcjirrmiaStM Stik 78) wirt aufjtiiihn. 

S. 2. 

Ble SlnorBnunatn tniibn, mir bit Bfrinnmj trf gi^IuC in bttigrriiajni Wt^KItrrilinfriltii, 
Iwlijl Slnatltjmljfilsrl M[ JiilLjLW.illiln,! in M S>i[:4i:i1l!ii;i;(m 4G.i1tfif l.lit Kimiioitt trlnfftn, 
)U (rfctoM &a1, ttläit btc 'Bi(u6i[4( 3ufli;miitlfltr. 

S. 3. 

Hirt Ötl'C i"" ""1 '■ 3'ii>».» in <?.ii!i. 

UilunblWj «mit Un[mt .giqflttaniltanbiatii Unifil4ii[t unb biiJrtiudtem ffönlaliifin 
3nnwl. 

(»faibm StiKn, btn £3. Urttmber 1885. 

(I.. 8.) SSilfcclm. 

v, SSismarcf. V. 'Puftfamcr. 9Rat)bao>. 
fiucii». SricDbcrg. p, ssoeffidjer. v. @og(er. 
von ©djolj. Qjronfart von ©djellenBorff. 
'fler SanPe«6iT(fior. 
t>o« SolSern. 

Diflitized by (Google 4 © * f t <f, 

tilciffEnll tisii Jibiiüttruiiii (tä WflrjiS mit ?. 3anmir 1565 iibn tir BlaiTuiiliufr. 

(Str 8 .«r. e. 15.) 

2Sit SSilhcIlll, son öSotrrf (Siiütm Stoma Don «"Prmjitii «. 

Wrortxnn auf Gnu* M ««"ptn »«* aBalWtf.lUflrat.ni atWIoflmm Sltrtraert 

Dom 24. Sootmlüt 187T mit 3 u f i ' rallll " l S Stinte 33uia}lau$t «4 gurfitn ju Sliitlttit unft 
SJBrmtwt, foitit 6« KnüMagl ht 8ür|l(DlC;üintr, ims folgt : 

3»t liSK at[0B im |. 10 M ®t\<btt Mm 1. Sanum 1833, Ulf BiafFülfttutr bclnffenb, 
lolrlj btjügHd) Ott taiin iittr lit «(biiprtn »ir (WUIetlle otaefctiim StMmmiuigni [olaoAnauifn 

Sic JlajWItiilt stfilira nn ©tbüljrtii läfltia) jt Site SHott [ünf|is $frmii|b iwnn Ht am 
ttinftfäBiinfltoHi oln nidjt mrljt oW ttti ffilomritr 6.111011 ratfimi ttoijmii, jt fflfcnf, »mn 
tit (Snifiinirao IM aDuftuwtrt »n Ifofifagxnatmli m^v ala \m\ Äilomciit abti niä)t mtiic 
nlfl ftn)» JfiKtnthr Mtafli, 

j! fjtbtn ITail üiafiifi SüioiiiSB, »tun tu artudjt« Cnliiriiinia meljr alj HS Süoniftn Wlrait. 
UfFmtlid} miltt Unfmr $ia}ßfi2ni$niu)lo(i Unrnlijtfi und Mgrtitwflra ÄönL fl Li* rn 3nfltfltL 
©cüibfii ««tili, »in »1. Utambti 1885. 

SSMUjelm. 

ö. Bismarrf. von f uHfaincr. ffl?«t)bad>. 
fiuciuf. Srirttera. b. «Bodiidjer. v. Sopler. 
ein ©djclj. iSronfarf von ©djftftnDoif. 
3>er CanDesDirtttor. 
von ©aloern. Dlgiiized by Google Sutftlid) SBalKtrfifdje* 

ggcgteruiigS» 35 laff. NfO. 3, Einätng e»n 2. grbtunr bdieffenb bie Kufbcm^cuxB ber &pnn$l (ntdnllenbfn 

nod)tlt!i(ii!i obgebvuJle '.Stirotifmig b(S JtiJniglidjeii 
nn&tuii|j b(t Sprengöl tiitljalieiiben eprengHoffe auf btn 

Ein !)i«bu:di ;i;r irjialÜiVii ili-aimai; i',,'ljlolLI. 
Stolen ben 33. 3muuu 1886. 

©tr fian Off ßi r cf f c r. 

•Jluf bcronririinfl >« spritinör <tttl)aH<nKtt «ptcnafioff c. 

$tad)bnu Hiv± ttc Jluiudfuua bis Cttrl-iviuintfo ju ib:u nein i vJiaij 1531, bclrcjfeu!) 
Ho Spivuncl oal(..'lt;nn;:i £i>i;:iiiäoi;o frtra "JniöonSiir.s. btiiiYii; ;hdv>.;ii ifi. r on'otI Hb 
Slriiilor i-;li (;t: qi'iiilirlidjft: lTi.jf!iidioiti'a bioioi Siisvupi.irciitlidi iiiii ioa 3Jor Ii i!) ti m ii bti' jf Iii 
fctia 'jit.ioiof" tinaniiMi (iria!ir;iiiii(H fcitoimt 

jii ai.:djoa. da null t(i crili Mni'.wKlrii'tv 2Iil.>rliiii:;,;(i; liujuiiiljioa, blirdl nuliV b;i j(i it fwaegnet roirb, taut 
ftimmiillQeii Dfä 1ia:!b;->;o.t!;iä oo.m Iii. .iuli 18T9 gebolr«, t 

Ho ililijoilT.lilLMi HKS Jlllini'llHlllJ. 00» ilimH^lo? Ulf b« _ 

■iib.ior; ct.- in leim mit in ttiu Hein" -.n ,io-1>t; irv: ci':oiji'arii iaiim.it tu- tonnt 
nüiiniiftL'u ^i'riiJil,-ii:,iii;,'j.'ln H';i:,i!irti fo; vi;;F;>:ui(i!iri;n g tir SuTi'iiiiH ci:!jnltii;tfii Ssaltn-a- 
jbr|( (-ui Cm fruiHiiifill " n voili'; ii/M (Clor Skv.iü j:i iiiili'i)iolirii. 

Sio niilj'loiuabi ::au -ihi-wiiiin; uum IS. I:\-oint« [s-iii tit in Hc'ini /Jrci-tfi iimi f.'in 
jTl.oitoui um in iljiin o::.i|"ioi: i.:^ Luid) Mii .'Iiiiikj ;a bei ^liiriiMiiji'in (hv.'clIS :in Äfasiliiifs 
toi vi i[t ::rr ivkiiii)! :vc\ti/\:, r.:.:i[;. L ;:'b (iinl.'Ul) Pili iflruiioiilio.iiiilon £io ^oinflidimin nuioilojl 
iwirtM (iiii Ho ij;r!iu;c Sois^jüi! Hiioltcn ;i: ijaiivr:. dmnrifuiifl 

jnt Mnfteiunlir iitifl Svieiiiiöl tnllialli'iücii SpvMisiUoffe auf Um Sergrcrrfen. 
SliittfiiM'iMin-öiiüi^f (fr ■i^rdniiil ii'.'.lnillnto Spri^aoijo m b« iloil'iriiidjjiliilli nuf 

■ c;oi i:ii:ei ¥ii,:o uiui.'iio.l raonou. 
Zi! L'Ini't'iraniiriiiniiiiiiimf iiüci IIXk jia'b ;ou llpifiininn Hl is:itci)io:ijii(ic[jü:;rii 
i --ib an jii legen. ■ i,, .-,» mumm i**m 7 lere ancngeii [int hui in [olfbeii Säumen ju etnuifrit, 

[Iii :! iiicu.-'iüjvi,':; i!ii;-:-i.-?Ci;:q?ii .'iiuiiilllt miW::. 

...-ilidieii ^otioii..'ii iiKf- lii^hm:; ju- ibs'öivN-::! an- ^rcraifinlfn Sttg- 

tu:i;i!'a;:(i:^inu,i aom iüni 137j imb LiuLu: i; ai..;;iii!;vt;:i -Jlniudüiv.) n.-iu I.Slirj 
1884 fltnnu ju befolgen. 

Bonn bsn 15. Stacmbet 1885. 

Shiiiilirijre ObfT&etgamt. iiad)Ftd)ttit> a%bni<Ji<! i-finii.; Kr HIj-Iovcki:!!-.) uc-in 8. gjlärj 1870 — SteglttHnga* 

Wall Seilt 11 — mivb iii öemüfjijeil icr EOeftt umg im §. flu bti tMefcM übet bui $ofr 

«wfen uom 28. Dclobee 1871 — Seid; Snefe&bl all Seife M7 — hiermit «cöjfciuli^l. 
Stiolfeii ben 33. Sanum 1886. 

2)cr fiaiiDcseirtftor. 
»Dil ©alDern, Ölbänberuttfl 

SgoRottnnnfl uont 8. 9»«j 1879. 

. 3Juf Siuub bet Soifriiift im g. 50 bei mfäei übte boS tBoflroefeii beS $ei!t[$eu Mrititi 
uom ys. Ofiolwi isyi nrrb Ii; 'pi'idfi:!:!!; v;t.: s. iHüi = isyj. i;uj ; B :,-,t, aj^ibt«:. 

Hin S. Kl, .,D:u.-fK.g.-ii. :^l:i't:i;rj/trill im ;if[r.ij VII Ijiulei o:n Ulanen „Sä 
[oll jcto4 geJliLi Iii c/ S^hiü jmi Smnind 10 [jinju: 

• Dmu ö:'9iiit;n auf 6rir.ua 
bfi UjifilUuLriiiftcKi'jäiji'cliO-i vor, Ü. .iilll iillii :i'--l|>- 

orlfli; nli.^i.Ln.M iu-:tiifi; .in» a Ii 3:: Xiiwiviri :n.l am S.t;n;ii i<r: ■lUidhymun-. 
idjar: t-citiiä)!:« iui5. ^ifjl'ii etil ''faiiiin imiLaUjcilii!) ü« nuf Ht.ijiiuurri.'ai 
ciujiiira.iiii aa« db^LiaiLCti i:, i;»5 a;n Üj-oiMit ij-.n; rjan trj:ii:ccii( jir, aiuii)iu;ir.i;-.'ii. 
»etlin, btn 16. Summt 1886. 

Dti Sif idsiiiiijUr. 

3. S, : o. ©itpfcan. Dlgiiized by Google SiitfHid) SäSaltictfifdK« 

flUgtertKg**8Uff. ttlHfienb bat Rto^oIijei'iReaJement für blt e-lffntoEjtien Seutfdjiiiiibl, bie GifliwIoibiwitB 
unb bit 91ormen fttc bis flonlttuttbn unb Sultftilung ber Cifetibabneit StiitfötaitS». 

arb[tet;enb roeeben 

J. bo! SnbnjiDrijeUSHfglemenl (flr bi* Sifenbaljtten SeutfajlanbS, 
2. bit SignaLDibiiung tili biefclten unb 

S. bit Ülanntn fai bie Äonfttuftlon unb Jluiifliluitg ber Sifenba&iien Seiüfölnrtbf 
In ber Äaflittia, meldjc |id) nt4 ben com auiibeSratbe In ber Stylst com 26, «TtoDcmlicr I9S5 
teföloffenen 8banb(tunaeti unb Brganiiingen etnirtl unb ju 1 in Slo. aa, Seite 589 ff beä 
5Hei(bSge[ee6rarleS nun 18B5 (ismie in 9)0. 50, Seile 541 ff btt ßenlrnlblnrie* für baS 5>[ut[aje 
SIeidj oon 1885, oei5[f[nl[idj[ roorben ift, jnr äjffiitlirbfn flennlnifi ge&tadjt. 

Sugleiä) roicb bcntirtt, bafj fori an bei allen 8ptcieli3' unb otgani[abtif4en Sinrbttungtn 
bie anbaHc irab 9tufent£haIt*Ret£«n auf ben SSnljnUnieii bie ollnemeiite 9ejeia)mina. „Stallen tn", 
bit llrilerarten beifelben ob« nad) btn in bem 8unbe*tat&>be[d)luffe com IG. SlummSer o. 3. 
angegebenen 11 nter[d)(ibung»nierf malen bei Slalionen mit bebeutenbtrein SBerle&t bie tBejeiaj* 
nunfl „»«inftfi*, bei Stationen tnii nrrlrt«rreni Berlar, Betty mi! mlnbeften» einet Keitje 
fttt ben Sfffnilidjen Settefir erleben frnb, bie 8e|ela)ming „9a!ttffrB«i" anb bei Slotiirara, 
iDeltie mit ffleidien für ben älfentlidjen Verlebt nidjl tirfsben lirtb, bie $.'iei$imnfl „$all(> 
jinnHe", erbalien metben. 

Srolfen ben 12. Stimme lfiBC. 

3)er ßanPeiMrefier. 
t>on «o(Bern. 10 SelmmimiHfcimt), belrtBrab baä BsJnponidiSfjfaMttl (fli bie eilnibotntii 3)(iii!4loiib*, 3n fötmäuliiil b(r mim Bimöeiraiii 111 b« iifii.i,; ihmic io. ; 
b;: '.'Itr.fil '■'■[ -.r.::. Du: :.l[.'i±:-.vivi|:i:i : l ai ■;*■:!(:!.,[!'■'; 
Wealemeillä filr tili li-i , i , ::t.;ll:i-::l ivi; l'ol..;: EifenOnOiiEii DculfdKanös. 

■ ■ iJufintm, ItttttTljOltutifl im« Sdtmdiunfj Orr Unljii. 

i I. 

Sadiburfc 3ii[tmiD Der Siiiliu. 

Iii T'i i'i ■SIlK 
Otjlie Stfodl llllb, mil HllSniihll..' Ö.t ; .:i '■[.■;v;vjt.;v tifil"i::;..lini .iJia.'-.T.. ml! i L |- [iL tir.;,'liu':i 

iU.iii::u:i(fi::, i-cräi !iin;: u vl( ui±: mit n;i i,;:u ti:t ii.iiJi--;, .1 ;'.;'u;iLi:;,|[;it 

[■ri.imci i;.;vivu n ,ll f -:c, ■i;in Uli Villi ilL.il n.-liinmli, 101:1 ji.^' illlä ii.ultillE Signale 1« 

(1) 2if i-klinlibjc tr.a ;,dk'ililL'ii iin.i bi:rd) iuui.ü,' ^■rüpifcii jn Ijalieu unb nur filt 
11/ (Eli-foh-t !)!>,■! 2«v6i,ü|![ 1,T jü,]..- ji: (fielie t ' 

(1) SlienVn, meldte 

von teil belveffeiiben Steilen tinS »äiwnü bei nirnjeii Sailci tffc UniaSibaTfcif, auij minn 
fein 3ufl eriMtlel roiib, buvd) Signale oligelc$(of|en meibm. 

S. 2. 

grctltaltmifl Der ©rtoife 1111D Siorntolurofil. Ingen unb Säramllidje ©(leite, tutf beitdi ;ii:i-t tcy.i: h'.-i^-.-il, '"li:u I^i-i 1 t^!T von liim(id)nt Sn> 
'" " s „ Bülten, ojb ibanien i(L '' 

X::( i'i; ;i; ;>'t SNiUimote: ütiv ■i^U'iuv.ca.'vImiit h;iinu-;IK.t(n iiiiS::;v ];.;i:;r öini 
iiiiic: .:;i[i,-iIi.lL[ : . n.-i i ; :,;.-n t .; im O.^iüin, .!,■- '■ ■ ' " 

S Sifittienlcpte' (ittEemt bleiben; bei imptiSuberLiitfni Jlfcftiiin.' iiv[,' . . 

;ue Siht Sl« i'liiai; mir i:s^ JUUiiiuui :Liini|±;'i':iJi lrcvbi:!. ,;;-:^iiu:ij ajj i.\[Ui' 

il;in;nii 3.111 !■■-■: ^imiilniil; ilj ■. .■ i i .: 1 lilil'Ji'Ü,':: i. J.'Mümolt; 

. r 1 y.i 1 ■ ■ 1 1. 11 , .:.x, 1 m;i : i Mllini '., 1 ■ tt: 1 i,-.o;n 

immteii eiieäen mit eimrerroeitnwu] nnig bei MbBanb bee imietbalb beü läeleifeä 
itsiibm mibeiucßlkbiM Segenlläiibo i\m im .>ii.ii[iim; n,, Ji.Lii.ulqii.'o um rji« 
nr Zya-timüHm-A i,::i:i't iein, c.U- oi; iim-.icuinr.rn; ■Jl.us'j:. 

anraienttt B6mrfditti[g(n uom Heramlpwfil bei lidjttn Souini« ju ijeiiailtn Tinb, be< ißcrtidiiuiiflen jui Sicticrmifi D 

d) SDiitben, iceldje ouB«!lolb bei Bo^itjlfe untl 5«U*lUtei Ifta» um tttdjt fiit oemö^lid) OiqilizMB/ Google »etWldHtn nebelten 
jobfinli* otrf" ' 
ofmoifil [flu. 

i'i i Z;i ZK'lv-irc.Qt-.ir.i] act Errtfn am Shif 
Ui^sn.-n •iV,ii\.; iumI.il' [.in; anlnmin^n 3'i 3 
Ell :v7 --Cc r: ic:i!i:n-1 Vi'" ::rtn: [■■v :i.::.i;l; n 
((irijcii ;iKi.n:;:u-,fi.' i"l-.':i.':;, taii c,-; ,u.;v:iiii:.i! an ,i[;a;; 
Hfi.> JiV.iy iÜL i.ui L-^ti-.oäisn'Lviiiii ifi, ■ IC DIU bell SBotiiiw!:.'iliit";!:IHi (e) SttLWlÜd,; äl-.u;^: jr.ü: :;.ul: h-ii-rn rK-.6::::;.j;u Mi:;l, ölu ■.:„!,■ i;L..iii.ii:i(p(:i, avlir 
Uli! Iii.!:!!.;.,, Ji 

ias l.ii: !uu : V- ilv.iL-L" lliia i'.'.h.i w;i; .^.-iiil.II-.::- ifi ';Iv[l!/ i-- ■r,ti,-L it .-:( film, 

U) ,Vi M i: >Mill'!,nv.-;l.-:i ii:-.5 ^ .T.,1, i:;i I i:: i . l f -. -n i'.fUv, ;; l.i;;i;:,n|:,., j ütldint in 

r,^! -.n tt i^J-r-- .IiU,. ' t -l! :!...,„„.:,, n.l. ...nfl... 

'II Ulli 1:11 -i 

C'fniic ml kH« .'i-i^aj 1J Idjecii, 

S 4- 

UinhifCiflun,|fii t>n SS.ihn. 

i,) ei-.'iifjipiin.-.'r. r-.l -. ja c.-.j;l:ii nr:"::. i ;J j.; n«; ii;hl- 0;!;-i>,c'.i».i mii: 
tü-Ki*:, D" Tlf:-'i?" ii.': :<'t H-l-fln (.•:' <. iVlUlün 

Id '-• '• ■■■> • «SJOrvi. i: w.~ VÜt.ii .''^ tvifltf- t.i ' .it.'l 

Gbt t jf'i i't.c !i(,kh. M) . ; ii,)t.'v(j , .'-..o ;:if !j:m« : - L aiir:ti ifl(. 

|:im.- . :■; vi :', .(..'; j i. i! i i !: t-t i.*.-.' -i ' J - • i .' j :i ' m.Vi ra-ri-, 

Iii Tu JitHj« i.- ■ .■ -■".<■; Gvit '"i ' ' . v- mn ]:„rf,;i. .nt: ';t:?i:ta 

2l,ini.:-iu ::i .i:[.iyiiu'i;ii.\ e:.r::;.n l\'ii ;-t i'icK btl nSdjBai l&üjiiuInFd wrfetKn [du. 

'Im ! , ■ ■ ■ ,ii' '..i 'ii\ ■ vi ■ ■■. ■ ■! i' Ii <'i\. " ii ■ ■ ',t. Iii ■ ".,[ 1)1 

v.:\i. -,:i':r ijjlivt su-.'.]iii.\ h;i t ii i- - - =i =' - :i r;i,:i,.-iiv :H-.iY;iiiiüi..-iiviii,;L fr.r.n M: isn» 

liüijiiijiiliittvtL iimi.iti ;ia:iiLi:ii Sv.tlrjini 03- 'i.t [^it na-[;li.iiii;:tai n.i:i!j!iv;:: 
juloHtn. 

(.t ;;■.'[! ii.'ii J.:i !.:]'.:■ ii-.'i'iik'i.T. 'Avnu':viii(a.iL'. r;.:t .: l \ l^.t ui a;f iv i ;ni iii: n i -it 

M §. a iu hnajt«. 

(i) Iii. ji;,;li,v.ii:':,M llljü.n iv.i.:!.i mil rrr \y.r- cnf .i:' 1I:IJ ;i.'i3i:;v]M in,'i:-:r [".|i;; f1 i. 
jaiii-r ll.'iu'tqjiu; ■!::< .jiiiiliü'.i-.u.ui .■7:1.1 Ii .-in; i'V.fi-', 1111! i:vji;s tor 5:rt: 5Ji(-.i;!,'i; irr 
t=r(ti[iäur:;£ ui 1.11^(11 i|l ■Jit.-ulvr.-.fivt: mit J ;:c:i: ln;.t[-.:[-.!i:;i .^n. l'.u: m,'!i; al; [>ü Ti.'lit 
<\i:!,!.' i; iir llfli.-^init jiit u:mij tcfqiisii« Sltopsn iu bdidciiiittii unC müf[(ii Dpn bim 
ttbifiieiiteii SBärtet mtfttya mirbfii [fliiutn. 

(.,) ,;n an. 1 i:iiii : iii üi.tiiuiiiiK^^ln r.;ii'li' 

l'i.SIl j;iu, r.iilrj'! iiiijliic) t:u -:-iii; äJ;.i..-J :i.'ifi;hriL-:i. iuo 2:il:c;-:[t;, !'(■.•:!;: iiiu 
(ittoin anhatten majini, mnin fit 1!.'.rrifnu .jc'tliloüfii fmb. 

Salin. DiqiiizMB/Co^le O) 6immt!i$e SntwUredm nilllfen tut* bie SESrler Offlt) mlnbefteiiS btriraol teuIWrt Buf[fi(lUt*j|Jrbe äbiilrimifl bifler grill bebet! bet ©enebmitjnng bei auffifyäbfprbB w._ 

(0 Eis Battieidi nun ^ilDalrofflcn, reelle ni^l 6e[onbeiS btmad)! nxiben, (Inb II 
»erfdjlue m ballen (finde §. 58). 

;:: ( ;V.i:io'i';i '>hi™:u!i-.T,vi!nt mit ,j«in Ll 'i:! ^tMc ini; RtKttiiü^iiig i' , : . i' ■.'!■■ il.'i i! '! :■ 'i " i "ui' 'i-cc nur 'ikd^oi: i;: ■jiji 

ciriif:t. 

Glo^'iiuiii, miild'L :'■.■!!.■; bnf rif ".i i'tu S;:: ^n'i.r.;v::i ccriiULjl roh:. LILTLLELI 1|1 H aUO) lUeiUUOflll VCI|BJ1UI UllUfiVHUUl IbtlUEIl. 

(s) "im £-:mli\n ijllra, Jo längs bie Bairltttn ßeft^Eoffeit linb, bie Uetnailnae ton 
Sdaulfeeu, itommimallttalicn übet Süclnnülmlien etleudilet lein. $affe!be gilt oon lämmllicden 
^]i|-.f^v.:t(,':l, ji'i-.-il : \t i\t,l :ilit i' , .n;i],,;;LijLlii ! i Kf <\v:.:^,-y.ijlib<l)öxbl [jeid)I[fleu fj(l«lltu 

gtunbe uor anlimft 
ilen 3uaeS bie 

a6tl)(iluiiii«j;i4-'n. iReifliirJtjfljtlBet nntt üHntdr jeifften. (O Sie Safjn mufi mit abibeilunaäjeidjen ueiicden [ein, meiere bei Zagt uom 3u|je aui 
beullidl (11 «-[ulilm linn CrnIFjviiiii:.:. u ;ni:: i<n\r.i nun '.j.i .E'.[.-,ih;kv iiii.^bfn. 

(»> or.i ^L'dj(.:l-.mLi!t(f. tcr i>Y|(il!( mih|;n ; i i;ii;;iii,:i«f:iiEv r.ufr,(['.£Ut i-:iu, an b.'nüi 
Me SMimitiflai bet Bad" uub bie listigen bet betieffenten Slteeten beullitb, ectennbsr anju' 
geben Hnb. 

(i) Snjiiften jufaromenlautenben Schiene iifltängeti mal ein STiQttitjeidjen tragenta*! fein, 
twicbe« bie ®renj( amrbi, iDicmit in jebem Safugeldfe Sotriengt vorflt|d)oben metben bütfen. 
ubne bfn Jiui%ini] aitbetec gubijeuae nur beni onoecn Stielte ju bürttm, 

II. ;M!aitD, milctlioliiitifl unb IKceifton Der »rtttrtimittrt. 
(. 7. (O Riiv |(bi a.-rmuMic:- ui ,LlJ: ^1|!, ( ,1.u' Um ta.ul .■(„■: «..•idji-.uia.uOY.I ..ihv^ 

wdAe in Httilidlt auf bie Si;(;.'i::>ir nii-iiid-; lUvi^i-iucn metben darf. Sliefe SBofi 
fdjminbifll(it ttiufj an b(t fflliifdiino 0113.1? c:tliiici i.'in. 

i. ;■' iln ibfin: 01 i; • 

miter« befiuben, bind) rneMK-s ^ Tv! -.u.,:^ j;i Äidjeideiläoeiitile unb bie 
Sebeimaaoen unb ünmuimetii aeprOft raerbeii (mtn. 
(0 3ebe Momuot mnfj wiülK.i ifim 

1. mit minbefleiiS jioei jiiDfTlflljioeii Boirinjlmiiifii jur S»eifiiiig beä fle(l((S, welifie 

nnabdongia »011 eiunnber in Seiiifb aelejl mitte» lönnen, unb nun benen jebe fut DigilizMB/ Google epsiimig eifmbetlidje äi 
1 et rein, ' '■ 

oei ^oiomuiirf peu ^aiietriniD mi ateiiet <iu[ prt noriiinieii $dbe in eintüten; 
1. mil minbeflen( jroei uon c 

re.r. .._ •fcaflttflOTbaUbe tat 3ni«rn bei fleffels. »ei (inet bieler S!orrid> 

■ '■ ■ ~ "-Ii iiir.ii Mi- Jitiimc oh:( beeilt™ 

, Jic Sugen faüeiibe Marie beS tuiaSfig 

itfebrigften SBniietfliinbeS aiiaebiailtt fein; 

Hii'-Niiinii' ■.:.:>■. UL't'or.rärKüiiuir:; BiLt;(fI;:il;-L'ri;;i[jr;, tm tci-ldrit in!* cir.i p 
(tilgend)!« Mit foH, bafj bie »elaflung brffeltmi nidjt über bnfl bcfÜtnmtc äRaafi 
■ .((oii!ir:;ftic:; cifi.-r iijiorijfit-.'nc;:::,' i|: sn- 
jutinjttii, tafj benlelben eine oertifnle »eroeflim« non 3 Millimeter möglidj ift; 
i. ,'illif l'oiridiliUli; i"0. 1 f.illp:::i , :ri-\ nuMj.- Vit i">i Tiiiil^ i . = 1 1 l l u ( ii ff i 3 lllih 

ebne Aufteilung htottbtTM flila fotTOftteHb ertennen [tgt auf ben 3irferbldtiet :Rfui|liiu Cfi gc-bmeiniMi unb Itnbcc. 
(i) Sotomoticen bürfen ftft In Betrieb gefett nietben, naifcbem fie einer ted»iiftb=po[i)eiIid)en 
1 l t nben [ittb. S)ie bei b!t Diecifioit als luiäffig e * '■ furitn unb .üä iirler befunben [ittb. 3)ie b 
i über ben S>™ä bei üufjeren atmofiitärt, 
unb bii Jleffela, bie laufenbt tftfrtlftiummi 1 ti-.i .."luliv tut UliTtrligtlilg 
imiiiii in letdit erleiiu batet unb bntierl)aft(i Süeife an bei kiofornotitje bejeitbuet (ein. 

<t) Uebfi bie oon ben Ec.iiimDtir.en unb ben Senbern lutiiifgelcgttu Siege finb töegifler 
tu führen. 3<be fiolontolioe unb jebet £enbei ift non 3eit ju Qtil einer gtünblidjen Keuificin 
p unterwerfen. Sief; Seoifion l)at bei neuen ober mit neuro Ueffeln uerjefienen iMommitien 

S erfolgen, bee-or Re in Settieb genommen roerben. 5>ie fKftiifiin Iii nacb ieber größeren 
ffelTiparotiii, niemals jebodj fpSter al« nadj biei 3abreJt J» oieberMen. Sei ©eleneitbeit 
Mefer SReotfion, oel^e fta) auf oUe I&eile bet SoIomotiM rrilre&r, m ■ ' " ii; ;i! ; !'!t!ü:li. tu: 'ijiiiiii kr füllet; mit ti t L t ; - 1 1 1 tince 2i;:tft>;ii:ii); in ptcbirfit- 
" : . • ■ ~ " } intib brpimtnl, bafj 

Uebetbiuä" mit :flfttna für eine Sianipflpannunfl nun nic}t mebr al* fünf attnofeija 

n tttttraae bn julalfigen Bfitiriind'Xamiiffptinnuno, bei eiltet SmmDffoannun&oon 
~Ü eimtn 5)ruc(, meiij« bie jtllJfjip ( i ' ii ^e MopmakSaranffpamrling 

um fitaf »mtoHten übfrfWgt, Nlfinb» (oO. güt blejenfatn BotoniDiioen, rotldje bei bem 
3»tmfttrcira Wltet BeftbanmiOBit Sereil* uorbanben Rnb, uerbleibl eS bti bem 9JinriinaBnnt, um »««..:. - 

twlcVt bei bei eiRen pcüfunß anmtnbunä gefuitben bat, foferii ber (ejlere niebnger \% ois 
bei tcrflfbenb oocgiltljtiebene. 

(•) ftefjel, roeidje bei bief« trotte i&« gönn bleibenb änbetn, bilrfen in biefem Suüttubt 
nic^l ^■ie-r.ii in 'iük'iiii .■,cxmiii;;i ttiatcn. 

(t) »ei jebet qjrobelfi ju^Able 8^u^frM0imbbie!ffi(4i(fl[fii bca Hlianoracteräjn prüfen, 
(il üör.ttiiiaä ittiit ,"ni!:c r.cti ,inl:;'.rifbnjl!umi btc loirtnuttsfifitlü muü tili iu;;cT; Sitctftcn Smufjein 

i. bei toelnjer bie Siebeio&ie ju enlfemeii rtitb. 3?nd) fpäteflen« je 

lerijanblunflen suljune^men, in benen bie etgebnifl» 

"(0 §n "ieb'e'nT »eiiDultiinnäbejitte tnufj eine EorcititiEnQ eortonbtn [ein, mittelfi nieldjer bie 
Äcraltoimaupmelet leeeneU bnraj aBalfeibtuä geprüft raerben (önnen. 

S. 10. 

Saljlicniiiiift. aittKiiiini, ( \iiiikiiüi;i.ia. _^ s ia. 

i ■ci:iniii:!i;Iif IS-iiVH, mit SlaiimijiBf tu a: luttgiiwriiftlg ÄäBSf"Jt 

ibn »ttmte ntrlf&f 
it t*v $anb btbifiit jtföraiiibigtrit 45 Hi 
t baaeneii wie @ä\t 
mfenbrn Wäbeniaaie ij 'iuirr auf SiiJ 1 : ü'i .vriljNffilü- auf JorLilfu SIi«! miti 

mii SNeißiiuneit non 1 : 60 OU!ftb,liefilinj bU 1 : 40 (itifötiEfjIid) auf bm faulten %l)e\l 
i/t 5l.b:iX'.n:t; trr.iU.'irBt Triam, :lciiu 

1. bie 5eSt5('M)n:!i3i.i:[i: veu ik 'litoun-i:-.- m irr SnmSs et« 300 Üftctet in bei 

iKhuitr nidi; (■[■riCtii::!'.; :rirn. 
J. sie Striitr ^ii-l^- '-IS kr; HÜ: ULvi-ljiijt uitc 

S. l>;i Orr ■itnilruini a-.i£ö .;;r:.nii;tr Ji r.;ttrri.r;iipLir,ii; sie ^üj^r-cfiiiinsiiiirit Sei tiu.jt* 
jhii.ui McsrfWUi nm-b. 

(,) 'l-L'viaTiH:(iiiii,'ii eeu niri.i rjr- <;<> Jdjmriet ;;j!ir,>'iJ)iLi^iiiiifril n: ivi ^liititr oe.ee 
U'DO ileir: x See üiituiJ ur.ii ii.r Ctkrui e! : c.itrili,;;rt; rir irr nuten 'Jia );;)> aale Hm 

Ii) gar Saljvt Brette«, rodele flattere SleifluitaEH al« 1 : 40 b,aben, [inb für bat aJcemfen 
btt 3n fi r sei tr:i :>U!fii!-j:v'e;ln:it.-ii jr'rii;;^ 'rjitidf.iTKn y.i riliinni. 

I. I 

3)erfcf)li[ß itnD Sflfürtiliu 
(i) Sir ihiitüi, nvlie Hi cü j;n ^jndri 
ifltnä DcppcIttT, nur jon in ^\n;:hiu ur 
;nirn riiie ani r-,tm Si.urjitrv iritelit. 5: 
[0 ctifd,loinii 'fror:;, iie.fi bris Crfiurn sni 
i* ift. 

(,) > 3iiiir.li her. .])diiim f [:immeii uninVi 
: Dil-; (iiiiriiimiiüi Ott Ätisiicr aiirjebrot^t fei 
(i! £-ij '4.;fi13iiL'iir.in..irn iiiiijirii mit iiovriiil möjjll: Uterfdilufj und 8tt«i4lunfl Ott «rifmiciinniseii. 

i Sir ihiitüi, ;v.'Ll£,' hi tu j;n ^,nn;idt;:i tri Wriiirnnimien termseit, imiiini mit 
nie, broorlsei-, ir.ir mi Oer Jltjiri/uilr ur iiiilirii.'iisr: $;!id)lUE;'or::d)luufj »eijdirii >rin, 
im rint nu-S r-.:;riii K.niritri iritelit. 5 jumlkiir ILjutü i .in fn f riiearimiiijrn siii'en 
.. c er injl offen niHMii, Sr.6 bns Crfiurn oriirlcen ten itn :ii:iifi(n rriii;;;i=ir:i UaiimijTni 
i* ift. 

■ ' ^ " ' i ■iiiüvjrjiiucat'n ti^iitiiCLiiJjdiiijrii 

r Beleudjhing btrftlbeu tm 3nnetn Signa Unten 

(i) Sümmtliäje tperfonni^, i|Soii.- unti ßtrii-: 
©ateiiuflncii nifllfen mit bcn erforoerltdjen Jia [er 
fiiib, ba% bis aufaeReetle Saume eiitroeber jur € n, im (eiteren b,öibjtn3 l,ioa 5Birt(t 

(i) Xie aatetiieiiftäBeii itiüjfcrt bis Sora' einst nbge Rümpften ^Jptamibe mit quabrntifönn 
- ;tjdjnitl udii im Sirjivr y./l/r tb/ti: mir. n.n; ailrtri ii'.:rm teilte unb Wrrile bfi 
« Oirtrt ifliE triirltdi ij.itril i.i:r. bidi;o:iiil v.u ILlii'i tr;. fniirii» i|:'irllt nitrirn, Sri Diflitizedb/ Google miiti aucrfdniKbeiEat(mni!aP(ni,beffeiiSeiieiiRä$8ii paialM ben BkaafKAtn Otge> muffen, 
l>a:f iiicii! ii!i;v ii,,: : o Vinn %Su:lt i:i;b 0..-L TliKr .fibtt (■(tv.!ii;u t::is rtvjci^! tu ücKtn»:',. 
nuffa&eB (S4orii(lfln) nui 0,t» »ler Steile unb 0,i» SSelei £Sbe fylhm, 
S. Iii. 

Sttecfmifl C« aüfrrntofltn. 

beneu 84Itn_ D 

* bal Betrieb s-Meolcm ent aefttmet frab. 
S. 17. 
Kwifiwi Ufr Saara, 
3ebet iüogtn ift nun 3cil ju tjeil einet fltünbliijeii Stmilion ju untetn>ei[(n, bei roeldjet 
Me Sldjfen, Eaner unb Setern ahcMinmn mertwn mannt. liefe «etrllton cj« fpateften« jroei 
Sab« no* btt ecfteti yua.ebiaud)niih,m( ober nacö sei taten 9tei.i(bn ju etfriaen, bei ben 
«nfotav, Kepa* Mlb 'Coftronoen iebod) ipöltftfiii na<$ iebee-maligfC Sutüöltflujia (in(3 
SB™* non 30 000 flilomelet. 

S. 18. 
©ejrirtitiung der Btea,eit. 

(i) 3(ber Hüngen mu& ajtjelijmmgen tjaben, aul meld) tu ju «tfeljen ift: 

a. bie giftubafju, JU meldet fi jeöävt : 

b. bie Oibiuuigtmimmn, unlet roel^tt et in ben aBetljlätlen unb SReDilionäiegiftein 
gefüllt nmb; 

e. bat eigene ffleraidjt einföliellidj bei 2ä)f<n unb 9täb(t unb auifölie&lid) bei lo[en 

Sntwntarten RItdr; 
J. boS Eabegeroidjt iinb ble Iiaaf abigfeü ; 

e. bic Sänge befl f°ab(tanb(ä i 

f. baä Jintuni bet lebten fteoifon. 

(i) Sie 8ejtio)nnngen ju n bii d finb bei bei im I. 17 Doraeldiritbentn ? trieb! [ä)«i 
Keoifuin bei SBap.en, [oraie nu&erb™ b(i jebet aeecgnetcii Selegenbeil, iuibefonbete nad) gib' 
ftereit Meporoiuten unb bei au8n>(d|!(Iuug doii SBugniaaMen einet erneuten sjitilfuiiQ unb 
urorOi'ili.li-:iLi[;[[} b(( «fiiJi^i^iiu.i ju ui:?r; ; .tivu. 

Js.i 's.'«« Wifoueniuagen muß mit Sleitmalen rerfebtn [ein, raeldje betn Sei(enben bn« 
i'IiiiniLM; lut S-.:ii(-;El.ii!( »Li iw: fiiHii|j:;ii Süuijeii.iiilüilLiiu i: r L ■■ L ij [ - v i c . 

(.) Hiifttvbenlldien Bnbnen jugerjSiige aBnoen täuuen neu bet SGerroaltun. 

Ulli jÜt bf!LlLL'J LljLl L-.1,U,1S1, 

obne SuäiiiSt auf bit Sfilintraungen bet §§. IT unb 1B in ben SWritb apaaam unb auf 
oulete Beutfdje SJufpen übergeführt raeiben. Büro) StaaWoettiäge in bicfei BeildHUig getroffene 
ffleftini.nungen roerbeu bierbuid) nidjt beififirt. 

S. 1». 

änitfuSruitfl von ©eräHjJtfcafleH jtir Stftitignag »on 3<fjäbeti am 3"ftf' 
3n |(bep ^Uät nfiffn biejenii 
mätiienb bei ga^il an bem 3uoe i 
t^uulitbfi befeiligl metben täiimn. 

■II, ömiBDabuiifl Dcö BtMetd. 

S. !0. 

©[aiiciitiimnii'ii unb Hilten, 
(i) iBei 5lorae bei Stolijn mu6 nm Station«Bt 
in eiuec für bie Meifenbtn tu bie Sinnen [oDenbtn m (i) auf jebet Station «ni Ott einer Um fntlitum fif&tbareit Stellt eint llijr augebradil 
((in. m/'.ili! und: j.-v ';;u ivra-Viiiiir!:™ g.ijir.dii-.di L-n:nir-.-J:r ii>,-e . C::.' i: :>;■.■ , !ii L;::.ii. .. 
ntfitül ifl miO löglid) rcgulirl metbeu nmfi. Huf av66«rn Sabnbbfen mdj((it We 3dlanfl(Soi 
famoSI »oii bem guaottge ju bemfelbin, alt non Den Säuen bei Sogt Mb au* im SJuufeln 
ettennbat fein. 

OJ 3>:e Jjiinfti&ret, Sotomotiu 
flänbia eine tidjug gei)enbe llbr bi 

S 21. 

9IcAit3fnl)ren in 3»at. 

d) auf bocpfigeleifigeu tSa&Hftira'eu [oueu bie Saue bai 
lienettbe (Bei eile bf fahren. 

(,) SBsrtita beflebenbe Kuänabmen btlrfen bis auf heileres beibehalten werben. 
(,) i'.o:\ Pft IvIMir ;.,',-u rt.-.f-'[i->;L r ; H:^ Il::.j,inli;:;;-| y.!.:pj: 

1. nadj ODtuäugio.er Sieifläubiatiug imtfdjeii bewtitibatten Stattoiieit : 
*) bei @elri«lperT unflen, 
l.) iiic tfvbfiiäjüfl«. 

c) in i"-ii.r;..-n iMlio.; ;i;i'o ri:l-.'t diu tifr 

anftbjie&euöen freien $ab,nftrecfe lledtntun Binraünbungärotinit eines Slufcblufi. 
BtWJtä ; 

S. untei 'lianiiiiiML^i.liVii aeä r.^vlilr-.i.'ii.i:':: i..rm[:äbfamleii: 
«) auf Sinti an tu, 
Iii iiir .ijiüfälotomiiiiMii, 

c) für SotamotiKn, i»(ld)e pm Ülndjfdjiebeu eint* 3uflt* gebitnt laben. 
S. 22. 

©rtjifb.it tier "i't* Öolüinoiiüen. 

(i) IiaS Etbieben oou gBaeii. an beten Syii|)e T'4 eine füljvenbe Sofomctioe uid)t bfftubet, 
ifl, lofein ni*' oou bet ilufiid)14be&örbe roeitere Binftbränrunflen beiiimtnl roerbeu, in foiaeubeu 
giEen jtBnUtl: Inges auf beu Stationen übet in 9iolIj[olI(t[ ; 
[;iti''id;;itqj:v in-qtiificu y.'jniiiü^üi 
(vi iliiji'ü l!i::i'.41ni[:-'ii l-SciLviL c:,-r 'tirt;,;;- .prai.lii.u Jjiliini-u uuii't 
,)m:(t-.i.ii;iui 5.t ™ S ;üi nrur jun.'lnl.n'i: i'!:i.1.:i;Kua'.;r.:il. 
(i) SIO.S ÜtadjiiUti.-r. Cit ;lü,i,' mit tpircitiiiu'i: c;i it: saigt :vt nur Jltlälfig: . 
jum grfleiaeu flott geneigt" Sabmlteden uub 
t;: jiu-.n.ilill'riiLiili.L; in /ßy ::i Si;; Stiliionoil. 

8- 23. 
Stätte ber 3üfle. 

gRefc als 150 SBoaetiadjfeu fallen in Itinem eifenba&njuge laufen. Sletfonenjüäe foHen 
mit i '.lü' 'TitLiiifii.iii.'u 

.uv ^.■rfnmii'.i. mm möcv.iijl tev^t., !n:\/a ni: Jiiiitü.SI ;iuj l Li i k.'iin,,,' : .-'t]--J-: iu:.i.[!;it 
auäuabiuiuisilt bis 110 13ageno4feu ftatt fein. 

5. 24. 

gttfjil der Süfoinotiw mit Stm SenOet wmh. 

(i) J>ie gab« mit btni lenbet »oran Iii nut nntet 3eobn*tting bet int §. 26 SlbfnJ 7 
boiiiv uu.'luli-ii.'ii WriS^vi-.i^ri :::: Mr.: ;iDt;u ,n':(;:li':. 

(0 ö« jMiKvicimn.iiLv,, faiii d;c »DtensHwi BtfdjiiitlunB fort. S. 25. 

«bfabrt Der 3%, 

(i> SUfft i« roelqen and) tinjeln fobrenbe Sotomoliucn ju rennen fiiil), bilrfen nur mit 
(■i[ni:[.,iit u-> :.!ai:"l:ii;:ao.-u S:aic«ihau:en ana- Simin:: nn'Äai u:ii> fmcwber nur in 

SSCUCllsiliUii^.t Ki.l.M. 

Ii) Jtrin |Ut 6tf3rt«nnig dom $trtonen befthnmlet Sug baif nm bet im vcröfftnttiajttn 

gdlinlilil ivl.nmt - .j.-- Ii =■::-- -■ : 3ti;lü::i l'al.iiiiT.. 

!i) Oi-: '.'tl-iiilm i!iu[ i l i lIi * ,':jcl n , ii, K-iuir dl.- cil: f 6ai Ur.i-iiifii^i tor üiriiifn tsniiMicjtn 
ä3i:iwnll:ü:iu iini tt-ni in. 

(j| miill niiii.TI siiFi.ijInnL-ufn'ji ~;.fl','it JU r;u .ÜJ^ie;:™ ra i;l 

Bii'n-fnJ ii't Sn!«! i:"" i:: ^K-i i'iiii.KiUM 1 ;.'-.'üui jm-j;; ;.iki'! i ;hd tili' !;,■! jTii,-ii;r[ai"iicn 
»4""i nur " a $ I** Hufen» Seite beS Seleifes erfolgen. 

S. 26. 
SnliciitfrSiriiitiiiteil. 

. ..-.j-'q uijiiiätsit bei gäaeroL. ,_. . .. ., 

(tliefjlidi iroo JMmmunnen non niqt meniget als 1 OOO SHeler 

fui Wifoiieujitge auf JS ftilomeler in ber Sinnt t ober 1 350 fflirfec in ber TOtnule, 
Hit $fltcr|»ge nuf 45 Jtilomettt in bei StUnM ober 750 »itt in ber äHinule, 
für %xbt\tim&t : 

s. im allgemeinen auf 30 JtiblMlct in bet Staube ober SOO Ulita in bei ajtinule, 
b. sot:;: sie [äramtlM)en lit bm[<Iben [oiifsitiEn Süugrn bm ^[Hntntutflat 

in g. 12 di![pts(6tn, auf 45 Jtilometer in ber Stunbe ober 750 3Relec in bei 

Stiuute 

feftgefeft. 

(■i) Uni« b^ciii;;-! iui;-ti.qai *3fr:uLtmi|;:l rmtrt im U!fri(in;;;',n,j; Bin Iii ( ii,- tinij im;, 
tet äWfRdlUbe&örbe tüte glättere ©efdjmiubiflteit bii ju 90 flilometet in bei Slnnbe ober 

1 5LH.I Ü'Jüft in ivr JNlinlr ;un-:li;(i;n :t[bi-i(. 

Ii) Suf Bajudcrftn, nclctie füttert Mdauiwat oli I : 200 unb Jttümmungen nun iceninei 
u'.i 1 i:nn iMaa Ci;ill:inaia- :i>i[v;i. mine i En: «.' ; i'iniii:(-ii;[,-ii'M :in :rafi|; i !i'ivi]L,]ii[ i:vt(;u. 
Sriii iinr, ;.i;Ff Stnrfiu ;m : :.t 'Jn.i.iIk oa- inliiifi.^ü n:.irt;n-iiijiiil,'ii ,u acrtqntn. 

■ ■ — ' : > a<Men r- (0 3>ie gi5&le iuläffige Sa&rgsiijimubigleil btt Sülle mich fttr ^orijontnle mie |flt Slreden 

-■• " 

^tlbnicil» im SlIi.jimiiiKi: . „ . :id)e bnia) SolümoKne» tuBtbett UKtbfu, beten fdmmilid); % . 

Tbudjfe liegen uub melibe nidil mit ^otriitungen jui EB er^ftmnß iti Sdfliugetni n (eben Hl . 
SHeier in bev ÜJliniiK 
fdjniinbiaf eilen julöjf; 

(0 Stt S t, raei*e 
befinbei, bürfeu bäiöii le bafi fto) an ibjer &?ilje eine fütirenbe Sotumotine jjitb im aUflemeuirn uu? W^Somfltt In brc Gtunbe «bei 666^» SRcler in b« äJtinute unb 
tili ^o^ir.cüi'fii, hir i'i'i ö;c ;viu: a ^.■vii::i,'ii;ü.i^i \:~.\ iii'ai: t™u Jlitfiii 

iiiUjl iiiini:;[:i.ij i .-.i l':T f.m.'i^ii.Li:' ];,\in!, ;ii;i r.n j.iki"ii:i t in 6a- £in,i6^ t.lvi fxl s, >ffii!oi- 
in bet Üliinult fefliiettl|l. Hs^i ü.- !i.iu-.:.6Lla:a-. tjuii;:: Iii; ( ; iai..-|;miii!ii^ in Sln[filj18; 
bebitbe aeltaUel meibru. 

!i) ii'li'iiuiiaii mit ;:.i>(i m-i:ni i-Aiu-.t ivA: vhA~.iT ali. ?,n Jiiliijnrla- in ra- 
Jiiiiu,' uoir '■■('(' l't.'ia- ;n ra :;:;:i;in.- ii:l;i tr., cnalt:, jii ti;i j,-.t in .-iu.ic n: ■:5aii nta c,)i:ti.\ 
uV.)\c.i (nd;c 5. 34). 

i f ; f.'U ';iL-ji.iiiii.r1fii h'i Vi.!i •:::■!■; ai is.m :i-: 5.!!;ija.i:ii..|iV,:,i[,-!L li];;,-[;i 

'<ilr.iii.ia- 'ai'i'TMiiiai liiJ.:i:i!ia,r,-ii J i- * . u jiii;ir:..-u illi'tniii' ;ia;j:r.i-:iii •nwi- 
(i) EanBiatnet mu& gefo^ren njerben: b uid)t Pftritgelt 

Dsii41ö(i(n FiiLb, unb übic Hrfl)lirii.',]i; 
■ tno jimt ^:i:iii»']i'sii-L'i: .ii.];S.>:; »irf; 

t einfallt Oll» §milJ:; i.l IM mii iiT^i (ilil: j[ Ii: 

'- t '■* — — "Weife in bo3 mibe». 

" ' ie Umilinbe jur Sorben; bem lltbergnnße ans etutm (Ütlafn irf bin nr 
nllen bieten Ställen mun In lauaiam irrfnbreii im Don bin 9ufiia)ltteamicB bie Srtaubirifj jum Ipojjiien enteilt ifl. 

[Viif.-ilElifhT ■fl'Vlllilüi; ..iClfult 

(5, ttfliit im eiKt-frfia:i-i:i!fi Kiit itf '.Um-.ii m to:;-.- l i'i 1 "I i i ; ' 1 1 1 i i j-.v :lnl]uli,-:>i 001 ie; 
SJurtbtreuiung lebigliu) ben Bugen ber le&teren 9lobn aufeclegt roiib. 

S- 28, 

8(f*<iffimt>eit trtr 53 Ptrieb «mittel in I4neUf,ib,rfiir>ra ^erfisiwiii&fjrii. 
Sei bdiiciiigrn SSerfouenjugeii, bei racläoi; c:iu iSr[;:i:i-i n-u-ici! oon nielir Uli 60 Silometet 

irr ti-c ci;;i;ti o»;: rir.i'l ll,:-;v in Ti\ ' i:i' ;l ;';vi;l. r c ; v qj, ö i E 

Betriebsmittel in einem ooiinovivrift :n±li ■ji/t.inj,' b.:L: öf :i. ':ii:i:rr^:i i:iuffen bitJCabf 
yuge "'['«^Mi, foibie bent Sinbet fo lel) flchiupeit fein, Dafi fämnulicbe 3ug; unb Buffer. S. 30. 

Bcf&tCetunn oen ©üiern mil SSrtfenmjiiflHi. 

i) Slie Seförberunn nun 0ütetn mit ben ißeifcinenjüijeu ifi nur unter fotgenben SJebiru 
■n iuläfiin: 

i. boä auf; unb »bloben noti Bfllfm, ebenfo reif boS Bn< unb Sbltrjieben o&n Suter- 
rangen boif niemals S!ernnlojfuug jur Seriüugeruno, be* Stufeulboltä au[ ben Sta- 
tionen fein, iu(oreru uid;l olä [idjer nugmoinnieu werben fouii. bnB bis eutfleijtube 
Z'.:&.<.>l.r,K-, b:-.iü vJfj>;/i 7U)i,u iuiif;:).-,:!. n,' i kir,;;:^!, '.vriiiJhi^i.ifiilöjvoiiii ( t ) 3nroierotit Eilgut mit ben tp.erfoitenjuo.tn beiörbert roerben barf, bei Driften eine ®e> 
I4wittbigteit v» tntbt all 60 jtüonelK In bei Bluitbe ober 1 000 'Bieter in ber üüinute jur 
Bnnjciibuufl ronimeu foB, beflimrat bie auifiojlsbebSrbe. 

8. 31. 

ffiefÖr&eniTtfl Mit Uerfonrn mit fflfilerji'igrii. 
SSenit e4 im Suleirffe bei Eolnloerftbrä ujuuic&euäiurrib erl*eint, tonn mit ben ©ulerjügen 
Buch <QeTfoii(nbcftrbmne ftatifiKbHi; leben batf brtWt m*t Wtyfutymg ber[elben Ober 
ble für foldje jugelujjene K([cb.roiubigteil eintreten. L ■ i j I' z D . gatrbfri*! btr 3mfii6tet. 
gtbfr 3u«[fi5«r gut (inen gab,tbctid)t ju ffltaii, in roeldjein bie a&aangä. unb Bntunit& 
■' K.r.*, sorfommiiifü e „ n , u „er- jfit'-:', ;iui W:;' -.'imcliu'i: 'J1ilIiil[1it.ilil[:-.u uiiSi iu:;;;r.ji:iui[;iilMj(. 

jetriinen Hab. BilSiiHB titiC SReoifipn Her gftfle. 

(0 Sei fflilbung eiurf ^ogrt nwi (WftHltifl baimif geballen merben, bog bie im §. 13 
ODtflffiöiifbdie Siiijubl bebiimeL iimaien i\h m [jibiuetn btjiii&ei uitb bnfj [ejitrt angemeffen 
omttiü riiiD. Bfi oi:uT iKutetr;: S:a L i.iiiij a:-3 1 : iuü in einer juIomiiifiib,ängeubtn Sännt 
non flbtt l 000 SDleter imr& ber lenie Silagen eine bebiente »remfe bjiben; Hain bemfelbea 
luuit auSna&ralnjeilc bei ßuletjilaen 110$ ei:: ra.n.ii^ili^ii^iijer leerer SBageti eiitaeitellt . 
inerten, Toftrn beriettt jmot lin(flbig t|t, aUt.iwnUWU btt Sllgei 110* SU teiiiet S(ejdjäbi= 
gung nio)i eingefUHi merben laira. 

vi) ferner iiub bie iBageu unter [inj unb b- 

ijotnv'.iei üiUiio .jdiinn ;n iv rE.ni;n-(:i (3. :J .... 

6. 4-: Slbii-.ts J c: ; oriü!!^: iü, i". 1. j l: t-c L 1. 1 , bie ;JerL-;ii(:::hii;l te: r.mj 3ot!)nub£::ni otucS-- 
gebenben Sicnft (§. 19 Stf. Tl bit|uif*uen, bie Belüftung 111 Heu eimeluen SSogen tbunlid)lt 
Li [tim :£li : .!i ;n :j(viI:i:!,-il. i:r v.xl^-.T, liie^dr e.l.il.l-iii.r,^. mit. t,:> >!!,'-.-; .v; j;:v Peioitie; 
inng uon Beifimen bemijifii «Jagen für bie gabt! in Ist Sinhlb^it unb in Mit Xiuintbi, jtt 
beim SJuvajl Ortung mebr als jmei SHinuten gtbraudjt w(rbnt, iwgemelfen ju erieuciien. 

(,) .In hn grienen :u;v.'n mtq;it i:t $vn]),ür.i ;ni.»iiiii.'i:i(.;.:ieiL Sein, bajj bij 

gebeibnfiei ber SBagen im fluftmlw Ber Sitte fia) betubien (|. 28>. 3n Sllflen, melaje [obr- 
planmäßig fotuobj jur ®ülei= nia oneb jur sßerronenbef a rberunfl beflimntt itnb, bftilen belttbene 
SaugijDljiuagen unb [onftige Staat» mit unaersoiiiilidier Äupnelung tiicbj unmittelbai vor uub 
an; ': fi: '1'.: ii;:ill".i::n(i! s v r 1-:llt IKItit;. 

(<} Hivo: Oer jjiu; Sie •Jlt-jaii^jfuuii):; taläiü! ii: t-dirlbe 111 Titiititen mn oatiiiii ju täficn, 
bo6 bie ubec bie Siibmii| bei- -x^t ,i;je!i;:iin Sjjrf^vi'Uii bqoI;t 'int. SJieie SReoifion 

i[i unlemie9ä (ei |(b«l URildttnillg 111 Oer 3ufammen[(l}ung. befl Sifl"* fo ofl bei Sufentt 
balt eä oclfaHet, )u raiebet^len. 

S. 34. 

S^UtWililClt tITID 33tini»iißrti. 

(O 3« jfbem jui Se[Srb<runfl uon B«rfMiOi beliimmlett Sw. bellen Babraififcniinbialeit 
4:i rüLiJllli-U'V in t,t S:n:!C; nüii 7:",!) Met;l v.i 'IVinnte l(r.,'l''t;i;lt, (|.lt bf[ ?-fc.r 5fc.;en 
beä 3«geS als Sajueroageii u bienen itnb bat! oll (oltbcr ni*t mil Keiienbeu befeat roeiMn. 
©ei Ceii mil geringem S((4nrtnMal(il fohmkot Ixtaäigen SUScn ijt lotteteä mit ber 8e- 
frbtinlatlfl geftultet, bofi minoeftenä 6Ü ucroetf aUbcilung bei beireffenben Etagen* peil 3iei; 
jinter ivri.i.'bnllen uiivD. 

(i) Sei bf! er::: r Li:>t:', : ':: fll , i: 't:.':i^>i[ Slrl!:nij t '"t. fs:ieil t'ft äl.ll):lL-,'t7ieb aiiä Siftattft, 
auf bte eeouifiiiik U'oiin.'.iüff f-i int liii v.i na-inuu. ([■(innäfjisi "it afeiroenbuna be* 
^oftnragenä all SnjuSroagen li)nn[i^[t ju «erroeibett. 

S. 33. 

(1) Grltmii-.jL- bBtfrn tifacjl h[ilb«d lueroen, niemt bie iBafin nitbt DoBflanbig bemodit, ber 
ynj ^e:i a:dl::nvii::e::i :ii;tt aavii;;- ii iiulni; ima ce; i;;i:l; ''[.■!: ii.iüi.:: n i r.i miil .1. im .n"i:i; ,-l)!l::j^ ii:. 
(i) Sin3iial;mfi! [inb nur in ben im §. 45 uäb.et beieidjiieien giillfii l"Iä|iig. 
S- 36. 

itrbtitfljäfle, 

(0 2ibeitijflge biiiien nur auf biftimmte Sluorbnung bet mit ber Eeilung beä BetriittS Diaitizcd by Google btlrttiilfli g»an t jii errottrttttbtii Sünlunll ei 
altoncn roHtlm bie ~ ' 
uigtit geriunti [ein t;i'fi! iiilirp:tLH;i:ttE:LVt ^üik ,-,ii:üi üjrrtj-i. iio tat Siftiiriuiti (biritt, -xtsna bim 
DilKilocs.TiLis Cttn 311.1c in £r.it.iu-:li(iifein '.'[[■ [tot mit ttioiilxKis «etoniütisfii a ü r nu-i .1 of dji dt. 

Jii! mn 3j.)ri',ro:s:rJiue utif i-j-i.-i;,- niäl mir i><i|Li:iLitT;ti 

Siobtta fmb iiilttflig. 'UJiifalircii auf Cet Zohmotm. 
i boju btooHmiiäitiatai BMMt» bor! mifjet bell butd) ibrtn I (,) äüil orselniit«: ^f.™«, i 0 l, in [ 

uMe"Ä!k r aufriß 1c&""- 

(ij 'iiL'jjiiM. :i:it r-i.: Eurtiiii'tiiü oivlniibiiii iEiiisfii >iul ju: Ii f i nt ri Diu ig uuidibi 
ii(ij:i(i!fc SPdHi'iiiiKS ri-.Lt:rlf: 'üc; i,.:,,:i-, «rcniKM ub(t cr.bmr a!otvi(fiti!i!g!i: io itlLjulfafit, bn& 

fit lll[t)t III Hft30 s ]U:li1 (iL'lL't't SitEi'U fcKllül. 

S. 40. 

(i) 3iber qfiiilcijsii r"iilir;i[(ic ijus. iimii i;ii: Zonalen öftren fein, rotldis b(i Sagt b(n 
e^Iuii, I)' 1 Jliniti'iliLii li i' ■. l tin ;i nr. (itii :ij bcndk'ii (tleniis tafiiitj ((ei^fS gilt 

fit riiijfSn fuhviiff Si^Liai^Laat, 

d) Sit« s:L::uii; oiiiti jicoi im auiil;[ii [.-l|t;ncett 3uge* miifi Mifjirbnn (in imd) tiinten 
Wib uorri [mdjii'uDji iMiüiiirniiLiin;! niijfli;cii;t i;in. 

(;) o.'boL" .Jii.iL-iük'lwiLi !*': £j[ciiiftb;iL liiiis ein >;diunfl-?[i(}iinl r vv (ji-v ,!■.'!) ,'ti. 

(i) üiin.tlu ialnoiia.' iotcmotia.'ii iscb ^lib.:i:-i;ii,;ü ircrccn lau aiiUrf flügc ümmhirt. 

dj 'Jini X:iii"in,T. :i:i;> a)!n!a-ij:ini:r™:iJiicifA-55c: !j- afci- S) ouf i'iii't !Ua!ni luiifiiit 
im EunW« a»g«meff«n lislsmbtfl (tili. 

g. 41. 

Signale mif frei t-c Slrrff. 
Sluf sei ä.iljit miifidi folijiiibi Sißnal« aigik« njtrbi» linnen: 
1, Oif SBofin ifl fii!j:li;ir, 
± m ;\M i-ü iiikfci ia;)tt:i, 

3. btt ;:.i i iou iuxiifn. 

S. 42. 

5ii;iia[i' h-tf ^LiLitfrfiMMiiJ. 
Ii: 3ii,;4iIi:l'[, G^.i'nrcr nn3 -Srcmi;- :]iii r j:n oin Jiolljfi ; qna[ uti b;ii Sl.iEmii!!ti3jLl[;fji jsbiit Diflitized b/ Google S. 43. 

©tfliinic M ?ulMnoli«)nfmiali. 

IDic EotombliDlüfjrer mliltn folgenbe Signale Offen Bnneni 
I. Htyiiag geben, 
;i. ISmiiieu .:nv.t:.in, 
3. »reiii(eu loälufie«. 

5. 41. 

eiedriiAc SScrliinNiuafii. 
ü) S-mn mit ,'!,-;trsiT[.i.inr[:f.i.k-:i JrUviniutai loirb -v.i.'j belonberer »on ber ffiiltn- 
laSncttiualiiinu ob« aafii4nl>(iS«t ertajfciiii Jit'itufMj ,|o i.i :t:> ;M : iiiriijon outd) ben* 
felboi Iifixidjeii uon Slalion ju Siolimi ,y:,-d-,-n um h i :i -:- :[ iUü.T piidjtu jt jioei 
etaiioitm Don Cem Mbgangc ber gane beuaib,rit4n<it werten Ibnnen. 
(i) Sit Siflnolt 

1. Bct Aug at^L nii)i ob, 
a. k icU ,'-U£ yülr-jk-riiiü ;ha hmmni 
bürftn nid)l nüttiln oi^ldjit. nüMic t:i!:|je:: icitscüt elrfuiifct ;ijo!.ii:i. 

(>) 3um jjerbeirulen Don MlWofoiiimi^ii ^-nif^t n- jiine mii [rnobareu Slpparalen 
t>ttf(I>en ober du geeignet«» Siellen eleNriföa apparnre aufaefteal ftin. (D Jtmui eine foidie Sinnaliprann nid)! [tattfiaben, i bllefe« nidj! febt 
Diu tiiijclne Eototainicci iui tibiitlniits: mn.vü. iun;u e;u; bi;::,;!id).' ^vini,: 
tfittitdiEfu atrialen i!nt:..j(i[::!ii.-:i h.il in.; ii;e i-yhtn :,t;i-,i axM; iti; b;i 
felben bald) eleflro manne lifäje Signa!« bciiatbricbtiat fmb. 

et peeic I "der Ü> ic im m ;.|-:i,iiju ^■ l :.:il- .im f ::u:::i.:n. V- l^vn. 

<>< Siü af U'^öfii in n.M yiuiL-vIfMi i'l lioiiMle -.-.luin , ; : .-:[(:■,„■; uariiLlaimben. 

(.) ;!;; St:: iviüt ii/n ■"ii;u i;l!r ir.Lj;:i;.;,'.i i ; V ■...•:!( i:i * :;:;ie:i. r-M;.- ;;, :i.:-:j:;|-.vi:ilf| 

S FnbipInnwnBigeu gnliibieuiieS jo.i Ilten ober bmit|)t innbaL Digitizod by Google f. 47. 

eiflilnle an SBalFftftafjtien. 
Sie Stellung ber btfjtmtnt auJgufjrtüten btr SBafferfratne [dI im SJunfe-ln burd) ©ig; 
imlf tenntlid) gemalt fein. 

S. 4B. 

3ierilnn(tiiiinn 6c« 3ugtiorTotinI3 unter (i*. 

d) So« gtigperfonol njjjKnj ttr g„^ r[ mI ,i n(n)i [fl r t,j e Ertnung utib Sidjeififit 
bfS JJuge* norjugiiuelis Deranlniori lieben Seninleu untergeorbnei iinö miib f» wrt&rill Wn, o«6 
t>abuid> He llebetfidjt fliet btn aanjen 3us Mil Bctennunn bet Signale unk bie SiifljtaWawtfl 
bf-3 J?^f:nn'vin!-:-: :r.it t.'in -liiM-.-: .■v:i;l:.;li.bi 

(i) Sei allen tilgen gmifj eine mit bft SntmiFpfciFe liee SolOTiotine öS« mit einem SBedet 
an b(t SoIomotiiK iifv!Mi:ti-i:: ;>,:i.)t™( ober eine anbeie geeignele Sortidjlung auaebradjl ((in, 
nieldie bei Berfa neuiiigeti fiKr ii.-; .;ilii;iil 3;i.i !;;;!■ i«L isii^isiictn, r.ne tri 3"flCT, näAe 
füjilj'.iHiiiiiFi:.] ' ;:.v fiiLr.T: n 1 _ c .-:idi ;n: f rriou-.-nti'tiirJi'vurtj K-ithnt::: ('.:;(>, foirif ioL 
rt kiii mild Vt'[[3:[-:i!',uiit:i, bie tsiii •n::r.:/\;cX:::: ?!:on\i.n ' Lin-.-tiii|:il 5 3, K 
[,'[M-|[iW' : - : " - <■ >■— ■...—»-»<.- 

iiirbeamieu unb 
ii:>;iui.! :vi J3 1 1 

S 4». fii:;i : ■ i :Hi : ■ :i. ,. ; 1 i c ■■ i! :vrini, im ,■ uifj . m\ £ ." ■ Nu üijtti 

'-— ■ ■ it; y:.ca\ cmü.r.idicn. V.\: ;)nc =:eKri 

! mm Ott SBitfliliiuug bet 3ußlcine ober b(t bieleibe nfebnibeu auberen Soitia)* liing fl (abf. 'I) Sibftanb gern 9)(afjKflCiii bei bcfrietrifturenDen gttijjniffrii. 
Sfienn in 5fblge eines tctcirt*il5tnibni ereigniffeä ein 3113 auf bft SBatjn (fegen bleiben 
mufj, fiub in bet 3Ud)tuna, aus lDCldjer anbete Sflne fidj auf bem oei|oeirten «elelfe nätjem 
Hanta, fixere SJta&refleln m treffen, bued) oeldje loldje jjüge jeitig genug ton bem Orte, wo 
bet 3ug ließt, in ÄenniHif gtfttl werben. 

S 50. 

©itpalort mi Hg . 

(1) Rüt bis neroäfi §§, 10 bii 4<) errorbe Elisen Signale (irtb bie Sor[ä)rift(Ti bet Signal: 
ot'j-iiu-.i 'Iii' ::f O.ik'iil'iilj ;:t!.":i\i;i:^ au'j.i -.it. 

i, i gflfitni netten Saiwllnlen neben einnnbec bei, ft> ifl bat opritäjen Signalen au Cen> 
telbtii (ine Stetliuig ju geben, lueidje bei Sage bet BobtUllftrt ju eiimuber eiufi)tin)t. 

6. 51. 

©tfHuufl tiiib Sebiennnfl fpi^btfa^mtn ©eidjen. 

(O ^ebe aB(i*e. gegen 1>pi .■ .: Gi-itt F,;[;v;iiii,rr.i;5i::r . ; !n:-.r '-.lSjrai, inug raäl)teiib beä«utdt^ 
nonA'i. {,:■:• tv.-.n:?:: :j;r!i::vjo:l ■::m[-(H rj;^:';- ni:a- r. K'i: '^.■irii.-ii![r.![t biC.ir.: Irin. 

<i) Seit IHViili;!ii[. '.]«:: mi ninlnt in lin'ii.v: i:,-.:i..n;n r':r ;babnen, [ome 

iin bi'i; it :i i:. , ;rr '^.-l ii ij.'Iegfiieu 51 n Smäü) Ii uneil, ((nclo .inj rti ,(.ni: Iviiniiliibtii SüIoi 
ir-c:iuüihr:rii, .;-(i;cri! ;'. ■:: t: f.iv'cn li.üir fi:v;l; n i.v^FiLliij,.- ■ ; , , inj 

ü::ot ^i;i:ii:r-i:>i I: in .ui.iT :iirt;n !;:i;i:'L', '.irtil aiigetiageu ober ge|tatt(l merMIt. 

%. 52. 

Sfbiciiuiiii tmb githmiifi t(t Monis Hoc it. 
(i) 3 UI B^icuu;ii| 5;t ieUn>:i-Oi: m;i|"; '.y.tiM-i hlli ;lil.--i ,TÜ)rec unb einem ^eii« be> 
fe&i fein. 

! I'' .' .11 ! . ' lü'l ■■ .1 K-.il I" ■ "'!' i 'f 'IL'- ■ : ■ '■ ■■ !'■' !■ ■ «, H ■" ! " 1 ■ i" f,J Sit .p.^tE «riiii 

in, um bi((tlbtn tt[ocbeili tbtiifatls (El. 

■ V. iö(ftimmmiflfit füt ßne ^ublifum. 
(. 53. 

Mjjrmriiit Seltiiiiinuiifleii. 

Sit Gijnitaljiii,'i(eni!ii iwb bns fouFligc $it!>litiiiii nfljltii btu nrißEmtinEn 3iu>EbiiiiH|)fn nii tum atit.nan.fii K^iiiiijunoii iwrito.'itt;: Mii;i>n-. „-UvjiMtii (j. Wij Soijt ;it U-Jim. 
5. 51 

Srftettii trc Bat) Höningen. 

d) Duä »elrtlen bcs Planums brr Salin, btr baiu (1 c:-.ün -ih j- uy-:.o..ii, iiiimm, Öräbtti, 
ffltfltlen unb loiiFiitifii SliiliiiWii in olii-.t k.lniilu.iiEj:!,: ::hl öti Jlnifiiit.jh'i.isfa; u;ia herrtt 
Di-il.iiifn, Jf.i t:: Jlnviiiu >1 i;;(t* ?;..■;;■!:■■> i : -fiu;.;;.:: Htam!,-,! .' 
;-j-of-|iJ;iif:, :!;.i-. siniL-i-, ituv-lf ;:■(!■.- l ^ K-.Ui;iLu:, i^i: iL, mlv :l|t( j.i;;t t;.i: .lila, 

SunflUo) (nlftnatii;! r r i:ilf:vil Juki il iit a^.M.u:,; ul: t.i Jl L .j.it:.;.: 

In-.lt 1 ttt g.iljr» »iib Siaiigiigtlnjc jti ixrmeiCeii. 'Iii; In-joktiiitit.; -}!tr tn.u, vmj jit :u,q s. "ii 
jum SilrEltn bn ttm iitii-.]tii liliim wdj: anr.;t:tJi s:,i:i.-uo: niib DicnßrfiiiM ttn&- 
U-.y.en i\-«mir,: :i.i!'t". iftni fit ::iJ;l >i:ii iL:-.'j;in uli iol.-lit iuu:lid| ftiiö, jid) bind) 

tili' 1 i H. 11 '.. iliv. 1 ■■.!,;■. .r., in;-! l>i[J!.i;i.i ,iL.su:r;.itii. 

:jj i.u -Unli^ut:; i;llf EU' !u.iil um i:: iit:i u ;i,'lvi!'i;:r.:,l. ;Vlv ;:, L i v.i.;:i:i tfitiniaitili 
£:dlj:i iit.-iidiioiifi:, unb vi'^t na: >o l.;:i,v;. nlt- t.'.t tt'jitvtn u:Ji; M;i ^.;-.u.::.-:i : ;-:iL-; : ..:T,m 
n-.i. j [f ( : .[;;iij S] , et« (in) [eibft oEildjlieBaii-fii f.i-.ll^n.tii t'tiftfjtiitu Utbagaiifie 1 Sii. ;ij tiiti-.'ü :;.u ;m r irl ii-erttn, :; 
tu ,lu ,iJ;u 7i.iil;u in itf.tr ::::]:jiU 

(.1 :ilt.)ll.lli|Mf.l iitjug in ocrmcititR, 

jum »einten D(i ootflttiEiib bejeidj ueieu Sota? 

... ibetjörbe. 

i-j Iii Iii iiMuvjj.ii, a;t '3.5n:£v;i: 03;: icoi'U^i £inFutr/.f,;:::.it:i c^vioitdilu ;ii t'intii, 
ju übtrföteitdi ober ju ° 1 - nnLf.n;r: litten 

im 

u ObnfleiQcii, ob« fliuaä bacmi[ jn Icutn (i) Slufitiljalb b(t b(Iliiiiiiimifläiiiü6iij tum >L!ut:::i;-!: jiiv ii:[-it: ijjäi- i-.-iionii :n..- o:n nr-i 
91ii:;::if iwvr ni,-innn'ii fit iimion i'ln-.r (ji!iuii-iii ij luLt Vtitctu. ini; i : v : i .l 1 1 ::i -.- itr m '(iivii.'iuiii 
uv.x-i Biui^iiiL litriiiiilid-u liur-i 5t; iiiilni: una i!jli:tia;:ioif,.-, iiro;: at: it:i j. 54 t|taac9[eii 
uiib b(i tUbllbeaintEn. 

(s) 'itii in-. ij-j for:: i:i ii uidj i^rc lliiiiorm al« 

foC4« KMtfU4(n jjiirtifilaliDii;bfiii:KLH i'i iitilaltc, cmt ctn Üf.lii.^'ivii- r.ut Bit ömiiaiitn 
:nu;r:nli> bt-5 S--- i n ■ ii <-v a rj o -h htut:,-:.. 

Iii rsiiv iii; ;lii!m:t.':; nni: Ivln'j -j;i;-ii,;liinf nati /ü^h.ni.: itn ^..ii.i.i,-,i. i:i.-.-i.' 

JUC Sibbolmig obtr SufuÖI uor tfiilmi i::ii ait .i.iiiiv ItiiiniiiiiiH i:tüt:i auf btu iiat^ 
Hläfceit b« StottDiiEii unb auf beut ^laBtii an ben Uiömiin; jiir ait aiiuiiuj bot Mtti ju 5. 5ti, 

Saa ,einubet!d)nfi(n DOn ^ftägtii mit fijjgm, loroiE am BaUinrWlllmEiL i Ityocrnt ßtnenMnben über bie SJafm batf, (ofetn lol^it nidji getrogen roeibtn, nur auf Boa« 

0)i'r ■.ii!i:v:i-L.-,i:.r (tfoljeil. 

5. 57. 

Srtwten t>ec Snbji Cut* Siel). 

(i) gilt beä Mt.'ln: b.v ~V.(:u mit tot bnni nil;firi.v:i :idri,mii aiivij äiLttj Bleibt bei; 
i;i;:f,-: i',",T.-ic.-i::i:h. !v:!;l:,-m ti-. ;t.if-i:l:: uimr Xvv hr rti-.-i!. 

(0 f£n3 Trtüi.-n noii .',■•■!!■■-■ ; - :W. , K:.'ijr;i üb-.-: M: LL!.:liuiifiLTiiäiin( i[i innerhalb jeljn 
3Jlinulen ooi bera finit-.irtr:;' C..::iirFyii l-Iil,-- §:i:\ti nidjt mejjr geflutlet. 

i- 5S. 

SenujiKiifl non ^PtivatiU'CCBAtigrii. 
Spitoalitkrgiiiige bfiitiii mit uu.i tien Slindjtiiiliii unler bin ooii ber 5l]iffiä]i4be[)örbe Qt. 
neljtnigieri Skbingungeu brauet rotrsen. 

StföliiffctK lleberflängr. 

So lause i>i« Uebfi ;rit\'r uon (Bielj< 

I::r5.-|l u:.ii ^ü:ki V i jil i- .iLlE i t.'U ,\i:\-ir.i\l:r.\ •JJ.U-:;;:::,;;:i; i l -::t liiilr;:. 2.vf (?::i<Lj: 

nill, Tobflfbi bif (iii.--.-fri! r,:i r<r. ':lii '^:Xc"\:\::i !■:-,!. Ii;!!!!! 1.,:.- ;.i |jiiii.;.ii[j..'c 

Eütfeti fi$ ben flffdjiofinitn Sanieren r.iih-.Tii, tkv'.tc.: aWi uidjt öffnen. 

S. CO. 

S*nl)nbe[<!iflbigiiii{jeii nnb SetriebeFtöntitgra. 

Sue ffl(i^St.i,;üiu^n c« m» m;& &.'( c-Hü .;.■! -.ri 3 .-n ;[;;!, ;,j..-ii, mMj G.ui.ljliiü bot £e[e« 
oiLi)il!tii.. Sonnt ki Ülcttirbimitlfl urtrt jjiibept, unad'irficn bM ;im"iivi-ii ;vi: i!;iu;n, .■>;.[) 

iLiii iui '! . . ■ !'-!i!' ii ■ i F u r-. ■ : ruh lintriiiii . ; i 1 ■ 

l- . r(.-i;|ii E:;a-.:;:i-j jjj !:>il ilV.vm*. f. 1 ;' 1 ! : 1 1 1 1 L : L .1 ■_' i l im:; ii-:.i. '".- , i:S:":rj 
oon äIuSmeiajei]omri,tuugeii Hub ilberbaui>t bie Soiimljuu' tri!,--, :m 'Haid i;iTr;-.trn yjuji.in..;.':!. 
S. «I. 

SBetbol t>e8 uiib ausfiel«.™ 8 luü&tciib bsi Sentganfl tu 3ft[tc. 

So* einfliinen in einen beteit» in ©ang gef^ien 3n,i. *Si;mt, Vioi,' bir öil[[eliifluntj 
. .... i ---lel^ii bai eiüfnmö^lige Ceffnen ber SBagentbUKii ober Sluäfieigen, aiäljrenb bi" "— (in; nooS in löeojegung uefiubel, 

fllm(utid bi'it Heb« Itftiinfleti. 

" "j3 H» 61 imb ben np.tb,foläenben IBeflimmiraaeTi beS Sic [ ; U,'::f..:ti:(ii T jusiäimOä juii ir-.vh.iirf mrldji alfo lanlm: 

iiu:i>.', iüv.-.i,' ll 1 1 -> |iV|-,:([. niflcijf.; ,riii|'ifl[eiten itnb amitt 
r iKrr.k c.a Udc i t:i-.aci va^rictlj::i r.'iutrii, i:i-:;-£iLi'-.:::e 

... -•■'-'■"■-, Inji r^:i-.i::rt.iur iir.ij.uill:: .::;! .ni-.'io !;..|; j;.':^- 

(ii.l.iuMiiii:, liirlrn in f.n ii.-:i,-'L::i:;^ luJir ]i|-.1v'r.i:iiiii:-n i:i.-.fin. i:.;:- C'i'i liimini' 
MöiRjilfonal ift belM^tist, R# in bit[ft Sejir^ung bie iioiijifle Uibtcituiiunis iu bec= 
ffl) äffen. 

j,ij.-.-ii nnb im ärfenlücben Sienüe fKbjtnbm *)iet[oiien ip iebon) bie gjlüfilitunfl 
nun ^onbmuiiiiion gefinllel." 
uiib mil einet Selbbuge tris» jn (in^nnbett U(nrf iiRtofl, \o\tm ni^l natb ben oQgemeinen 
ei-. l i i i',f.:iuiiiu:;r/:: tir.f \idis-: Srirrir ivimivii i"i. 

S. 63. 

S?efuiltiiffe bet SBatiitüliii'ibcflmtfn. 
CO Site »(üjiifmiijeibe nra teil üitb befug!, einen 3eben Dotläufra f(ftjnnelim:n, ber au[ bei 26 

UeSeureluna btt in: i i/: .;;tni;t;:;ii i'iiiir.nimit.i.'it teswifeii ober unmittelbar naäi her Uebcts 

ttttllttfl »meldt Blitb ttub Iii i.'ltL' t-o.lir. liiii;: oi:;;imukll i;:]in,;. £■.':''.■: ti; : : l TttiE 

hfr ^.|":i:::;'iii. u: ^-.übum-u, ii',':;:i fv Ohl-' .i:i,i.:i:o'1,iio Z.^v.yM büjidli. Bit Sinjettjeit barf 
bell Sjbrfcflbfirag tet ai:acbroljten Strafe nidji flb«fleiafii. ; (h t:;:;:: c:t itrafbw« StuiMuM ein Ötriittdieii ober tBerg,t(jen, [o lanit [it& ber Sdjulbiae 

;ii:f Sit1)(::i:il; : -.|";,:!i:i:.i >.". : '.L ii [..,.-[. r yif:i±-~r ili.tli nitjlrljL'll. 

fsi tyin Sififltnotiitnfiie : " — ■' ''■ 

ein U.! Li L ; ; . i jl: 1 1 1 l: L t [ilaai^iTi:. bi;i() ,'ii:f S:ti);::i:il;iv|(,:]iiii:i"V; Lüh u . 

' ■ " irr S.-|i,-,tKr. :!■.)::,■: 10 ot i.i:(,,- r iii.iui (.n >i( miibjt qioti jribeljörbe ob« an «™ 

I. 61. 

SinfnhcfU im g.tlic eitler ^rflndt)inc. 

3\'i: J. 1 :!:: ;■! o^iLYii:'li - i'i .i,|[a!!f[. C;£ [.■|":,;r!:i'iiir.[;r;i'ii '"i 1 1 fiiil oi[ b:ivii I ! :i-.i::: ; ti)nMoi: 

aus beut am t» '■. . i ; u ■ ; : - ■ ■ i . ■ ■ . ■. ■. :■ !v: .g:;;.. ■: i.iin i im» im ::;n 

im.»; — m^gSdti ob[if|«n tu Infien. ,'.u sujoni Ut io. 'yr.i:;.(u:;ii,-.tv:nnii (ins mit ü'iit.'tt: 
n:-.t mit iiiii;; ;:aÜ.v.iol-.trit t,vir!i!ic; .v.-itf.itniiiriv-'ii:;:-; ]:i;t:.ii.:iLon, uiilr tor: infus. 

• S^f)iLirliiiL:i ur;i.i:i, Sit in set SHtgjI nii bei» )t!b; it .Ii: .io, n ■ 

~ t - '-MfitBenl ab - 

Tolijeiaum 
5. 65. 

SUiSfctan;! tet Sorfdjrifien für ben i)JerfijiiEit»erle6r. SBeft&we 

fjin ubbrud b« SS. 53 bi* 65 bififi KealmenU unb bet K. 13, U, 33 »bläh 3 unb- 

iB 1 ~ ™— -' [ " c S'jridjnnng ttx Sti^nooItjfibramiHi. 
(0 Sur SUUfii»llfl bev Sflab.ur.otij« fitib junadjfl folßfitbe gifertbobubeamte berufen j 
i. ä3;i-,i.;liofr,;r:iuoii i.:;b öbiiuiflemeitte, 
:;. Ct^Liotiiobiiiiivtltorsa, 

ücuftvmniiltivci uns SJiltiibi üimai-.fuiiiovtu ^"ipil-ChiiiiiiHtlrr;:;, Stmä- 
■' ■ it unb benu };iji|Viit;t.;, lafontiolöre, 

IlMei [StallimlmiiPety S)r[b>(l°fäinIpertoreii, S3n&nbof5»erioa[l«l, 
itfeber (ü^ittofAniffebo mit 6tcoi»^friB(KlM(*Mliiibofö^iifp«tiDn3< 
ajfLflmten), 
H. 'if,iU.:::nu<v 11,1b .v.i : . I j-jLinIjimieiflf r, 

:<. üioidi.JuitLÜoi (i^iitciiniiiov, feln!:cnä;vüitcr ui'.t ,fulf-:mfiö;iitfi:vtfr), 

dnal-, eiittffnmärter) unb- 

jUflfflbreribe ecbnffrt«, Dberftbaffner), 

Iii. Ü.Ädflir :lMll;::f|:.::;,0!. (iltf i'.Clil .'.|!IIO: ), 

13. Stbnjjuer ($sv[or.L],irl).,,"ir.i'v, )ii'uii;iFiruv(), 

II. ;Hi,i,,ivm.'ifiot (Cti'vtuvt'lii, £.!ii:vi:i.'i|'u'r;, 

10. UiJG.ioimii::,'' i.::f i'ra:i'.T < ioinm'uT. „■ju-iölfr), 

Iii. Iliiivl'iitor r-Cotiiifti, ^(n^ubiiiieO- 

17, Üiaajttoöijier. 

v; ;;)jl:;:)'J:ivil-fm:il£-.i i-;oi;;! b:i Jjuoitim.i ihr« £i::ti;t:- bi; env,- ijivi: 
iui!i|iiv:i; fta- s.;; '>'ti;;:';i:!l; j:;;i'i;L::'.;Mii:; n j.:;u joiv mit (in« Etgititiitxlbll ott\tl)tn fsilt. Digitizcd b/ Google S. 67. 

3nft«ltion. 

Mm im §. CO genc-imten Sa^np oliä e ittf « in I en, taAS/t in btt jiir Sijiniuig iti Sittittes 
rrFoibcilttliri: yi:\:i'A :\m/\lt'.'.: illtlioii m;ii|>n, :'iuii vor. S>i: Gi|fi^.ilm3.';n'iiUuin iii;: i'jte 
Si,'ii:"[cjv-i)[:^n;fi; mi> .ittii^iüin;!^ X'.nijb.'iliiiltiiiii i,t;tir:Iid)i' oj- qiüi.iiiif ,;,i;iii:[tiout:i 

ju eti&tiisn. 

i. S8. 
Scfifetflima. 

(i) »He ( i ( m i liiiuff^-iij ül 3*1)« 

Ol! uns ai: niiii ja ilniin 

t:c 3k. c 

■Ivj i? ü Li ■',;[■ Iii! Svu l>.i;h 3>:i;i,i?."vatlj amiibii ^ r I .i i f : ; f :i ~y,'i"iiiiiiuut!.i;n 

entfpve^cn. 

t't) Elf ^bllll'lilii.'ill.Mi:!^!! IlflWll 11.1 IL Ml j I L F' Ü 11 h i 11 1 1 1 51 .' fl S V : li.'ivhll. SLj Ivftsil .Iii) 

Iniim in 5.i.;it!)iiiin cnj bif if.nfii iifiTiva.ji'ii,',! £i;iii:iimii!;l::ii:i.:ii im 'fd'WU-r. wnvblt 
in bie 8itd»te in i)finü[iä|eii yjnlijfiofttmrcii. 

W> 2-tc CfinuTi lli-.e 3J i >ii 1 1 l <a .1 1 w Ii Wv milil iiini;;!! iu.rni.iüoimi iüt Iii 
Tili von oüist'N ;"äi v i;!-!i;;: iiivv tui-J «Ilm uiib bic ÜI.'L'iriiiiuii} iiiu^tiOiFi-f tii. 

S. 69. 

5)flid>len flefltn baS ^nbürum. ^crfonol offen. 

(i> Sit Bnkunlijti[*«iiiit{ii (xitmi bc 
villi yiiifidi^ouüiJ öoswnitt: ju Ivoclc.)!,'! 
litten äurtmiilä }U tiiitdint- 

I.) ll:iäifi:!! : .i;)ti;f(ii iiiii iioii btut SJl'iii.^iih ihina tu vii..;,'i; inib ii)![:iiitiif,;Eä bartb, 
,-i.l :i. 

ü.t a!i v« Sluüüoit iliwi Su-nii.:* unij«i,]::it 
jiigfii, TnülK Ii fühlt: iij:i 011 ä<;TTLli)t:iil;| poliy-ilidji-c ,^:tnt;i u;.[ n ;niiaill in ; ':i>.n. 

U> 3);f 5?iiliini,'iiLi.i[;ii;ii K': uirlussiwii, ilfcii i-.-b f i: 21i:)iii'uU)iLli;.iiulr;i ■ 
Julian mit fortjulüljrfn. 

1 70. 

SSejitt »et Smiflt&ätiflltLt. 
Sit aiuiii'.uvüiiiiirn! Kt äl,vjnii([;;itfcf.:i:i:cn cc'üt'dt ü.t obn; ülüsfiijt auf Sin ilmeu 
fliifliroifinitii 33nri:ir(( iiif gmiyi Sinlm, oi? bn.ii ii-HLiiiai.i Sul.i :1 ;:i uut i.i nlf 
foltbc« jitt ßaiiHicbiLiiLi Hill iLiiiKd;l!jnhi;n,| ctt ii:i ly:i lvi|,\ili,ilj;;iftvitl' ;;:ai|,':iia 
nod) ju ftluSniCfn 'Ü-JLiii-.iii'ioihiiiiijii; iainbi;liij iti. 

S. 71. 

©caenfiitigf Unietilüfiuna 6er <PcTijei6ramten. 

Sie Stosi«. huc (.sji c niointi coott^-iT-c amten lini i)(rpfli#(t, i iini 
isvsn evfuö.-ii in i:a y.mlliiilJiiiiil m tVifc-ntcliici ju uiilitiluiiM Ül'iiijo iinä n; '^iiIiiioli- 
Ii:eii;nrritfii tviiiiniitii, Mu ii !■ ii j i ji l'oüsaliMnilci i i iml iiin.'iij.iüj 

6;;- im unih:;-iif!):':[i)f:i U'tirotirasliJii k'^iitlmiKii (Viurtä n Ji ; .-"liiiit öi (ü;ii-;n, forofü tä Sie 
tili ÜJadubfaaiKii oiUinjiHbtn I);'oii5;;eii '{-lidiim julnij™. 

VI. ^(auifidiHflunfl. 

5. 72. 
SlufflAtSbebörtiei,. 

in i'ii J'ivfc'lu'iiofu iii: Sidi'iiniii bi-3 51;::itii,'ä 0,(51, 

Seiten Sor[djiifien liegt üb: b. l*t teil itiil.-r ^lia-.Ii.'ii-.i.LllL:):..; f.S.yl.etu GunitdjiL;;! t ; iii uivrrisil Btttiebabitf« 
flentfii ob« teil ei fenba gnbii c Eti onfn unb 

c. ben Sluiilcbtsbtprtdi. 

\ 73^ 

(0 3n[ofetn auf ein« SJalin cin;eluc in bit-fim IRealement Dorgcföritbene Einrid)tung(it 

Ii. lL ni :L:t : , l"; f : ■■!. l':o :!.'.t .:.('":. I!l.:i,; ..!::■.,' himuvi i i H im g. 74 

t.i;n;iii:,Y. iiliiliii; iliti.t ;:l td-oi^fu :'!, !o:;f..i: 'ii: V'ivi 'iih, : i::i;ii.!.) ;ij;: 3':' lvl:™i 
L'iiiitfiiti',ii;iKi- n;ii ;:,i;:i:i:iiiiu::li. ;'(ti(t:- iii.'iili'.hi ;hv.:.> au^iiii'.T.i' fcji-üii'.t 

lEClbtll. 

(i) Btfiifhugex, ntl&c bereit« auf ®mnb beä iiis&ei gfUligctt Settlements beroillitil finb, 
rctrt«: lii.'vjcu nidjt fcmüjrt. 

{«) jjiii öi; an ttu i^itiucn -Xiindjinirtiä aelegeiien Streifen, mläft ton amJUtiliiftoi 

'il-hli:fr'''::;ilin',T. t,'ln.ki: n.ia-ii, Ü:.;.r;i 'Jl :1;.: ru i:Mi, ; ;u5 iii;v-: Oii^.iieulä »OU b(t 

L-:lr,'ii,iitiu '.'.in ■■■!'.! ..ii ..', :■ i lni:n::i:ini . ■ -ilnal viif- uLi.i ii:L ■■■ zu- ■.!.:.;[ u'.'^oi;. 

(.) ?ai ilii.üi-: iiiiii'j.i:iii-ii:it i>; j.Tü;r a::;äii;:ii:t, [üi ..KTi'V imi ;l:L.uat:i tu 

(il (1 .j ■ Mi::: ., II ■ ,i| '..I ' ■ i ■ " ;i ifi'iaa l-.n :..'..■'. . ■. ll t I.'. ■!'■.' !LI iJn; i,j .au 5. 74. 

(i) »iefefi Slealement tritt mit bem 1. april laSG on Sülle ber MJber gtlbnbni S3nbn= 
l.ol;!.'iL'io.i:fli:.i:l.' m f:r:! nii'j t-.r.ttl l J:ai;(ii;ilii,( IV IL n, !:!,;;:;; mit 

5li;:i:a:i::;i r.;r[.-iiinEU, [är :v.-:;tjo uaü J;r li::u:l:li'.'ii:iii.i uv.cr.i.a;: ^.rMAv: .v.\- ui't 
J.hi:'.];:iiih::.: fc.s :i:(irüi;-iiirf:-.K;l::i JnilJ 
o'rlacn y™-.i:uii<; in -ifjm l-Li rr 

(, ) 2of|(lb( raitb tiuitb boä 8W4>S.8tf#tnU unb bnä iSenttatblutt |»t tu» SBuUfö* Seid) 
foiuie aiiBifttm vm bm SB« i ibc£ reflt c r uti 4 c n pu&ltiitt. 

(■) Sie tun ben SunbMRgimuignt «bei OienhSwwwUunflen erlnffenen auSfüficunna^ 
beltiniouranen fiiib tii:i :Hi'i£: 'cii(ii;i.i:iu'';iml railjut^eiicn. 
SBeilin, beu 30. 3ttji)em&{( 1885. 

Her Stetfoerirtltr teS ERiirbjfiinjlerB. S - KRI»hnf[ t« U4len Soumis — fln! 
■ too tfüü, Holl Grilr 549 »nt SGn CK Hrt- CK «ri*Mfn Hol Halt« Diu 18=ä □igitized by Google &tlanntmattun& r 

e Signdoibmuig für bie gifeiibnbnen Seutfajlaiibä. i 3>d;i;,u!il::.;H 
ber Signalorbi ©iflnaforbrnmö 

für bie 

SifciiÖngncn Bpiilfrijfiiiitis. 

I. Signale ntil fix freien &at>nttxede. 

o. Sie alnflildjui Signale finti [flc 
Siiuttwrt-j «t jcirn ii'ii Fdtii: 
I. STc iv'il i" f" ^iil):!i;u; 110:1 -V r.n. [, [I 

(Stnuelbefignal). 
S. Bei Sj>njie(< tu l>« Wieling uou B naa) A 

(Slhndbfiigiin]). 
3. Ii; i',-.!i:t 1111 1 ::nn iiou-fei iniiviu- inrir befaßten. (9ta&c- einmal eint oeflimmte Slnja6l mn ®l<iäen= 
;>iii:iä! oufolti lll-J.ihl not: Slo&u'cjüiiieit. 
STtimal btefelbe Hnjatjl oon «toicnfcblägetl. l7,]n,i[i<irl<r 3ua itiitt lureoii. 
i. 55 ift ctifaä au6(rgOTÖ!)iiUd}c3 511 ermatten 
(Slarafignal). ecdjJmal Wefelic SujaljT ton Sloefenfö lügen. la. log?:, !i;-;t-[, f:ir;.iv, i-:.::.vr nii;mnl 511 gc6cn, 
Üi. biu* l'Oliii'li-il:ilC,' itl.ü! iKITiiil! iL: ;l.'0(:i, 

3b. langer, fanger, langer, langer Ion, 
In. Iiirjtr, Curjer, tnrjfr, Tuijer Jon, jineinlnl jU flefcen, 
h. Si; oiJf.ftgij iiiiiii.ro Iii:: roij iou,! 511 g[&oil; 

5. Sei ^iifl batf ungci)liiberl paffintt (JofirRgnal). 
bei Sooei Sei Babninörtei maä)t gront ge 6. S« gng [oH [ 

bei loci: 

Ser Saljnniiii::« Ijalt'ir.v-'ili liii.'n Wiij.-n. 
[iaiib in ber Stifctuiig gentn bo.3 (Meile. 

üb; l'lutaiKi iiiio mn Irud' .■im-: r-.:ii-.i ! .vi! 
(Ii bur^fogienben Eiterte finb Reiben oeftellt. Sem tomnienbi bd Suncelbelt 1 
S.i.r l> 00:1 härter modji Krönt argen ben Run 
unb hält bie SmiblnKrtte mit mei&em Sidjt 
bem äuge entgegen. 
;ngfam fahren. 

bei Suntelbeil: 

Sct !3f.fciiivärt:i teil oio Jinnblatotr.t mit 
i]l:i:i,-ill :':,;< Kl:l ^un' eiitgs.Ji.'ll. 

5Iin Anfang nnb am Gubif einer langiara 
ii; buritöttcnbfii Siioft '"inb stodlcitnitn 
[i:;i.i;:i,'ill. Inn roiurKi'rteii Su.je jiigttrtri 
■:v.\; ii-:,- esft SoiniK ,iri:;:(ä, Die lefcle rafi&eS 
Sid)t jdgfn. 7. <Cet 3»9 f"1 galten ($ailfigilül). 
bei Sage: bei Bunleltieit: 

2fr y.-hii'Jiiilii [,;;nn:i,ii /[]:;■: Rejeriiiiinj Sil S>::\:mvitv: UmrM ftuCfcno 

im Steife lieruni, im Jh(i(i' Ijmmi, iin'ldji, ioieni eä Sie ^eii 

erlaubt, colli ju bleuten ift. 
an6« teil Signalen 3ir. 5 bis 7 rönnen audj Signale am Idegraiiljenmnii roie 
3,'iViHT, lvjetiY;; : 

5a, Set 3ug barf ungebinbert pafliren {giBrilaiial). 
bei Soge: bei ShinlelWt : 

fl,':l i. iM;'iimii,v.iuMi idjr.i.i :;;irj 'i.'.iL;;- i. 5.t ii :ll.u,iw tf' ide= 

clii:^ nericble: iiihIji fttc iiiv.M vai am :ie;iU:^;i|:,;. 
15 6iab). 

6a. »et guo [oll lanofam fett}wt. 
bei <tüae: Iii Sliiiiidisit; 
w'kj ■ jiy.'be ■ i, ■ < ■ v.iiir ..■ ..ui.ill« lerne bei Xeff Hiils.'^jL'ii et:: i-.nb ein vLs:ii.-V ' iiticj; 
•- l-ct-uuii; befeiii ' Sailen :io rj|)i;id)en Kr;: laioii'i.'.l^ru.tde.ititpc.eii, :ij t ;die 11; ttt it.iiji ljUi iii „jnil" ',tii)ill 

i, fi"b mit ft'- b mit folfll jn geben: bei Jane: bei 2unfelf,eit: 

iflfiltniiljdiavra rana-.'tffljl. SioLlit-J ti.'c'. i'.r Siän.illäKnif. II. Siflimlt auf ttB» »or »tl 

a. Sie atuiHfdjeii Signole mfl tut SlntionSgloete. 

10. ^ie Hbtnljit oeS giifjeä nntji, wem. mich flurjsä Säulen uiid ein touilidj matiirlet 
(itlciiiiiiiS nun iiiificära. Seblag. 

11. (j:r.'t:uicii. ' 3niti maitiite ^glnao. 
lä. HbfoljiL Stei mortirle Scbläge. 

b. Sie opli[aj<n Signale am Sujtblu&telegiqirjeii bei Soljuljäfe iiub Solteftellen finb 
[Blaeiibe: 

13. einfahrt ift Befoerrt. 
hti Xaat: bei SJunlettjeil: 

lad) tedjlä roage. Sie SiejiuUuictue aiiiJeieLiMprjtiiiuall jrigl 
■ 1 1 ciclj J1::; ; j,i r;.!;i..>-s viel): ■■ .i-.g j.iseii (.vi 
6lalioii jugele^tl) ejtünes Sidjl. 
11. ßinfab.« 1(1 frei, 
bei Xane: bei Cuitfclljeit: 

Sn- "?i [.^r.i:-.li:-;MiniL wxi [djiSii itiil! u-.c) Si; ^,;it;i:.i 

Ii i',:;iilm; icn (inner einem äiiiiifel ss:i midi -Jiiiii.'ii nu;;:« U:ai mu :m;!) jaueu (oe: 
la 15 ©reib). jiciio;i jinit'^vi; melius tity. Diejiiized by Google i 31fli?lo$miiiig4|ignde 
]:i.'^i:rj ni-miioji niliu. 

Zk Zlnx:,e iuo.. in f .iTiri*H*>!-n Bujeä flefeljeu, folgeiibe: 

13. mima ift flefoerrt : 
a. filt bd'J h:iv.I:i,i'[;( ];;■!■ f.r,-; d;v.'.'!,itni; ffrfdä (Sbleiitiuifl) 
tri SngE: bei XDllUtOKU: 

{Dtt sErrc Sdem-nn;:-. -1:511 mji'i ;:L-.fj :■■:;!:! ; 2U o'.<:^. SimiiiUoi tritt om Srriegrii;ib,en> 

nagereei)l (jrfulli fein. moil jcin| no4 Suicii tolljeä Siebt unt nad» 

^lill.-H (!::■[■ ^Lllllll iU.);r;[;in ,V.illl:'i '.'ifc 

crDivo ■s:;:-.nll.i:iri:e jeigl tiin Sidjl)- 
14. mfdjtt Ift frei. <jn üivly ~:'!ii:Li:-:i;;i..iri: ::::ip r L\;i .i ■ V .-.t: I .- ~:e o!\'lv Si^i.iiLitmit iliil rrdi'.jT-.n'l/'ll: 

nait, oben oeiidiili v:iL : -.:;i:,'v t i i l i j l i!'- , .:;fi'! aitvt ; L ' i n* ir.i.ü iiiiöen grüne* £id)t Hub naq 
rot; ciioii 45 (grab). Suiten (ber eiatioi: iiuffolirt) rL-iii'u-j ^lä,:. ir ti.;,U!iil.i:ft'i;t -li.jc idn l;lc;i). 

b. güi bnS nbjnj( ige tibi (Meia (älblciilunfl). 
bei 2oge: bei Siiiittlfcü : 

»ribe lelegrapbenatine tiiiiilfi. '.Lwt-3 'ikü-t iiiniinll.i:.-LiiL-u lim S.'!t(;:eijl'KiLiiuiil 

ücdi c;-;i; .wni::.:! (.'in 'niikr (v.ii'ii üiu^l ti^cn itad) äufläH grünes Eitbt inä nndj 
Hn ein» 45 8tnb). 0 (»" Ei.uion jiigeff&rt) raei&eä Eidjt. 

A. auüabtl ift Mfotrtt. 

a .~uu riii-: i-.i... ..ih-.vi'ij-.'ioj fcleleiä (31blentmtg) 

bei Tage; bei DuiirelJjeit: 

■Cet obere Telegracienatiii mitjj «od) redjIS Sie obere Sirraallntenie om Selegtop^en- 
r.-.i:,j;vi^i i-iu.Li i/Ln muli jcigl itai!) Jjnlieit (6er Station jiigefrijrl) 

ut[K* üidjl uiib und) nu&eti (bec freie» Iflpbiu 
mlt^Hijjtci-rl) ec:Ü" £i*. CS>« onbers nun elron 45 grab). mit fä)rSg red)!ä Die obere SifliioEolenie am itlegraT^nmofl 

Ii.;, i;.',; imc ils.!; '.'[iiHni L f i bie(elbe geblrutaet. r t ,ei 1 rem Etdjt) 
b. gür bas nSiiceigmbe 8(1(18 (ilblenluiig) 
bei Xage: bei SunlriSril: 

Sßeibe Ücliiirafiniiii!:;; 5iiih"-:;i i.:i:.i.i ä!.-.r, i:,v:,il!r,i;vn;n >i:r. Ailcgrapbemnalt 

und) oben geviditfi j. LiL ia!« ;t:,-.T. ■.;!.!; ,,:nnii (^t oliiiipn j;«ieti!)rl) mei< 

um (IM 45 ©rab), Sc« Ei^Eu. nod)5[uBeii[iiibtiofclbeiigeblenlie!. 32 

<Ele ßerft.-Taiu! hirn-oii nl'nirifcis«- Ji.i.ii.iTt m:i ~f!i.i^>!iMr mS für bie Einfall ober 
bie 2;it5irtt: iji um ri-.t Ki viünci.vu in!iii.-*i\-;iir\v milit ^.liii^wunii ctä 

i 

Tk' ■'[:;;;v:i is 1 '. ;Ci: m i ■hi eij [■■; ; i r--i i. i u;r*t, .':-'■:./■: 

Sii-naLc Hü .;l:ui(vu' Cd ';!.;(; n[ii."f fi iio •>ill.'V:i-:n l'l['M,IH.Lii:i -i i;= -Lri.v tVJ-.-ionnjrii-.'n 
iü geflottet. 

''""''V^'ü'i'.fi iTii.fi'in ^»Vrr^/ii:^^^ 1,111 

.'■in rti;,vmo«Vi!i't (intimen na Mu -:LLiH:,L:;Li: - l -.;i..-.-it :'i ,;;-.t ü-if^raivn j;r •JUnijiii-- 
bt'.i>-.\' i:n i'ox\\?,\t iil i";oUju i:^'i. 1 !LY ioL: d:i;r, :i'r, ti.ic Ji;:)i.- r-rolil-min iiuüiu 
eiiäbi, im; ii.Tl.U.-T <'.::■— r iijvlnm^-i; iTfiilieit, 
>(t '. l l 1 .-.j.tli:i^.'[. , .;:--l | i. 

fo ili bie [(itlitSjt ftebfnbe oolie Tüi'ib-i ejvilu- nnn'ivi '.A'.-.r.: h t-cnV1!vii h- i™! ^ 
Sinti ■■: - i. ; t piiui ■ : r. ti-ia- ■■■■■■ ..!-.- ■ ■ i-.u i 

n-i« am '!!.v.-ii.;i;nl :rt.üi; Ii-::-:] iHJ .inii.iQi, tüj, w u i.iavj:! i>.iiii:i.'! -:ir 

SS.lliüüuij M.-ht, iuü bi:- iai.-,.„- K-i (!i„i[^::,.-.t m.-.S:-:. ö.!.i:_ ;>V,r. Z-^m vi ii-r fea>i= lelegrapben wag««!)! gcitcltt. ItlL-ginplitii. 

D. Scr 3ub Dorf einfahren, 
bei läge: tri Danfeibeil : 

än.'-itliioiti.n-i Irlfjv.ii'liiii.-viii t;; 'Ivii.iu. Prinifi h.-i 3i.):i.:iii:l,'f:i; 

• ;Iri;rr.i-.fif!i MyiSu uidj c-ta ofiüiiit (i;:aer t-;;(n.(qi!,eu. 
einem SEjinM coli cliua 43 Brab). 

cl. EDie opiii"di,-]i äniiuil; cn b.'U Salier [rnfraeit. 
2er Sla-rU-jet 3:S äLVJi'oirralir.iJ iji am iluinii'U V^!!™ Im: XanlfilKU Bi.iiintv 
|U uerfe&en. 

IG. Der auäit-jjfv brJ 'Kcfieilcafc-.i;- Ifitt t;e TusiijfiHjtt frei, 
bei Sage : bei SunfslSttt: 

Sir üliisii-iicr 4,'lj: i'iti.Üil |iit 'JiUiluaa 'l'idy.i d-il .vi- na V:- 

be« IMeifeä. 13 apiilv ni) kii:t»:i[!;>a i-^'L^-. 

17. Der 3iu$leger bei Bnfittlrfltjinä (vtut bic Kiirrbtabrl. 
bei latje: 

•Set to-ilfijer üY5t quet (icialfdrdjt) ju: 
HidHunfl bei Wfe». 

Sororii du Wjdtfiüfi 

auf Stationen ol« auf bec Freien Strtäs 

III. Sisnalt am 3ug<. 

Sit cplütjiii Siältnli -Iii' 3"^ ii-lv.'iii'.: . : fiiiLii^.Li in kennten: 

IS. Mililii^iill-.'.ia,] 6([ (!:'■) 3ll:li'->. 

s. racmi kr guj auf eingelnfigti Unljn ««« nuf biit: niv m.' Änh 
( ([ .(e ti fiiEjrt. 

bei Sage: bei SiniI*H(eit: 

,f:in kls-nlifrtä ;jiiiä)J:i. 3™ lllf 'Ü li'a.^.-ritt iijü-tiwn uov« aa btr 

SolovnDtioe. bei looe: bei SunfelOrit: 

[;ijor id'St ouor (icialfdrdjt) ju: ;ltn:;]-.-* iliiiii fir nn sesu Sdiili 
ü SeleifM. BniiiiffaljLii: tcjiiib'.iajiii ünlmii. □Igiiizedby Google btt 3iifl ausnaSmänieife m lein befonbere« Seiten. 19. Jttnnj[id)nunfl beä Sdfluf 
bei logt: 

ber Sinlerroanb beä Ie{ien Busen« (Ine 
io;& unb raei&e runbe scteib; freien So^tiflKtTe i 
2.ii;nii mib Ivi >!)' 
oj ät.tiioiifii fXingira" einer" Sätet™ 
anfange bet flolomolioe 20. ES folfll ein eflrajua M& 
bei £oae: bei ajuntcQeil: 

Sufier bem ©r&iufiliflnal eine orüne Sajeibe Signal 19 mit bei äiünberung, ba& (int 
oben auf bmi Iiften Wagen ober ;ii jebet ber beiben turgeförtttatcn Baternen and) 
Ceite beffelben. naaj Linien grüne« 2i<f)l jelat. 

ivi:: n-irln infjrenbe Solomoliceii geniiat 
bie anirinauna einer gtiln ieuäjienben Baterne 

91. lommi ein Gfltajna in enlgegengefeäler.SHityung. 
bei Sage : bei ©unfelbeit: 

Ein« flifine tunbe SdjciSe Born an ber eine grün leudilenbc Sareme über ben roeiji 
Sotomoiiae. Ieua)tenben anlernen Dorn an ber Koromolice. 

32. !Die Selegtanbenleitiing ifl pt veoibiren. 
bei löge: bei Sunlel&eil: 

eine nei|e tunbe edjeibe oorn an bet Bein befonbeieä Si,|u.ü. 
Solomolioe obec an jeber Seile beä guneä. 

23. Set Babnroöner fall fofoct feine ©[rede tenibiten. 
bei £agc bei SmnWfieil: 

Bin eröffnet [tbamiat feine »*« Ein Sdjaffnet ftäroinat feine Baietne beut 

«inen anbeten ®rgen|tanb betn üBitlet jugts Störte t lugemenbei. 
menbel. 

IV. Signale Ui Siifipcrfcmnie. 

b ju geben roie folg 
Qin mafjig langer Sp[iff, 

* y 

DigilLzed by Google SB. Snm[en onii($en. 

Ii. niägifl. Gin tan" Wff. 

b. flor!. S>«i Iuris *p.p-Ffe fönen binteTjinantar. 

36. Btemftn loälafim. ;js>:i inBii:,; U::^ Znv.t :c,n;ll jin!f;riii;nbe;. 

b. mit tat SDlunbpfeife: 

27.En};j]^;>;-.i l~n:. i-m l::LL£.i .] Bn"'. 

38. mm. 3»« m «ig lang* 

V. naaeirflgiial«. 

a. afufüfdje, mil tar SflunboMfe etat b™ gorti, finb in fofoentat S3ei[e jit geben. 

29. Sotjittait. Ein langet tGfiff etat San. 

30. SMfldMütfeii. Sinti mnflig lange ^Fiffc ober XJm. 

31. jjult. SttUntje ipfitft obet Xilne [ajntll bmlerefn. 

b. Dpttjtbe [tnb in naä,fleb,enbet »ile mit tain 3kra ju fltbtn. 

b(i Saat; tat Himtiltait : 

25u. übtütljt;!. StnlifcbK Beinegung b 

2[me3 sogt obm tiad) Luit 

30o. 3urOdbtücfin, SBogeretbtt Seroegung be9 SBagere^te ©fröeflmia oct 

Steine* bin unb bec. $airt[aicine bin und &er. 

Sla. $nlt. Jtiei*[örmißeiBcioeguuflbfä flteiäjointiaeSeiijegung tat 

atmti. Sonblnlftne. 1. X)it gorfletanb für einm Stig gigcbcnen Beil immun neu finbeu pu^ out einjeln fa&tenbe 
icfcinpt;;ifi; 2Uivt:-.ciiu.], ■tun'it n;t !;;ü:' i l i rl; i J;u;.iLi!ii-ic:i i::i;rlim;t: Kno. 

2. SSiffe eigntiloibmiii'i mit "il Enn 1- vlptil ISHii an s:tUc oct büket gellentan Sig^ 
nnlootldjtificn in Jiroir , fi-j iin;-: 1 ! l ni.i.:^ ..mi ,:!i7u i-iYnbaimeii S)eulid)(onC>. 
äutgetiammtn oon tci/llüii liut o\ij;iii,j;i; (iilcnbalraeii, meld;« mit [tbmnleter als bet 
Slotmolipur gebullt iinb, foi»« bi;;« um, Ivi ii-iUicu uct-nint it-vcv Jutetgeotbneten Sk< 
beuimifl oon tat jufiüiiaiiifi-. EiL.L ;.;t( it;i: 3 . i ■ t i. 1 1 . - : i : n i j in 3'.(i.±? G;j,-n1.Hilp Sinn* 
eitte aiiüttubme fuv jiilöms crtanni nmr. 

»irfelbe teitb buioj baä „Genital blalt fut bnä Sieulftta SIeico" unb aufeibem oon bell 
fflunbeätegiet un §.11 »uMijin. 

■X-.e ten s.'ii SliifflAataMtb« ob« eit(iita4nnmwllungen «[offenen HuSfubiuitfl«= 
brftitnmuiigen ftu> bem 3i(idi: eifciiijbii.Sliiii i ■ 

3. ;Viio-;o[ii iui fiiijrliifu Dolmen iif Ifir.ÜUjiuu ■H h'II.U:;ll liillll.M : n;tv: 

nun btt brltrftfnben" floabtftmiieuim 34ti";iMiiin. , .l.'^--'.?<'cnbabii.amlS angc"< 
meflfne Seiften betüLlligl roerten. ;i-t;:j 1;i;:^:,;k iHciii|:iiiii(,ii ilv:^:i: I-üloh uicji 
betfiltt. 

Put ;i; na ten Qvenjoi !6«ttf(y«lM S'I'fl™™ SahnflreJen, tocldje «an au»Innbifo)(n 
BabiiDtimalliiitQrii beiticbrn meibtn, teunen ff Hftrtotjmra mm bittet Signalatbuuiig gon 
bft beltfRtnbeu üaiitatetgjmmg, unlft 3uilimitiuna beä 3teia)ä^lii[eubiujii>amt« beroilligl ■x ISB5. 3>ec SteUueclteift De« SleidtSlanjlerS : 
v. ecuttWn. ■i n: 3 cir Irt i:, t rill in ?!■). .'.ü 11) Jr.tl i.i:H.i i* 

MI fT inl(all'Bin aHtud tu eiflnoiortniutä iuaLii* 5n ßemilgdetl bee oom Sunbrtrnlb in ber Sijung nom 26. Slontinba b. 3*- «"I Stuab 
in 3;:;!;; 4* t:nb i.l itt rHfidjäSjrtulniM is; ; ail;i:i Hut« Sri Xffl tet SIoihihi 

füt ble Jtonilrutlion nnb aiiäiiUliiiio. ä;r liij;;i[ml,iioii Sfutidjlunliä wie Folgt: 

Können 

für bie 

JlMiflniftieH itnc fflitf!iii[biii|i Orr gifcnbalitwii <Dciii[r$lfl»W. 
I. ttonfiruftion »« (fijcn bahnen. (i) 5);i 1« l'inluae u.m IsiidittiliiKii. niiKli.' u ■> s: Lt -.i -> | ; <-Q 1 1 Lri> fiiutfrfjiu laii dinsnt )m«l;n 
©elfifc jii s,':jelim iüj, i[: 11:1 ^.marojrr; a.if üi.Vjinii.i srr l'le.ilid)!,';: htenu in nsilfitii^ii'r 
Elsife Bcba*: jti t«})itii:i. 

(,) SÜEmliüjf i>l-:ldif(, nci tonen ;"]::■.;.' li.-inrjl uvisen. -Titti ,vv.:il!.| uon b-.i;ilidjin Sh* 
[cum jtoiiiiij.ütdi, o.ijj iiiniDfit.']» Sin Jiiniiiilptsril o;; 1u!)i,m ;>i:iiii;-; ■- ni: sie ":m 
^Slilm iiuci ii.il*}t \ Im Slaiiiitiii; uns .c.i: r,:';j ILl.: n,ii -iiU^e II - ojcljinoiii tit. 

' (,) Sie 1)1 -i jll .""ill nmi Iii:« a.bir M^nulir rr.imr bri J.irlrricilvu uu!i;:J.',i:kl).-ii Wqi:iiiii;liM 
l.iÜ mm 3Sn B!I .^U.-.LüM.i:,' Si3 

SiijLcii'iiiini'U cnlftra! blrrteit; i;i iiuceriiiis :t[i;tcm JSi:,:usr- ».■r'ri"iu:i '.d;i ser ^i')tiJ)iiiis 
buii s..!-i 'S in 3 mif l:lü min fLiLLiof.il L.iiirr ihosi J;iu;:!i.iiu t,>s li'.-.'l.'ij^ üiufi iiji «Humus 
»jh bir ;imiairi'.i;:i' er-) ■^ra.ieju'n^ii't.i i;u;iSi'itr.;,- n; m n S/irrum. ;::>si Im»; Sir'et IJtiifhiiäj 
Sei ^iiiuuiiiiiüifUft' aUina.15 bi-3 (inj 1] nun f;;i,jji,t t ai:[t m;rsa. <i:ltüinu;eit oi:rftn 
mil Spuieusi'iteruiiii im;ii Sri 'iltlt.ius Set '.iiii;r).i:!i ne-j i!S;lfiir.j ljerL>j7lrri;uSr:i ;i:i[vir.;.;[id)(it 
(ScfieiinäBbt son .]uu;,iVi.i-^ £.l;;;ur'u!qi[(,< um ct-n il-:cii h i. srr .SiJ.iro-isriieiiiiij jrijWe 
fiii'i. ali Sie suvjeilniiiiitii JJi.i|ii. 

(t) ;i um i Slbinfi^uiiji'ii vom i'iaeiu.i^tiiii! brf listen MaiuneS ju jeiliitieu (ins, Sf- 
ftimmt Set Sjuiibtinulj- 

(0 Sin Sabegclciic», mslajc niajl von tnciadiruSeii 3lIq.ch kinljren iscrocii, lonn noeb Hrt 
ibwi «enugung etu SurföriUlMB beä ülotmalpuirils nun bei fluiTia)iibe|jötOe juedafien 

S. !. 

Sunoatt. 

(i) Sie autfil^nna IjSljfni«, jum Siegen oen Sifeiibnliiiielelfeii 
nut uiäiiadmSotifi ntituttet uns Ivsari in jeöem iy«lk — ■ 
lie!)ätse 

»nljltni aber geiajmiebilem Wlauxi 

S. 3. 

fflteili bei igadutaepets. 
S)ie »teile bei »abnt5riiet( in Set [wen äljLjafireJu, in gi:i!ii;;t:sn Linb nuf SJärame» 
" ' 16 bei ' ' ift jo iu bemnicu, sn(; St.' Böititnnnili einer imidi sif liuifvliiule «er S^ientn bei nidlH* 
!Liä.iä!::eu ii,i[iiuiiii;l:;iie tuilisoituiii' i - 

uon be; iliiae Sei- GWeifi* emfetut liegl. Dijjitizedb/ Google SEroifenlegiing beS planum«. 
{0 Site Staljnlrime in §ö[|e bet Sdji*nfmi«l«rtiwt« mufi, au§er bti tlngebtitblen Sltecten,. 
tntnbeflenä 0,CÜO m fiter btn fjodjften SBafftiftanbe liearn. 
^(O^Bie Sdliing fall mit« btn Snjieuenunleilagin mlnbe|len9 0,200 m ftarl unb gtbörig. 

' I S. 

Snurnieile. 

Sit normale gputnwtw bei Gütiii a(nn foll im Siblin ()rolfä)en btn flönfen bet 64)ienen 
araieüen) 1,4 »5 m tiirtiion, ;iu -löilft olS iiadj 1000 m Salbmeffer gettümmlen Snbnot* 
[eilen fett Mtfe Spurweite in Bn&jlltmfi gut atnabme bei Singe bev ^olbmffi« mgaiefjen 
neigrö&eil mcAnt. SDie IBerjtäfeiuiiQ batf feben) bas äRafi oon 0,030 ni ni$l fibetfleigen. 
S. 6- 

©eieislage unb Krümmungen. 
(0 Sie Sdjitnen eine* BeleifeS (inti in lieberer Sage ;u einanber feffjulegcn. 
(.) Sie vlHteCncjl gtge abnlicaeKben Dberflit&en bet beiben Schienen eines Mci(rt fotle« 
in a«aber Streife in gleitet §öbe Htgen. 

ii) ,in JlinmtmuiatB, mit «uSnu)mt bet SlBeit&enirilntmungen, foll bie Sufjere Stbiene. 
um |o nie! bebet liegen oTi bie innert, bafj bie mit bet griJ&leu Sefönjinbigleit bie Sabn 
yniuKiittii bu ü^ii^imjni mii Sidjrtfctü i;;7.1)io!jien tonnen. 
^0 SSeiföiebene JTrumraungeii unb Dnetneignngen bei Eeteife finb ftetig in einanbetubee 

(i) 3tDl($eii enlp.egsnge[t(1en «rilmmungen einer Bahnlinie i(l ein gerabei Siücf Htm folq)« 
Sänge tümuatn, baff ik Satbnigt Janft unb jtelig in bie anbete ilrummuna einlaufen. 

(t) Ser lleinlte ^albmeffer bei gfhünnnten Stltife auf frei« SBabji baif nldjt unter 180 

CO Sit Hitwenbung eine* jjalbmeifer! unter 300 m für Siummungen auf ftei« Sabn- 
Brede bebarf bei Seneijniiguna bei lteitVa:C;i|enbab>8mlS. 

5. 7. 
Sefätte. 

(i) SaS Sängengefälle tintr Sabnlinie foH nidjt Rittet fein alt l 
(i) Sur IHnnienbung einet (lirfcrtn Sieigung oU 1 ; SO tft bie 6 
©i|tnbn|jn.äm« erforbeilid). auf s ooo in ijerabaefe&l ro 

(i) flroiftben öegenneigunaen non mebt als 1 : SOO, fofetn bie Singe einet berfelben 
1000 n überjleiflt, iit eine iv(ni;.'i fiä-j 1 : an« ^neigte SHeeTe oon minbeflenl 480 m Singe 
(Injulegcu, meldje jur Suäiunbmig berniQt werben tann. 

S. V. 

gnlfemuna ber Seleife. 
(■) Sie Stnpelgeieüe auf bet fieien fflabnfliede fc-Een con Slitle jn miilie niojt raeniger 
als 3,500 m non einanber entfernt fein. ItÜt ju einem SeleiSnatire nDdj tin Eeleife binju, 
fo ift btffeu entfeinuna smi bem junäa>|t lieaenben Seleife uon Stille tu Stille ju minbeHenS- OigiiizMB/ Google (s) SiGtieilfil ii-üfii. n Li%it ra.';;..;,'; .:: 

;u;;i,in.'v ™inn li.'iy-u iü:( i;xi;iLi:v>iL yriiii'ii c.- 
nung cm minbeitenä Gm — ""- S. 10. 

ib 9)e[efliguiig bei Scbienen. (0 Sic 6(iienen foHen auä geronljleni Siien ober Slabl beFteijen. 

(0 Sie innere IüiIiq- ;Uv:;:i1iil-..; ;,ü ötfcieiienloiifes miifi mil einem f 
M mm befebrieben fein. 

<>) Sit i'i kui^r.f »Uli :!.■[, S ! S ;:(■!;:;, beulen, Sögel u. t- m. fbllen an her 3nnen< 
feile btt g^Kiicit eiueä (MeifeS in bei Sveiie bec Eputriniw audj bei uiäfclsr atmiiBuna her 
S(i)i!r.r:i araivi/fii* H- ...... i.i-: t <t ■icm-Lii-tai..;^ Iil-,uh. 

u) i);i geitKflwia bei 6t($MibnD»igen eine« Oebtftl ift auf bie burd) bie arempemhit 
«ntfte bei iben äjträiiMtunnen hec fon8nit!knrtu>eU( Ulüdfiebt ju neunten. 

S. 11. 

^EofllnliBleil bei Obetbmie!. 
i'ci Öeleifen, meldje (tu Sctoinotiueii befaliren »erben, [dt bei Oberbau minbetlenS fo 
Unit [ein, bog jeSe Sielle der einzelnen ©äjiene 7000 kg äielaituna mit Sitberbeit Ingen tann. 
S- 12. 

Entfernung bei äJniitläft »o» einaitber unb Sänge betfelben. 
(i) Sie SKobnböfe unb Sjriteftellen, auf benen au3roeiä)enelei[t für Oos ftreujen unb Ueber< 
lehn co.i wsic-ii:,!-! ■:. ( u, lollen, abgefeba couSlraiflitlöuienunbabjroeifleaeieilen, 

in leiner flarleren Äeiguna nl* 1 : 400 liegen. 

(i) Sie aiismtictiiii.'Lnii si'u-'-.il ::\ bie Härtere Steigung bei »abn eingteilen. 
(i) 91uf erfmbein btt JM^&Wfitbrupt&mH finb ttl^tap&ift&t SMbeftalkmen unb o- eiinv'ieifil'.'ii Sktiitn jiinU'irj ;u.,ivi.-t,i-i:ii:iii jnäul'.jeii, ".ld,t leijlno iie ijEofiltit auf bei; 
Snftblufjitrecle lulnfjigen SUge, bis ju HO BlaanittMen, aufnebtien lönnen. gäi einen 110 
SBagtnaibjen entbntlenben gug ift eine nuMwie öfletllijise un 500 m ju ledinen. 3n «erinneret 
Cntieinunfl n« 8 fiilometfr fmii; ii-: ^i:.! i:l.tnn-.i ;;jn il^ltiin'.iiisimi unb geforbeit roeit i M mit ben »obnflalio 
)^i!ii:;:in-iilui-i]i Sc^Ui-Itil^ 
' ■■ "~ ipften Stellen, foroie burd) nuäreirbenbe jut £ 
— n pd)<riL)lell(n. befmblid)! OernctnTtSof tti tb« SJaiiifioiäanlage unb So^ntreujungen. 
(0 galten metrere Sifettbnbnen in einen unb bentclben Sn^nbof, fo finb fi« berott mil 
m:itiv in it-ifiiiitLM.i ;n t'i^hu'i:, t-4 t.;v U;t;:ß.i!n; von 3-iS'" '" '"i" für bif tttv;t"jeii!)d;i 
«folgen rann, ißennaj- 
nie Hidbuböfe finb nat^ Setücfni6 in fllei*(l Keift ttdt thtnnbcl in Setbinbung ju [eSen. 

(O Sie »tenjniigjinit )).i!p Inin iia/ .m'.:^ ä'.ili. fpli aufierbiilb Btt Eialionen nid)l 
gleinjet ebene Oer Schienen, fonbern bind) Heberbrücruuo. lietgefitllt meibeu. 

S. W. 
Äonfitnttiiin bei ÜBtWjen. 
(.) Sie SDeidien in ben con butdjgeljenbe.i 3üjen (u tefabtenben ©eleifen mflffeii fo DigiiizGd ö/.Coogle lonfttuiit ftln, baFj, mtm fie and) nuf eine mim gnbtttinjtiing aeftillt |™b, ein abforinaeit 
bei Släber bei gahijeiige ocm ben Stbienen nid» ihrtfinbel. 

(.) Sie 6pi[en bei fflSeidjen jungen mtt|Tcn minbeflenä 100 min weil aufföfogeu. 
5. 15. 
»[([rfdjeibeit. 

i) Huf allen " beimalcbmcn jiii 

m bei) itagen batf, ootbaiibi. ,. 
(i) 3>ie jjntipiltäger beti'elben tollen au* Siwiiebeeileu ober Statjl jjeigeRellt fein. 
S. Iß. 81[enbo6n'Smlä nitf)l mebt nlä 0,380 m ii!"T c.V.cn-jiefcnli;::!,' irtitigen. 

di JlUt auf ;:ü l<;i:.-.uj ■:ini^.-ni.'^ l?.\ijiijuv^:. iili £[:.tli-u v/m/:: -i: r.nt: 
$äbe ocm a.soo m üKi ; l';vro:. ...h.Vl.'ii; in Im Südjten höh bev Slitle beteiligen @tleift* 
eniicviii '(in, iit meld»* bei Sperren bennßt roirb. 

5. 17. 
Beb urfnifinn Ballen. 

2u[ ben Stationen iiub in b« TOfie bei !)Serroti$ Sebüilnifuinftalten onjuotbneit unb 
bie Suanitae ju benfelben icfilbin fidjttmr ju bejeisjuen. S.!ifS, ;» (,) Siil SBabnljiifn unb Snlteflellen, wo bie Gin- iUsMiniiic ccn Ti.i:j7.ni : i.-u . 
. nrJEi.-t™ r.m-.m.jf ;u amvitii 'klu. ihr üi.-.Kioiii WnuN.Jii:, Sin. üfbc ü ii jut Setlab ung tu ,ivo>i:r,'.i 

jieuenobeirante - , 

isiMü Uno rn)iii-,fi:nJ bcr r i-:b;ie ;:ir ü.-flr^;::;^ l'CV -:h;j;"ii!tit l'.'in 

(■) pt flttincix .|.':ni..i fi.: i*.-rci : ■"*,'.] b,'io,'.;[:di(i lllampen. 

(t) Sie Sabeneleife mtV" U-.-L Wt S.im«^ rai :>::- d-.ip .-utmeber bie 9Jorbeifubruug 
aStc Jjaijljeuge oi)ne BiUIbemtcjun^ou^ bitten BdelFen obei ab» bie [ucteflioe Soifllljriina. t>on 

'.) "w'lntiU* aßHdfim M»S5f t™^!' i'...ri>!miifub[n üfamnenaeleiifä ober 

foldjen [Ol 30 Elogen tiidjt fdjon butdi ben aeii>9Snlf$ra BeUe*» geboten, fo geiiügl es. eines ' ■ii iiiiiiaeiiciiä 20 fäoijeii aiifsocbü»'* ii.'rläiijeL-l merbeii tonn. 

5. 19. 
Sflietlajudpen. |l eine Jjoiiidjtinig anbringen, milteiil roeldjer bie So= 
*■ bei grö c teii -««'■- - ■ ■■■>-»- 

S 21. 

3Barfeiflcitionen. 

(0 3)ie [fit eine SabuftretTe iitnerbolb eine* befliniiiilen 3eilimime3 nadj ben jeweiligere □igitized by Google »ettitsbebarfnijfen «forbttlitb« Eialfermenfle !nnn oon bev au!füf)iabeb.arbe fefloefeBt oerben. 
"Die SBoff «Italic nett ftnb nugemeiidi ja CErtl|(il(ii. 

in ,ltttt W.i:.'i(v.r;ii liuji ü;t Wimm minbeFtEnS tin ßabitmet« SBaffer liefern tonnen. 
(■) Stile auSgSfTc bre «MttfwS™ foHen minb(ften« 2,860 m über, e djienm obe rf ante [legt*. 
S. 82. 
SÜerlfl allen. 

iflon jeber eHenbnünocrrDaUuna ifi Sotne ju tiagtn, bafe Slfparaluren im ben Betriebe 
mitteilt iiditr unb fdraell auSgelulirl roerbsn Hauen. 

Ii. snt*trtftu«n »et «ü(»D*i)itcii. 

S. 23. Säi>en unb Steilem 

m 3M1( ■ " ' d) Stte frflfii aijfüt ber Sbtomo litten, Sexbet, Jkcfimai', BepM< utib ©Merroaafn, 
ilhrrtiaiipE b(r bi. 1 >3.il;ii iv.'iii-iii: vu ■;l;[fi,'!iMHita': bikTfii IjSibJertS de Srenjea beä nndjllebenb 
btfäriebenen Säwji« eiMtdjen (fleb« Htiliun D> Safldb« bat In bei $öl>e mm 0,130 ru big 

f',4:.i) in i;(--ot '. ; .g^ii,':-.L' n'.t iilü-ruU filidl ^u^inin: ff 1 1 il.ii. >ü üi rjriien t-i:£i Worinal-- 
profil bea lidjlra Saume« »Hb In bei Qlfc Ben 0,430 ■ bis 3,300 m ab« grienen obertnnte 
uns Ö.-if-i im breite mn 3,160 m ob« sine »TfLle uon 1,575 m ja jeber Seite bei ÖCsiJ-ins. 
lic:i IVJülS rn ii:>f; ; riiL.-ii -:ili..-i [unit Lviiiiiiit..":! ius Itjji«; vvfir,' hoi ^ant.liui.ifv 5V.|v;;ij[[Li(j 
be* (hrojÜS, unb irnar MS 3,V00 m IIb« grienen ober(nn(e bi* auf 1,300 m unb nun 3,700m 

<i) U b i <:ii!iis!c.liui(tj;-.i-::- 
ftttae nnb übevb,;:;!-.'.! £-li,: r i f t- ■ l.i:x::-v.-n,i:"i. Mi! ;i.ul- l:i : ..t,i"irnä bis 4,570 m üb« ©*ie= 
nenobertante. Diefelben mafien bann ftbo4 I« totiRtuttt fein, bog [ie auf bic im abfafc l biefe« 

V- .'in Kr iü;ri.iuli:i 

Sdjofliicriiss Darf nur fo aiois lein, buji üK-t.ill c,:i Sillium; höh mlubeflenä 0,150 rn aep.eii 
bai stotmaliirofii bfl IMjttn «muaH MEtjojtbta ift. 

(s) ',)üt Snjlaf» trab flujiilBUBen [Üt ben giopen taiittoienb« IBerlebr in SdjnelliüaEn 
unb b e j "n be ^rofila teile, nie SlQiioliajtibfii, Sa: 

c " mUrum. 

i SleUanfl 1. bei aPen Gifenbabnfaftrieuoen : 

aj bie batet bn« Skofil beä SRabei gcdedUn Ädoftrattisnllbtile, nie äkbntaunter, 

';irnn>[;i £.'.:s!i^ii«. Hi r..|i n,ia> m üh.i iri'ii.'i. fno bei (aale; 
bi b t SLippctungM uab Si^rth/Uätelttn biä uaf 0,075 m Uber Sd(ieneaobe[[aiite ; 
a. bei EoIomoliDen aufjtrbcmi 

a) bif betn grtiTi vAt [lI.i.'h'ii.'il li.'-p,'iili.1;iiL S iiI.:iii,iLhii(:.-i[( , mie 5JIeae[t aab 

RupmlKan'fltiilnij';, au- ■ l . | iri; m i: 1 -. £ i.tiKiLuS.Tduin ; 
h) bie ütitiis«! Momotiolixils biä ni-A i\.](m ic nj- 1 :.■ i [ ü bcr laute. 
Ci) IBou bsr FtilHa>iii 9)(L)f(njan!! be* SiornicLipvoftti bfi lidjitn Sllauitijä milRm alle im 
«bhf 6 bifisä iporaariipfjfn unter 1 uab 3 fjebacrjteu 5!iti:o ::v.ub;|r.:ii:- i),u50 m enlfenit 

5.21. 

kf'tJNiDüTCi;. i.::b ifiibür-Slabflaab. 
(i) SDie Eoliiniolioea unb Ifnber falle» einen nadj ben aiaJpnoer6Silnl(fEn ini)flUd)[l [angen 40 

SBobfhnb erfjaüdi; btnCi-: i!i iiif bi: ßaiitsujärsiif.ljhiL'n in:l f;ii;:i, |s;t!:dj niajt gnföUb» 
baici St±Fi*:i libibl^eii-S ,:ul l.jilü m Giij-.inojiiiii;. 

i's) söi'i JfriiinciiiiiiU'ii ii; bor itoioit Ü.Wa, lü.-Iiljt ni;:;i.j->: nlv -Jini m :ja!birtoi^; beb er, 
finb fii: b::i- u5;t n:iir,:g:iji Siolonaiitwii ™i lniitt a!j 3 m in iar:a:i; li:mf.j[;if) C Jtnij'-iliid 
Li« eii-idjiüölmri Stilif™ aiijiiavubüi. 

«■ 25. 

»nkr. 

Sic ijöbs itä aaoflerci ti[ aa'l am Ssutiir fifrcc 5d)ienäiu>bettaj(Ie b«f Iii*! me&r al« 
3,760 m belianen. 

5. 26. S- 27. 

.SIBagenfle Fistle. 

<Die normale Jjö&e bt* gufibiibnii b(t uiibdaknin (äülemxigiii über Sdiiene im betraute 
ftilräal 1,S20 m. 

S. 28. 

(i) Xi: 8wm|i)l Ott frijtjru,!; fallen (j f-t-f-licff f :i j.'in, bap mil b.-.i^H-ni ein: unncbomtt 
gtFtiif'.liieö b« Jlib/dn i^i^i mnun taint. 

(;! SJti ä:s3Ki;Duri.i ton lüifm-iturbelii miinen b^elbfl; it-;;iit Si|'tttcim'i;i iiit* nod) vddjli 
gebre^t DjerBen. 

5. 29. 
Hoibtwt 

Set fammtiicbdii ^aiitjtugeii ioll bet Stuä eint« Slabfä auf bt« Staune bei nullit 31 u& 
lmiutia ber feltaeirfitH Srnol'iibifltiii uiiifi inebc ttU 7000 kg benagen. 

S. 3ü. 
3ug- unb Slo&apijatate. 

d) Sit llntcigejlfile müFjci tei bea SoIotLimiiici an ber rorbereti, bei berc Xeabetn an bet 
tlintcifii öiirn'Vüe nun iii ■ lijaie 
bir mit i:t atbiitiiüätn lairenjfii, at; tfiSfa ■dtioiiüiiti; -nie einfi:lMj.-.i :Uf -u:b Sloyaua^ 
taien ajridjtii ftiii. Sie 'jatle bdt .^v unb iii)iiai>aa:ald t.-.ti üb.T '.i.-tna-dnibeifr::!!,' bei 
leeieu g.üniJ^Ki inilfl lji)!;or al>. 1 Uli:, mm nun Iii 'jiWMucw jjjjtjüijoji majt iujet als 
940 nun liegen. 

(i) Kit Unlergeilelle bet SOngen, mil äu4na&me bet für belonbire 3roeäe geteilten, mülfen 
mit burdjflebtnoeii ^ugltangen ieifrb>ii (ein. 

S. 31. 
giignorridlturta. (0 S>i( 3mi"arrii6tuiig b(r Sabrjeiifle miiFj fs fonFltnivt fein, bafe bie Ennos, um rj.'l^e 
fie fleaen bie Äo^ifdjiuttle biioorgijog(n werben tann, ittinMfitiiä iO rom unb ludjt nierjr al» 
150 mm beträgt. 

(,) Sie anqiiffJiliiqj bi-J cidjt luiii^i-'ii" -"5 n Imfe n3 foll im bet Sto[jfIa*E bet niebt 
iulommengebiiiaaltn Suijft nia); njinigdt 345 mm anb niebi mebi alt 395 mm entfernt fein. Htagrns ift t» 

(■) »ii ii .... . 
anbeten abgftunbet fefn, i J?cpifStu(Ue De« 
injunebnifit. 

i Büffets «tau, bie bt* (ruberen abgtnmbtt idn, unb jmai lo, iai, nom Singen aus gelegen, bie Scheibe bes Unten 
SuffeiS eben, bie beS tfdjlen tunb erböbi ift. «et SmtdHneffet bet SBuffetfdjeiben (oll minbe; 
Pens 340 mm unb bie §öi)e bei fflölbuug Der abgeninbelert Sdjeiben In bet Stille 26 mm 

S. 33. 
Jtunptlung. 

6amml[id)e Klagen, mit auSnnbme bet nur in atbeitSjügen loufenben, muffen mti 6<Sr(m< 
upnelungen oeifc&en [ein. 

S. 34. 

Sab reifen. 

Sie Beeile bet tHabteifen foll nltbl toentger als ISO an» unb nidjl übet 150 mm betragen. 
J. 35. 
Stellung bet SHobet. 

AB*?' ^ ti °" ' et> " Hl *' e b " t^ 1 *" 19 ' mfl ^ n in ""«n* 1 *"« Sage gegen einanber 

. MS Slab ,. 

Sabteifen niebj mebr Der Spielraum ffit bie Spurttänje (nnd) bet @tfamintneif[b,tebuna bet 9e)[e an tiefet 
oemefjeii) barf bei notmalet Souraeiie nidjl unter 10 mm unb aueb bei bet graben juläffigen 
äbmifuna. bei emittttbue tttttt Bbtt 35 mm beitagen; bei ben Milleltäbem feajiräDiger Ua> 
lorooOTen ift jebodj ein Gefimii " " 
Wabern) bis 40 mm juläffig. minbelirniJ buu mm oeitagen. 

Ii) S)et notmüle SJutdjmeflet ber Itiebtäbet bet Eolptnoliuen, in bet Eaufflidje gemef[fn, 
jofl fo gtofc fein, bofc nmbjleljenbe Jtolbengefdjnjinbißiiiteii unb Umbrer>unaSaa|)ien bet Stieb- 
rübet in bet Sliuule mtbl ilbetfi) rillen metben: 43 SotontOliMü mit 
C gclupptltcn Siäbcrnla 


(tunnclltn Stäb™ 


Jtotonpf|tt|miiibig[(Ll in 
llrabieb.mi3$jab,l ber 
Itirtiäbti in terÜHhuik 


260 


na 


ICO i. ' ii 'l.v. .'.ULii.' t\ y.ni ü . |fi ::n !■..■■ i . 

aU nt iiii L'lV.l.it S biik-S y.:f.1-.lf.uil:..il ,:,lj.v ; ii 'iiLrii, iiilili-ll 
bebärtis bti (olijün Eolomotiotn »uiutiibiiiii) piiSiM, buvd) Sivm ßoitimiltiott übet Jlupiuliii; 
mit tum Sinkt bii SdjüiütljCtil Sei jtbtciiSi'ii «oraiL)u:i.]i,i iiwimilLib, ljfrab«cmin5irt ift. (i) 5M ( : Wt;nnii;ifn ma t..-nV™,b 
tn i'ii.-lditi'L^liiullin i;i±l übt; - ni Ii;: 
Set j;[[ii'ii'jf:i ä!fiti:iib[liifL[ii[j luUü'ufeut S(ä äd>«[d)entelS 
miiüieileii* £anfle (jüiSfifliä ;> UM 
S WjO 
fi (.DU 
7500 
E500 
9 GOO 
10 700 

ü ono 

13 300 

<i) Serben gr6&ece S^cnttUÄitgnt' önjoenflut fo jiirtMii 

"(^BtLMii adtfen der SBerfbnsn-, «oft. unb fflepärtraaen !oH ble Stoib in iwr 91afe 

St uu:n Ii:.' rum i;r\- bi( jrjfjli' ji;:fi1ii;:( >!*:;i!iH-i: nl:;::,; ;un tlr.jj.iiE tptiajjr [eis, 
j Iis 'i.i&(Uf tm älbfnjj 1 bk-f ; ä 'Umstflfiüii 0!ll -i;b;. 

(«) >Jll.iii;n. unb 2(115;™*!!:! biir'in fri.K iü^'t-j: .in nci feK'u lut™ uns f;.o iibitlju'.if 1 

bfii 3!di[i;i uiib ^!l)!f*>ciir(:u nllf (djuvtt'n i'lli'u^ jii ^riii.iMi. ' 

III. Sdjlupciiiiiinimiflcii. 

S. 39. 

n Irrten mit beut 1. Slpril 1B80 an Sletl* bd tiib.ee a) Olli i'l: ':i.ij!i;it, iu-.'Ti+ ■ H.irU n : l T ? : i c 3.'it;i.;-.i!r( L'Iunvii- r.i'i^mu-M ij,':3:':i, 
l)i Ulli Olli XI Sri;::! ;■::.:::'-< :1U il.HI CK: JJ;::l.-:u b:ri i J.;!l -iil. ;:i\-;;tll 

C:( [■['[■.'ii[j i>.n :i.i[[lt,t;i; 'Jii[-.:.i-.'ii 3.1,': i;.;::;i-j:.lil.i;n mld] bem 1- Spill 18SB 
tincm umFnfltiili,'i:i:i H-r-f iv.i nuim-o-fn icMi ; ' 
ü. t:i i!):(m äbiäjnül 11 

n: our b!oj:iii.i..>u 'ü.-ka'Viint;.'!, mäw bi:!;-:: ; !,-i:"-:urv 11:11 !ij r 6.ii'"i i;>>:;>.'ii, 
Iii f,uii:i ouf Cieieniflsn nUbauii btieiiä uoitjnnkiitn »bei h(il;llls]i $;tri;tj3mitte[, 
nüLdij iiiicj l-:a 1. il;i7:I l-.-;; .'in,' iip^l.iiiJi.-,' U i.ii:i;i. ;-i:i; cr;.-:t:n. 
G) SIlUlhUI ^nu.-Lil.:-: ^-.-U '-im:!!!:":: M.-i. J .i:..-iii:i;t:- !l'.::>-.i '.'l.LLi;r.!i:i:.':: ;u r;!iiiM:f)t 
nilj b|.i;i.i,';. :Ptlt:l[l;; ; .-i; iifii iiiMVhYiijiiinii LLiiL-v Z;i r l.\. [i'.ii. Jt.'.,Lj,'-S: ; .-;[!i,i[j;:- 

SmiS beroiHia.1 rocrbsn. 

S. 40. 

Sluf Sailen, totldje naä) ber Uberanlltmiiijiiben erflftntng bei EanbettedtMng unb bü 
Kiiäi-üiiLiib.iii:! villi!; i'.i a.'ii y;:)in: uul.Ti,';r:i:;i:;r a^:i:ni!n ,y.\v,<:?n. -"isccn fii Hai- 
föviften bet §§. 1 biä 38 cinf^Iiegli^ allflcmtirt tfine üttiiHiibmig. 

Sellin, beu 30. 9]Dt:mbti 1885. 

»et StcDDeHrfler t>e8 JBeidiäfiillitaB. n SI». 50, Bült 578 WH 160 tr! StürolilvtrJ fittlM Saniurs ucifc Sioircilillliidiofil — 
talofolk» fär tat Oiulft, 5W» »ic 1835 •Heifüfliiii« »19 Siiflijiiifiiifterö, 

tilTtffmt bit HnlcjUTia biö ©mntbiiojr) [ür tintr. Ififil Dir Srjiitt du flinliaciiftlf tkrifm ut 
Haitat). aioui 2a 3onuoc 1868. tta SürfloUbürnüii a&jTtoi 
: "— ■ bfi 3M)H'miiii"i;(, tiö 
im s. « Im« Ob iluf (Siunb bfS S. 45 btä StifBrä üb» M ffitunbbnibnjt((ii in t 
uub Vtimmi t™ 25. 3anuot 1SSI (*Sffl(trUT>afl&l*i( Stire 7) btfti 
bi( jm ■Jll'.iiKltuii.j ru. lluiftü^iii b:.:u ! ,i i-iiilLi.HiiL.; n: b.ii (Si-ur.cbsj^ 
fUJNS »l|Vi*ri(bfiii:iLiitiMn]?iii-i K11 |r.bä OTiMiaittl : 

t,"i[ ti;i liiin Bfmf tit !luirf.;triit.iä SktUM ,;t;»iintii «iiiidn!rtt)iii K,iil,'ii:;.iu[m, 
[üi bit tum »ijrtf »rt flatlggtiiifjt« Bortarf rjititia« GtaMmbritjtift StecHnbrf, 
Ottlar, ^idnSbaiiltn, 
tm h *Ha.| 188« twain-wn |o&. 
EnllB, Cm 28. ämu« 18SC 

Str 3uftij-9Kinifter. 
SricDbcrg. 

©It v«Bl{Mb( 1BrT[ü||Uri8 Witt blmuil otiüfinlliajl. 
Bwlftn, brn i. gfbmat 1888. 

Bcr üant(96iTtft<ir. 
»oti SalBtrn. Dlgiiized öy Google Sttftlid) asalbeiifd»* 

9egtetiiDg*-@Uff. Nro. 5, Cin « Ia 3 0fl1 e - S' 1 ™" 1886. <9 e f e «t, 

ktKiieiK sie Li;n >Difi:i;iuiilfc™:iitii fii: d; 3.1 .-ii'rii 11113 ö nri,l)[|.:m:lifet, cirtiiiiul: Jb(t [iiui' 
täispoüjfili*« Stföäfle ju geroäiirtiiben Stcglltiuigen, 

äBi, aSilMni, MHI ©Dilta ©n.ietn Sönij non ^reufjtn u. 

BJmttmCII üiii Ginnt, so-« mit SiiLi'^'l'tpnmil mit K-l. ?ii>in!nin;r ulin^lojinien JJet. 

imtji mit giiltimmiuig Seiner SJurdjIoiic^i Mi güriicu ju -ffiiilteif imb qj^niunit , fomtc bei 
■SanblagS bcc QfliflenitiSmer, roaS folgj : 

S. i. 

"Eie L'^i^iiiilfv.iiiilfn ttjjüfii tiii liitbii.iiit!! i)b;t iiiiiiiiKH'ofiitil^'-' ^«ridi'iinj'it, njfldjs 
lit im (iUüftri(il:fii iismlidjiu .intttiiit n;i ii);cm jji)f-.ii,'rl; obtr iuujiii.iit ü .!Jiliimjt;i us* 
et: jh 3-rjimtitii au* 

- " -i eine ßnllctiä.bij.iiiig "(ii 1 3H. ; '0 '-Pf- iüc gufii-toftci Iti j«;; cin^iiien lic betefliligl finb, bU I) oin £ uort bin Süttugleit, 

.':i, t-i 1 1 1- fittüli: M-s j'i ir. i'i. [iii bei ui ['J.niiiifiujiit, ™t>ti 
i 3[nfti& ju bringen, oelt^t auf bn) ju «[Inttriiiii l'.iiiMitttn uoi.^ ü tr(ui!ltn | 'eriunttf oeii mijL rjtun>'[ 

1 i J!ilini[:'trr (tu ifjttlu itfsliniHti' iilnfjtls^ ued LOIiTlToiku na.ll ii£n f Li'.jijiiJ.-n Sjiirü 
I. in iviiil/tKJk'., >J!![.ifl(p(ji!irit;ii 

;. )ii£tiv:-i:it^t uns Jitii^nmtsaijte 
A. au XaoeuelMni 9 ÜU. 
II. an fUeirefoiten 

u. tec SiiLjin, rarldis mii (jiistitiibiicu ebJi : Sü:np : f'J)Lff--n (ä:M*t lottstu Eö.min, 

luv Ji L: usi:. ■ . V 1.1 Hi. Ulli f[it j(!>;il ;<u; liilD ;'[r,iJH.l Li HL 
1. bei 5i;i(,-n, ii'fliiif uiJj: uui ifiKiS.Utntu tttt 5>.int;vi;)iift:i äuiiijgelfjj: to;;bin 
Wimm, fm C.u iliioKüt au iyf. 
X »reiäihietätjtt 

1 I tu 1 Tl. 50 £f. 

b. an 9l(iT(tarten 

a. ki aieilcu, ittkfct mtf Gi'tiiVnlmci ob-fr 2a!iip[ii!iirfeii gtmodjl werben 
fäiiuen, für bai .WilonieLc; Ii) '|![. nun |üt jtb;;: Jn- uns "üiijnttä 3 Dt. b liti Skiifii, rj.-'rt:-! :i-.dii .i;; c '3it:.[y.I!;ii-;i ct ( c $ nw; i i';in;:i jiuililfltlrgl mixben 

1. in aHen oiibfiou guLIni 

i. .«u ■.■:'.>;,: i.'.'r iii-.ii j(:,-snmnMt|te 
A. oii Innsnrlbftn Ii SDt. 

' ». t*l SBfltfwlfcii, <"'W "i'f fifuSaiiuii o»« «Dampf faifrni oeinadtt mxtna- 

h:: i' iuv tni- .'ilir:;:r!.-; ' :l W. I.V.. 1 : : iiv L ,-fr;: ,;jl.. Uli 1 ,' •■IIy.iiiij ;l ?S , 

I, tri r:;i; r !iv : .l/:i, :iy"Iy nv'''- i-i Itl' .:-.IlM-ih iL oc;v £ci;:L-.f!rtiifw Jlltütlafltfll n Ii" neu, Mit £■ 
!. JIm3ll|ievSrjle m 
V IU i 3>;(,y;liimi l> -i- 6 fttt irSfn gn. uub sitjjn 
ubnfmrn ober 8mnp(I4fli ;i ! röijvii ;i,ni!ic6l luertfii 
3 3H., 
jutilifgcltot »'.Vifen omi nid« meuigCT aB 2 (fUoirtttM, ob« imlet 8 Riloineur ffn» bic »riftbiltit 
C «SSTlSoÄirSK!; »I* * "K" 1 1 uub 11 MW*«, aufa tl wnbet 

c:i".il Klif.n, in IV il ,11 «ilaittt. 

& 3. 

Sät ulk von »trabten °b« «■■*("'' Warb™ ttjltfll UlfgrMMMR (Mdjoflt l|ab<n bit 
' ' ' VL'd/tLidfOii i-.lri-j ju i;mi:!in::lii:,t Eu-.-.iilLL'iiuui ocvpiüijlsl finb. 1; ff! ; Vii>:'ii -"-'t 

l.gav Stmio 
oaufit, fiii soti'ii ji: liquiSiwi : atmeWi tili« :.^'U!i! -Vi- <■■■■■<>. !"■■■ 1 »™ Stunbm ... ra:n.i;b( ijmijt ober 

_ L jui.i;:' m:i) iiim ■.•u;t.;. : i im X' A'wi-v, ;.r-t niinii.i.j-u .,;.mv ut* 

lir.llMi-.iiii in Uuiaiiij:l:l.'-: i.l.;,;:l. iu:ti JiSMV iiV- '-.-il fl.'Kdvii . """Ii i Ii' ^.i v- lnnij 

3. |UH>™ ; iB«tftt iicrili« (i« 2), feto nidit [oaltid) |u «Mi«™ 0*9**« wirb,. 
l.Wr^Te'fefiidiliflniiB imb Ctbuttion ritttl Ssidjnomä [evnfajlicfjliäi bsv ittmliiifleSlttO- 

13 SDlrnt. , . .„ . „_ . „w Knii, n«[,ih, i* 

1 1 ' 1 1 ' 

<tcv im ''- :f l'- ü'' 11 '' 11 '' 1 ' !f : '::? ' ;:t il 'l' ''^'"-'li --"'■'-il "nittjiicuiiuj 

iili:!'."-:-,!.'-! '!' -- I . ; -- .'Vul-i-l-n i _ i "il-' riTili u-.-'-O l-t.-^' -'- ['■-.-i'Jii'-i, ■■■.vim i'ii:£ jJiti-anktitic 

t rtiVr'i-iv '''.ii!!Ui::i;ii'"i' n.-f i' Sl; 1 ;-'.!!-.!!; .'■. ■ in u tiifi; .v.ihEi'.mI'uH!! um i>f 
fflSf ™U inlo 1 ^"* "siX'm f ^ i^Viii »liat uö')™' üiil^H'' 1 " «n-iSttljTtiiifl 3 31.) 
■ui;-.(i:ii'. i-o;i i:).;;!i-.ii-.-.-.ii:, ' ii-i-i ■^■^ = ¥. jliv rHüutl.Clli DlgiiizMB/ Google o. eines pfitbrJ ober cintä 9tinbi>lei|l8iM, \e\em le)Krtl uiijl ouä Hnlnfj b<t Eiinam. 

i(i:tiii' awriim Ifirt — 19 SU. 

Sit jibe auf bi< cifie nn htmHi'm rTage [olrjeiibe Dbbultinu iiilb nur G Hort 
ju beruiUiaen; 

Ii. c:.i,m. .;ru-;;: loiri :-m;1 .ra-r i[r[a;i ra:;.y..: l ';:il)f cbesnitifu :Hiirb. 
Diebilüite Ii 311. 

Äür j«,f t.iii He erpe im bemfelbfn Sage iolgenbe Dbbriliinn [int mir 3 3S. JU 
beiuilliaen. 

iücrbeit (in eiiiffi 7 <.-\: la.Iiivri- c::.an:.>a,aL .niiiliri. n> ir. für alle )u[amin«n 
in leilrem ftalle rt:ri;t all ■.'! 'Jiin:! \i: lioaiilliaf n. 

5B;rra anebtiiiiaibiaiur: f.rb :'u. : ; .ar'i lLu.'. lljrirbie ober Suiuifileu fnmbct 
^iilfc bebieuen, Hab ihnen Jtopialicn gum Sn&e mn 2ü lif. für btn Hajen ju 

4. 

2)« bn bei iBL>nciti!iiiii : i etti i (tnli-ja c-i..-: r!,'i-hi;.-.r.:r- ;:i.;.'vV],'ae jiorite Webijinnl» 
aiine rät soa »rubi 3 bis 9 3)!, 

Shii inn'i "Jlobiv u.l.V« 1 ;a -i in Ii?!:::' - V '1 11 i L^li IV ! ; rra.l;lra a!i.r iva :-V:iiillji;;iilii:ib 

leä aHeiilajeii rtiifgi'ioibett, [0 «Ijält ;rEii kvir-ltai i:r rict-nlir t$. a «0. C). 

(o (t(jält et fit bon Üaa, nn m 

i. (5. 

£ian >-: L i l Iii ■lT.iii-i.U'il (j;i:!i;:-j i-ai ^ [ ;n :1I .•! .1:1 .1 ivi.M/i- 1- ■?.■■;[ .■j;-.(V ia :!ii.i, v ifi, F..i;[* 
ni*! bic übrauifdumg« oortlege», unift beuen Sajegelaer 1111b Jldfcfuffm EiouLriL;; -.K;.-.,'ti 
biiqni, iiii ]■:•; iva :!■ ia I .-:;:-.:!..-,; !. 

ftiir rif'ir a!-' i'-'i ii.i; !■:•[.; iniiivt Ji-.' <l.'V:.u mir i:r\-.ioi'il, n!3 bie SSarbiiudj; auf 
ouabiüälitbcS Sjftlouijfu btf teqriiriHnbeu Scharbe aemuirji Bub. 

5. 7. 

Slirblbsamtele Sterjle imb Shierärste eifjnlten, nie™ [r; ;u a;rt,'bar> (Si 1 bi-5 0) bejeidb.. 
iil-Ii ilrr :i\ralu;ai:;rq, 

bitftlbt* ©ebubt«, rläoeaelb.r ans 3(eii:[iii.'a. iiy:J;o rra :*nai.a,ii y.imn ob« I&ierärsltn 
lufte^n. 

S- 8. 

li.tllirtii- cS'r ia:'li.^ia..r'';i.i!i|.':li.to "„•'t'rillr-;,| t-i; .■insiräi-i; .'in;.- irb.-rriifct* 
43 (- 11. 

Si(f(( Met Ititt mit Uta 1. Sammi 1B86 iii Jtraft. 

Urluiinlsd) murr Uni,'v:r .Viitiittciqnil;.'m!ii.^u Untfrigtifi Hirt kigibiucUcm Jlbnialidjcn. 
8<fleb(ii Sfcriin, ben 10. gaiiunr las«. 

O S.) S&übrtm. 

B. «ottfictter. u. ®ofltr. \>. ©djfil). 
Str «ati6(sHircttcr, 
Von ©alDtm. ® < f * «, 

irltifffiib bic ben 3ui.i;beumifn hi aieuRsftdjäFitii on^.ljalb bcE ©etidjiaow* \n anoSbrn*«! 
Znotgriber unb 31ri[eb|)eiu 

3ßir SSilbcIlIt« ttoti ffioiKS Suaden «ömj boii ^rtuttn lt. 
wtotbntn mir. Siimb btä mit JOalOiiT^iiinKral am 24. IKoDniib« 1877 ttbaefäloHentn S3ti* 
IrOQä mit Siiftiiintiuitii Seimi Sündjinii^i b(ä gutfleu ju ffltolbrf unb ^nimont, foralt bt» 
BcmblagS t*r güriitiiliiiiiiifr, ivu* j»ii)t: 

$. 1. 

Sei ßSri*tU4(ti Btföapurl, iwl$e iiufjuljalh btä WriiJü^ovIrf ucrjuf.L'Iuam jttii, ertwlten. 
on Sajifsdtatii: 

1. wall tuä (ScfdjLi-: fiu'djlctBt-dj btt im;- urio Wiiirrilc iuti(tba;ij MJ fitwiicit Mlldiitt 
loivo, u,.v üiidjid !i l'i., seL- i'-irv i t cj:fiE-cr ■! Hi. in ; 

2. nu'iin ti; Jiiruf.'iiljd! Itim^-v baiiLrt, fiii wtii:i aui) nur u^hiia.««:! ^fittanni ocn 
M-i Biaiiaiii etv j a;., i;t «.tiin-jiti-tibtt i >x 'm 'üf. : 

:t. juiiitl^) |üx jiCi miiic.Iüüt tu-s aLiiiIjusLii wiimiiitue •Jin(!j:i|.uic:i« i;: iticbltc 3 Iii., 
bti iümd)LSfo)mb!r 1 3JC. SO 'llj, 

S. 2. 

«Ii »ti(do(l(ii, cintujliefclid) b*t Jloflci täi öaiiii;;Yriio.'-uiii), ■:^-t>\. in bnnffltwi S-iÜc 
i. tri Sicifiu, radi!i( Liui (i-.ii'iihilinn io;: iuviLdj. lo.H lurvbni liniiiou, tire 

'Jtt.l.ki |m litow.e: '}'r. ^.i* :i 'l'i. [[>■. t Mi ju: l:^ «ILjiiuj, b-:i Öc.ic'ji-;- 
^ fCgrtitct liir tal )!il(i:, ( t ( y ■^. < l;r.i> 'XJ;u l^.v, u:lä iMSJi.a ;^ ^ 

S.]././:^v uiib Sl^idLvl.nt ui.li: L-.a.-.ihl, nvun b.it Pj.-Miäjl in (ninänei <Sw= 

Ettnunn'd-i M .WlLiiU't.f ujii r„':;i ic. i .■ «M- : .i:i:fi .uiru iwir-, 'h-,sr tn" :!•,.; im.' V.u-.it 

ouiu'i,irui)lni:n!;i' U::;|ifin^-.' ixiitthüi. 'ii du ; ,"iu!:;:L. it-i in Lv;':.:-.!.!, c;;c iciiioit >L-i.itiiv: 

ItuiljitdiiisiC Unfiiü,-u oiiiji!]L';^9,']i, ; o fiiib i'L'J lub ;:!> in fill^it.-ii. Diflitizedb/ Google SMe SWitWIm Berten für ßltt. Mb HMrrtfe befonbett bendnul. $at|tbod) bet Beamte 
■EituFi.iijidid-:,' mi rniiirt.'i:™ Cvini miiiiiuüünr r.cä i-rx.v.iit eLiiv:r;öt[i, io i|l ber ton 
Ort ;ti Drt loivriidj jutiidgelfDls 3S(g :iii,u';pfilt im S!avc;i:ii:u; s ( i gtrifrtafltii ju Stunbe 
ju leoen. 

!. 5. 

£3fi Senäiiimin. ber CnlimiuiiiV'ii raub jttei iiriii^oapütit Jtihmuler (ili 
»tter gmt&net. 

Bei Slfifrn uon nidjt roenifltt oli 2 lübrnet«, aber unlei 8 ßitjtititn, linii 
fax 8 flilometer ju genajiim 

5. fi. 

Siilittn tiKhjtte SEcge na* bim Crle, im rctldjim baä (Schaft r.orjimr(]mtii 
biejcnige faijvt-.ivi eisuMttdl i^tiiNj nöiiLir, bd ttidi S.!fiiu{iäiia fiä) die ©e[ai 
lisnj i'.r: Jnaf.rlS-ffa r.i:S ^.iK^ni Lim airbiipfKi; fifnit;ntt. 

Ci« arttiti Stfii :<;hil riii luftbtn. ii 

be* biHiarren Sntjimsi-: au* fcdoiiamn ©lüitbfii Buiflf|iblolfoi atroefen i|t 
5. 7. 

e:iorttti Inf öridiiii bU ffliilnrirtung mebttr« 8tvidjt6beomlm, (o bat iflet itlbftänbia 
füt hie iluSiabruna (er IHfiit Eorar iu tragen. 

Citic 3!trvlT.itl:nm im SK-tii.tuKi) tev uon bfii $artrie.ii aiigtbttciun ItmiBporlniittet [inbfl 
nidjt flott. 
S. 9. 

iitiiditliätii Uiittttmmltii nloll.'ti \;ita 2ai|, an rarlrirln H! m find Siil|[tiii;n fl 
u'diitd- nlo S J1i:.iM(d- »eil bdti e'diifiüoilf Eifiiflg/iäftr iifvridjlm, 1 33!. 3eJj= 
... . .'u nun jdi.tilLdi i Si:. jüi i.'br» nutniiiM ariKiriirriie Sicdjrqii-atlier. 
' Sl'fttfii C'ilobdf -u: Ei.'iuCfifiiiiiq Ni auiiiCtiuiciL Mmfairmntti- fiifiejtufl:, (d dbnllrn, 
[tt a St. lagrgdbti wib SdfeWnn tat Skttant oon 19 ipf. |ür ba« Silorarlec. 5. 10. 

£ietiilreir<n btt ;1nfltjbfiimt(ii r njfldje biird) bu 3»t*( b« 3uHij*aiit[id)t unb SGeraaliiing 
ucviiiiiail itctL-u, iiulsrifjii'ii brti 'iWüiimimufii b<4 (»efrura vom beulen £«ae, tij Soße* 
iVdldVtfii Siimiätrrnitfii rvuefjenb. 

:i. i..*: ..... ..... ••j.;!..., J.«. ra.~;,4.»£t,.,, Siiariiniirm süi t-ifi w\ Sr;i jieifm bei Scridjtcbcanilfii |ut abbdtuug mm eetidjts. 
tnaen tmb ooii btn Lflfüeii, bie nun Sidfiem »bei Soiiiiiidi bs: Siimv'mireclirtijiift ;ut;i 3ii>;ct; 
frei Sbtilntilpe an bm ®f|dja|t(ii eiurä nusroaOifltn ©tridjK naö> btiftn 6ijs fltBiflfljl niibin 

(. II. 

Slifffi Clefce tlill mit bfm 1 
ll.lmibliöj utit« Uuftttt S 

5Wli ^*a(btn B<t[in, bcti 12. 3auuat 1886. 

CL- S.) JSilbclm. 

V. 'JMiltfn mcr. snfiit)t liCl). £uciu8. Srfe tsfccrg. 
o. ®tj[((icfj(r. ». ©ofler. v. ©djtplj. 
Str CanCrfCireflor. 
von i&alDrrn. © e f <• <f, 

tflieffenb bie S^rtbet mib bie Slriletoiku ber etflalä&eamleii. 

SBir 3&ilht'llII, ocn fflotre6 SnoStn ffinig nun frmltn «. 
retotbntn ouf Srimb bea mit SMbed'iiijrmottt om 24. Sfommber 1877 abge[d)loj|ent 
tiafli mit Stiftimmunrj Stin« Duvtbloud)! beä gfltpcn sn Salbet! unb ^cmotit, fon 
Sonbtaflä btr gürncuitjüiner, na» [riat: fcbreibuttaSbeoimtn, 3 3 Ii isiil .'im-iii !)ol|,-vii ::(.-.!:« swrluiitrECi '.'Imt 
ich, oi'ljttlifu (Is eit itjiidi imib bisfem Suite 

n San baut« 3 ÜB., nenn St ab« nur ienbcinneu erl) alten, n :ui£ bft i)eii ju bfrirbmube iUernüluna uon GO 3)1, pro 31 

Uli c:i!,i!tc.i : 
ilj.M il."::r!:! 1 
ni: in;- J'.ilcl; Sil ;!!;-.(.' '.-sl!:i, 'a tJ^iJIvi Lio/vun; r.:-,.i:tM 

]. :vi Tii'iilliYÜf;;, ::■:■!,!;,■ .;u[ S.'i::! :!!■;[;.: n ;- iUUliiiiiqijj.'; r:"n j,-i-r;: .■!-.:■ u:.s J,:-,!..r.i,; 'iHv.:. 

i:V. ii:.fi- bti'l« üiiMiiilcn fiiu'ii Sitiwr T.i:' :l!uiV mitjoic ,'r, in t.-r.u ;r 

'u' !t:;vll':,i ; Ui.-iui.; üt ;.>:■ :i :;(■■•;,:. - r tf.::;u^i.i m. 
ä. ti( i:-, i. 1 um.-.- IV ,Ka::u:iit:: ivnmloii (iit bni Jttlomettr 10 3!ffnnia mib iüc 
leben 3u- unb 3baang 2 äflatt, □igitized by Google 3. bie im g. 1 niiKr^Hiib VI aoimrtnifii »samt™ für boi Jtitomitct 7 qjftmiig Hub 
Ii. Ii.-i Ji.'nnu-iKii.. r.v'if;,' \m< (Sifm'vi jiich ubri fDnTttDffc&iffi'ti jisiSändigt Kit™ 
' 1. bie im §. 1 uittre 1 unb II seitrantui ffl(«mtm — ----- .... ,;u ißf. 

9. hc r,,, S . ] „„1,, III „ua |v ,;K,mnhn f ,: ]■, ■ f I , -. -'.■! 

?,. bic im j. 1 IHK« V una vi , F iio:i]il;:i feint im — -■■ - ■ — -- 30 
fttt bat Iii I diu il (r. 

.villi«: ■•r.-Mli'W.i lifer JirivfuliOH, ol,' Hr niilfr 1 imS ü Mi.jrtiü.vi o:ii.i™.'i:rfl "Wien 
nftfleii, fo miibm biefc ctfimtd. 

S. 5. 

Sie jll.'-.i,-!n:[:ii u-r-.iru jiiv Iiüi^ null ilitrt'dl.' triiiii^;:-! brrr:ü:iot. .tot jtbot ci:i 
ü).'nni:(i 'i'i-:ii:"ii;rl±ariL .in iiiiiä:i(.''.'iii , N sjtifu nnwiitiibn: üf.cj o:i:.::i-..'7 iiu-Mi'tidjtc, [o ift 
btt wu Dil JU Erl iBiitlidj jiiiüoVlcßl; KJfu iiiia f |[iti!l o« -3!;;v itinmij )vr S,ii;[p|i(ii ;u 
fflniiibe ju leg™. 

£. 6. ^redjming tu limu-tnunn,;;! tuiit ittts n :i ! .1 1 1 Afi^ Aili)m-;j(t tut (in üolki Sil«, iiii ian.-.idMT ;ir.t ;!:iikti'uci n-.:di W.'.'w.ii i:t\i-i «(ittfä :iut bann, rocnit 
in, o:fe.'il:.ü!i it-u-J Vkriül-.riiil.. hl-mm [iiivl lj,;tni. 

l^ml,', Hi.'la;,' tlnf 'c^u- ■[■auHiii i; t.:'V(ll:>u, i^|,'u Uv[,i:i(i? (tu joililiaft 

s;::tLl;it, in iniun t:u\.-lt.M ilivci itt^ijtnrcttt r.l;r,icniri: ;ii diileiciaui. ®;c|"i 
IM!" 1 ir.f Lintel [ir'i'i:br:iu lllill'liil.t-ll j'LÜiiji.j.u ilLi:iuilil:!.':i tfliinct: t:o tmiyi' \taä) Mafoibi btifc« Sifefaä au4 Ob Ifjttr, 

3B bei p*tTöntln>< Slang ein« tkamitü Ein Uten» als b« mit bim amt oetbiiiibeiie, fo 

i,t Itisitro [i'n Uli Urli.Euiu " ■' 

Luir.oii.'ur.aü ;}.ivir;;. Ö-i ( 1 Liii.:ik'uf.i-Ei Ü.ivir;:, m ii';U;u is-:r i.i 1 1 i V;.:vh .'in ä'fr.intit ju 
läfpllll, obtl ):.,li'„' .(;.,-. ff? 1 .- ■([■.! iti, tlililUiM bei littttffenbe ^Teugif^c :i''l".-.LI.I.i-j ;:i iJ;:::,i::|iiif[ ;y.: ,%imin;mini8(t. 

S. II. 

U:*-:vu:i:: I)a:Iiou tir 'ü:it : ;f.:niii.vii: 

l.bts butd} IciitKljaüiiljO ÜtutitmiULi »0)11 2T. Sijtsitrr 1875 in bic ^üijlnitpntcc □Igiiized b/Ce6gle unb bn InttOrffcrrÜljm SBetOtbMUg oom ]?. ill-;r. WV, br.ttmti bis Stbärlfte. 
ning bec Siroibiuiiifl potn 37, StinnEw 1S7"i i;L-r M-i ifol/iiuk-ifu u; Xiu-iunn. 
beileSiingSladieii CJl^i i.--;i n.i*H-.-.t: ;.-it; Ii;, 
3. b£S @i\<iti w»» 3lb6iuimtt:a c.'j :» W^ü,'-; jjüi J i. ,j.i;i 1353, bie Sr- 
h !.|i::,i mit n::i:Ü ti'.i liffLiTL;: «ill.llli'i ,-.nlLt,\:iiL i!i!3"I.':U'V in: !■!■> 
btä bcflnUlHR fliila[l«J belreffäiib, uoni 3. 3anuar 1879 (Htfllemngäb:.!:! itm lj. 

S. in. 

W bie 3nflij- unb SfeSijiiiiiütfflimcn finbsr bielfS fl;f'| nur b;i Widert Weifen Sfnmen. 

ifn w/'.iit uMj: Mi l 3;ii.:::;nllrlKil t,v tjrli !ji:[!i S jHl Iilflt, bttreffenD bif MB 

taran 3L;:;l.|ii.ii;ii[iii 6XiY;r:i.::i ü.-.idjn jt::-j ;;i iv:nj.i.jr::ii.M m:t> 
j(len, unb bdretfeno i-.i; 0JI.-v.ii-. ; m^-n jii-. ri.- iU)i.;i;:-.!j ^[fiJjläätjtLidi«, ratbi; 

eitt fonilQl^iiliiui:n^v >.u iv'iuiiiiioiib.'n ^■[■.i.iihn;,.;^ ri!-.vjj;Li:i[3 f.ij Urlnnblidj uiitei Utfetet $iJc!)f!eigm(iniibig<it Uwen'djnfi Hub betaänuHem Jtoniglidjm 
Snfltgrt. 

(Stfltbtn Sellin, bell 13. Snnuat 1886. 

(X. S.) flSil&elra. 

v. fulffamer. OKnpba*. gimus. Sricbbcr». 

Str «anteJDircflof. 
»on ©altern. StTiätianna. 

1. BeiH 19, Im V LO, 3fü» J W «nWI ! »Mm Kulls-n lajr- jll fr[irt : Hin II, Dil (< 4 W ooilf, 
S. Seilt 52, im f. II. jetlt 2 IrJjIritcn Unfall: .DOS iuiüftin Ja je im 11 6e|». 10. HefM Digitized by Google 53 

Sütflltd) SEBalbetftfdjeS 

9icgtet8ttg*-®UU Nro. 6. Dinfltag Ken 18- gebrliar 1886. betreffen* bie abänberana bt« 3agbpo!ijeiae[e|c9 »»"i 3fl. flprit 1854. 

3Bir 2Ölf hcllll, eon ©c-ttrS ©naMn Äonig uon 'pTcuftn ic. 

ueroibneu auf ©niub bit jnjifdjen qjreuBen mti ffi!dbe.&$ormoM gefälofienen Stertracjes nom 
34. Kcotmbet 1977 tili! 3uRimimuig Seiner »urdjtauijt bei pifttn ju EJaloed Ulb $Dtiwnt, 
lomif bt« Suiiblüiji !>tr 5ii[iW,l!;iiii:(t, wai foltji : 

einjiget gjntanrojb. 

Sii iöefliimiiiirta im 6. 3t) t« ^ .i.-h, ^ufi^L^r^f ji-^^i 0l) ni iL.. 5b:i! IS4 tiifcjieiiuusKitoil, 
ton 185* Seile 37) tKJttflOc} Der Dante ber S$im;eil Tür aifbbiltte mim aufat^beu. 
Sin Stelle beilflbeii Iritl fofgetibe SBrlttmntinif): 

bi( Sdjonjtit bauttl füt flegbMc uoin I. gtbruat bis Sube Mai. 
Uilunblid) nutet Uiifetei $jö(i(teiflentäiibijien UiittriSjrift unb bsißfbvutftem fttrinllcjm 

©efleben Sellin, ben 18. Januar 1886. 

(L. SO 3öift»clm. 

V. *ifmarcf. V. tyutttamtt. «iaiibuct*. fiutius. SricCberg. 
v. f&etttUtn. v. 6oSler. ». ©cdulj. 
t&ronfarf von @dpr[ftnCDrff. 

®er £anDe»l>mrtPr. 
von SalDern. □Igiiized öy Google 55 

Sitftlidi ®olbeiifdi«8 

9ieatettntgg.Slaff. Nro. 7. ©inStag ttn 2. OTÄrj 1886. IwtKffeni bie Bffbuita einer flitci engem diibt b« [epttrltten fiutberiwet im «reife $tjmtoHt. 

SfBir SBtlbcIllI, eon ©ottr» ©naben Äönig nun ^reugen K. 

tetc-tbuM uuf Stunb big jrai|*£ii $rciiBtit imb SBdbiflVflijrtniJiit abgffäl offenen BeiliagS vom 
%i. 91otraibei iPTT mit gufiimmniig Sehet Siitdjlaudjf beä güx|ten ju Hiaibeif unb ^imont, 
famii bte Sonbloßä bei gnrfteuifjümet, wat folgt: 
Ü. 1, 

$ie aus bet aBalbcctifcben emmgettfcferi flittje auäaeftlilebenert, ju einer bcionberen Belli 
8wmi6ntofi(]tfdjaft im Steife ftgtraMt ncreinlglen 8u%ta»et bilben für bie gnlgc Eins mit 
ftOTjoruruinilrediten wtlf&ene JEiidieiigtmembe mit bem Sibe in Spprmtmt. 

S. 2. 

gm bit aebadjte Äit*(iiiifliteitib(, meltbe bem ilircljenreairaeiit bet aüalbetliftSen ecfLrtgelü 
[Jen Äirttje »idjl miletlitit, fi«b im Uebrigen bie Serhmiimnflert beä Sefc&eä uoni 2G. ffliai) 
1HPG, bie ajetpiCiife b;s ieparitten Saüjirenäc in Den 3-!iv:ti[il!)ümcc:i lia'-bcd mib Lp:p!toiit 
betreffe)* (TOolbecfifdjeä ihj^ngtblatt oon 186« etile ji pf j marjgebeab. 

Uihmbliä} unter Unterer $fld)fteiaeu!)äiib. fl en Unietfririft unb bei fl ebrucTlem flönffllldini 
3"pefl<l. 

©eaeben Serlin, ben 1, gebruat 1886. 

(L. SO 2St(l>e!m. 

v. Mtmattt. ». fuHftuticr. fflliiiibücl). ftidus. grirtttrfl. 
». *8i>eflt$tr. V. &e$Ut. t>. ©ctjulj. 
GSronfarf von ©«eUenfiorf. 
®cr Santeeliireftor. 
van ©alDcrn 2ä, 'Jlu.iiiit IfviS |u Uk.-iifcii f t 1 ,1 n -i 1 1 c Jlv.H'.Vinn n'icr tau sü fKM,:n : v;:i aoi'iiirtiruicj r;i- 
ÖFfcnthdb), t.iu (ndlti ,iui s;n tri. .imi.it; $. fu tiö Jifi.li.'^im.u,:;!,^« -j. u,,- 
§. 2 p 5t i). S IDul Ii tu Sflitoitiiiiii] vt-ii IS. £.Di>Qb(i ist; (in •VJiti-iifi-i-.j Kl ts: 
miliii!ti(it*n Hjiiiok Kipili.ti.'i,ii »Ht^ru u:0 i^iu.^rJrl.irt'ii i« äurilmilnimti tur Jlnmii.- 
kling tu tiingin tft, 

3ugliiö hücC etil tf[lifili;;[fii iflf.i.irtni mit SJijrar«! ti; Snim::].) i^.jfiibir .Tpulrcluor. 4 mi«junnfiti wimüg.i., 
■foioit'aiiiiiar (ummtni. 
rnä In Ri(i#omteäiiiiB 
loS jur Kofma^nuS«. 
MclHjttn, (int ättona. tlllt "il L'L|[ [rf (luiiiirifjuiil,!! .III' tu- 'i'uifcrti) 
[■; ivn .fjtcl>f[.-[ii l-f.t (w.-.i'r.l-ivIlijit.iiKrr n:y;. 

tjraliici-. liiiloiiKi ju iia)rni. .. , Öiitjiimci'lft) tu [tun ., ......... 

.(i (iifoj'Dttnuna junirjHtbtn aujjüflt uns Den c:ttttrrjii|itm t<: (siaiibrfbramtin 
JaljinpiiilSiiHift in bek-nrnr 3ol.i;;(f!it< kiiujdi in: U(Ui;,- fotji.iUi.] jnfbüiMljnn. 
Xi[ Bni?oi!i:mäni(i nli felimtiilifrrtt tu (f cfa^iSonunifJisnMi &abm f " ' ' 1 ' 

Miolftn bm W. gfbtuor 1838. 3)er Santeai-iretlor. 
»on ©altem. 
Jdwttfting 

föt tit Epotiif t» unt ©(miiiittttbäibm jiir aSiiiwifuna brl Sluäiibiraa ttc milltari^tn Kontrolt. 

Sri ^anWatiina. tn militÄiiHm (tontrolt ift baora anfljuaiSm, Imf Hgclmlfig jrtt 
mäsinlufcr, im Silin icm onlltnttim fflrrm biä iuüi roUf iiontn «fun Moitsi.ibrt [Iffimbc, trai 
IDdilfSm Miia)! Ollflt&iriat 5«|on füt im fintf Wililar/<|Japi!i(S btftritni muf. 

3)lt 0«iti:c[t ii'ii jia) i.cr(ua!tpiifr auf 'Jitrlonni im Sllltt von »ottmtcltn lOftra WS |ua 
toCiotiltn ailttn ikbrnsioft™ ju «fliiAn. 

I, Sf>(*llttt. 

grtm ttt 5MiIi!är-$opi(te aai ©eflÄtflpuirfit, <ta<& tufloSen Sei SJrÄfwifl brrfttotn 
ja öttfaf)«n tft 

(Sit SUIttMWat Rnt na^e^aib Iu ai»$ab( I IfftI Mribinfolat Mfa<FnflQ ! 
1) ÜUtiabmtlaitln. 

Diniiized ay Google 3n$<ilcc iB alt (rgithnirt in cin*l(ii, mran an« btm e*riii (r|i<ttfi$ ift, ta$ et btn tftm 

'" '" ; "-tM naäarfomnKn ift. 

n Sä ifl immun gm Im 51bt*niii III A ga «tfaftrtn. WiramMn OTtlttjifliiifii hnu ShuilOrfltiveh] utn&arfonimtn ift. 
tlr.triuf.illil ijt ftt(ung«[c)tiu 

3nh.iti( i:;\Kri:;,;i f (i!-f v Brilltor-; :jüt Iii toTür j[i (iflliinlrt all j«feftfll 
3) Sl uH[ü) lif #uiLii*f sjf in. (ffiit uoiftehtnb ju 2.) 

51 Ö(i,-*tu;LIN.,,Mi.nin t ux tjuiinru I - t i IV I ! Ii ) (11 iHlLitö l ti t ilfl. 

3nf;nt f r üf'.il* lr;il;iiLLil ;l: (■(Irj.LMr. innin rt[ Mit CdU Sinuc f ■' ■ ■ 
f:5lliiii.!-jr f rinin nrft mir ob,i(lniif(n ift. 

Slntmit.illü ni iu,t -'LLirt,;nri III H vi f.'tvilitm 
6) gr1aS.!S(f"" = 'Hn6 I (in ffluc}f»riit). 

:;lii!'.'.K-i ni kiininitl j;i cr.idjtcn : ;u n. , Vll <n tni »ibci naö 'Jll'fdjnilt III B, 
, b. „ „ , III A 

Jiilmhr Iii ulj [,-|jit!iin:: in tiTMiirni, i..uii bit in brin|f[tcn 1 ?lt3irlti;:i.i;iL tiim SflirMMtmUl «ii>k;l mit Mibrniq: liilp, n;t[ Im: 
KI aiitiii:':' [■[jinvr. er; ,'il"..li- IUI l+rlj} JdifiL't II sis^iiükl i-1 
'.'liii.iiinj.ilki ifi n.i.t VL1 <ct.ii.tl IU A v.l^flifn. 
», , D .... Dt , S(i( | n ,[ 

1 (rilltl Jtontiolt unb ift 

^fliliniiil ju tiau5Hn, twnn 
LiruSKiiiinun (i|*iiii(n, 
r lim in tun cdifiiK _üiliiilr.,lln Ifl 7; l!ri..i(i-Sf l (;vc = £ii(i!i iL 

;ln*,i'.ti u ii 3v. t i.t kimt ttjniitlr mit ift baj.'i als Itfilimirl muuffiini. 
5) VL^(iin.iviiD.-ii. 

3i;Wv i't nlS [qitiinirt m — " 
""" ifiiiunoditmiiK in wtftiljtfn. 

B) W ( [ b f f S, , i ii j l ni f 1 1 i iv i r M ß f it 15 i n 1 1 i 1 1. 
3ubotit ii. biö ( v.iii SUkiuf b« auf btm Sijfint (am ©(blufft) butiintttii 
nie Itfliiimln in itaitlcn. 

3it Die fjiiji utaikiiildi, unb bffliieet fi* 3mat.i umM in uiifiiänf i.btijm Siliti (ddII. 
rnb.-icä S<H (l < tLt:iU;.i::i;, in vi um Mi« inid) fis!±a.n II 3 ju viifil.iici. 

£.11 JiiiMLvi c.lü nulujiuli^i.ji Silur und) md)t «111*1, 'c u:ilfllll|il tctftltc tifi'liKlIdl 
fritti ii'.iiain ifu.iult. 

lui iVi:nj( = '4)ii!i (in amtlctiui. 
3nbotti ift nlS Iroitimin iioajim, mnit fiaj in btai !Ba|it (in« ba naajfltötntin Slir. 
tiiiilt tfüiitni 

,tau«nb flonjlncalibi", 
„jlim üaiilfluiiii litfrorttiltn", 
„««» btm eriirrtii.-Hiib.illiiifif (ntlaiim", 
„aus (cm A(fit ot(t btr iltaiini .iiifl^BoSfn". 
ilnK«ni.UiS iii in tcntrsiirdi, v! inüitit Kmtii K;Knnii. ; n (niin StiiiläfiHmthl noa> 
9)ioS|lilbt btt Ctnl i'iir.i.-tji i:lTi :.i Ö, ■liiiilmml.Itc ,]. i ini l lt li.ll, 

^ai 3nba6K Utfi äRtlbtiifliiblin wraUfquini, |o ifl (tnftlttn na* Bblajnili III A 

tu OTtiabittt. 

II) ecfii'(lii.S4>ein. 
3nbaNi Ift alä liaitimitl ju naibttn, ramit fi* in btm S4(im bn IBrim«! bifintti i 

„.Uli tr.xi ii(iwti=5irih.ilt:i|-j (inlnfii.r'. 
antntnfaW ift »i( Jlonlrelt unt tue Uittfabtm mit Voifititn» 1" SBtnn b» anatofbtTK ©(ptffuujSKrmiii Wtflrttjfll, [■ IR «nil btm BrtuffMtira nadj 9MgMII 
III B ju txtfjARiL 3(1 mit (i; SMtunj otim B(iirW|tlbit.tb(l »irfäumr, |o igt naaj as^niti 
TIt A 1» BOfütlWj 

1.. l't L:i t.'.n C? : i ■ -- TJ = l = r ; ; V,-:m mit iut Ji:|.ni>,r iil]!rif.i(i; f[in? i?» 

fttQjngSeitJrf ,-vy. '.MiMnll tri tili::. T r i: tti r h .i ! iiVlü,-n, f.; :|i um [II ßtiHUunJ Ml SRflM« 
»Butt btim iBtjitftlrlttvcbc! ju batroHim, fMnt im* 'flbiojiiiti III A ju turfabmi. 

II. atjfAnitt. 

©rtttrt>[4|t, iiflct rodeten mit DftijeMiim innerhalb Cer im (Simon« Scjriineien 
Slileiegcrnje brffablitben Sperfunen ju »eiferen i|i, roeldif reine 3Kititär-qJapiere rja&en. 

!) j.'tcv :!( i Jj j.iii li, (: ai,;.-, iv.'l.j.-v 'i* im i'LIki- :\i;r, vv'JmMtr. SOhin tis tum sollt nbt Im 
«*fil VittiUMDi-t i.tl.: um £Ut:?u .1 r= U.< J U'krc l'.n tti. I;t i":tiv -KU.t,u;;t:üLlL:iijt 

niäji atibmotit fllaubtjaft auliumriftn «rnufj, if, man et am Ditt feinen 3Bol]u(lb bai, in 

a.'tt i<: fsüf -il *driuai;;i,\lh.\mm^i< i it«jrsi (ÖuH-, fflimfincromftib« IC.) 

jur tliUKiii r.i ttnu-::i, o:i;;:;ii.illi> idiilS.'ti |iiju[ü!>rcii. 

2) Sit |J 1 ,;lii.i:iiii, Sithiirtif tu .ilic.i;-,. (iil< i.ii.vvinci '4<ii"lFiiii,5 Iti iVili(.\[i'trK":l[[i:l|t 
brt fflfltrtftiib([i iu i'crjiil.iiftn. 

S) Krjiitl (i*, eaS ttT[tlbt noch tn ililörpF Ii* ri ., , c. j. lM-;c f chic iiif.f::-ilr.i)[ tili 
l>r|-.i;'.l>Ho;tfii jn-ii :nJn m^d., m ::;.q üil^rtoi .|":. '1:1t fmi: f nfo:i!:.i-M üdliilrunn Mintr 
Suiuiiur.j liii:!' rvmusl.lr.« b;i 'HrfrLmiULi.iril.lüiiiii.'lir (([llllftelltll. 

Sttlli Ittt bti Ctt litrutbmuna bcrauS, Mo 6« 3>tiliiaq>|li4llgf fdm SMtl« "nb ©eftil- 
IwigfDfliibt (btim claniouoUtnfüblir bc()D. bti bn IStfab^oramifiloii) niibt naSäilopiuKn <9, 
unt ba( btt »(lifffcribe am Dnt- gtci in Mi tfUrRtntüi Vlm'|.,lii:i.;-'l"';i'ti h'.iw fnldi >;?»),:■.< 
ft», |o ift btrfrth — nnlii oMajjtilifjtT Urttt|mtmig M auSaciüilHH SoimulaiS — btm ßioil- b. So» und 3 , 

b. Sa,] unto Dil Cti ©cburi, 

e. SBobuotl oofi |(ili(|tr RuftlltjaltlHr, 

d. 3n milajtai Bu»l)tbuii(]äbr)iil( unc (5 r ictUttt SmoftnlM ouSp^obfn, 
""- b\itn obn tultgi in 3hmt J jubpi 

•HrtSoiiHung ifl fu(nil b(m ita«fl(a BfjitKfdblutbtl 
"-in SeMnlalTunfl jujufriilfr iltf) tagtntn bti btt BttneSimma lity nit Siflnhil frpftttUn, »af bti Siixifrinbe «ft ..... , 
jrinti ftifte_utib ©tftttti (StUKH fid), tag t*t «dnffinl 

: li.kilnMir fltiiM.;. tu, |f :f: Ii; t. ■Dalum tfä Sitnütinlrilia um 

f. 3Bo biähtt otti lultjt in Sto 

Wiacn einlniluna tut «(ttjanlluna cWl 3ufüetuna Jirt SBtlitfltnbtn flill la« tu Borfitftetib 
4 ©t[aj<t. 

Digiiizefl bf Google e. 3BÖ|)iiort ot« jcilifln Slufdülml uvn, 

d. SHim unb in ml*™ SliU&rtLmnibejiife Sit Ui&Kfüfuima jut ISilaB.KtfCTSt I ober 

©irwlir fiatiatiunbin I>al, 

e. tfflo bi*b<i Mn juleBt in Jtcntirtt. 

SBiflrn Gln[(nbun B bcr aSntonblinig otcc 3ufit^rurrfl bei SJeltcfftnbtn gilt baS ju 4 «Sifagte. 
III. ;ibid!iull. 

©tiiii&[^c, imd) rcaldjcn mit Dcnjeniflen innerhalb Oer im fSingntifle bcjctdjiiflen 
aiterflgtcnje HefMUditii Ctifunw p üerfa&tett ree[*e mat fl&Hiflt üRäitdf 
9Jmiiete fca&eii, (id) aber Met (Srf ütliciici Oer ÜBclte- ofer ©eltellunaspflidjt ni*l 
ouSroeiffti frmii'ii. 
A. Si4jl ( rfii(llina. bei [ ftiepf I täjl. 
SQJre na* lltaä.iatf |.n:,,' y.'Ci hr.=it V .if ifrö im l'ftlaiiu.q 
a, 6ri b!m SKiraffliolltiifübiti, otm 
!, (.in; 'H-riLrteffit^.lL-fl 

«etkOnfttt 18 unt tiefe BJinijlidjluiia nlAl erfüllt tot, ift unter Mbnabme unb ein(enbuna bti 
aiLhr,Li.:!!.u>iat .jKU-ij'ru:: il:i,!äLv !:■: :. j Jiid'in'iji-J o;;c gsiinillulKürifJ i'i im fiÄi 
;ii ■ ' a jui ffiiftsuunfl Wrsfliibitt ift nnb ti*fe Bn-pHiaiuuig tii^i erfünt lim, ii) 

in ben Snllni ju >. 
unlti Slbnabme bic aHilitAtiVablm t™ (5 it>il.91orft Stuten bei @i|a^Gtmmifiion, 

in otti gällin |ii b. 
Um näfbfieii »ijiitäfilbiDtbd ober ranbwttr.SejiifS.liominfinbi) jujufiiftten. 

IV. abfdjnitt. 

n Siertyung Oer gBet>rpfIlct>t ergangenen >a ober STuVPttiteril) n, in ludojtii tsn roeam SeehtMHj bn SBe$tpf[iiV bfjie. '«neu uncilaatin 
■iTuxiliiiLKn 'Jjflluiifii airrin^ii turt l.^i>iit c;c 'i? ( .i:i,Ui;.iö (jm:;, hu 
ImbBerlnjttHW tet (£tfa& tSomuiiiTicii, im [ijitim gaHe bem Uanom^t- 1) 9Banbern $etfoHi tnt Mild ic-m ttollcnbetrri ITlm bi« jum scEenbflen. 4Wen BeBenäJabit 
lum 3»"'' bec Ki(Mclaf[una noni «ualaiibt ein, otrt tebren lolje dJetfonfn naaj erfolgter 
»u(maiibiiung in tat 3nkiib jiitiirf, jo (Int bit SflnlTtiWn bim Sioi[ ; s3otjI&etitwn tut Stfae- 
ffiommiffisn bei alti*)jiliinrc Utbetfintuiia ihm Eeaiiiiaalionöpapit« (Siafc »ärgertilef «.) Digitizcd by Google Sütftlidi SBalbKfcfdKS 

fttgtetiflg**8Uf& Nro. 8. »Whig bm 13. «prii igg6_ 

9 t I > n n t m « <i n n n, 

btlrsjfiiiti bie Wotbnung OEm 6. fflitj IB79, 

®»roä& b» 3Di[thriit im §. 50 be» Stfe^e! üb« baä SMit)S(<n biä $eulii1]en Sisidjc* oom 
38. DctobEt 1371 — 3f(iib3äci(SblaLt SciH 3+7 — lufrttii bie ntufcftilgnib tibgebmrtieii 555» 
änbciuiifltii bet ätoitorbiiung uom 8, Wiij 1879 — neginuiigtMatt Seite 11 — bittiiiü 
Dtiöficiilti^l- 

flmiren btn 2. »pnl 1886. 

3er tUnDcsBircPtiir. 

Jftbiiiiticruiißfii 
5po!tort)imiifl Dorn ö. iDiärj 1879. 

9lu[ Komb btr «Sorfötifl i» §■ 50 bsä gticjiä übsr ba» iloftnjfffii beS SXulidjdi Seiajeä Dom 
SB, OfrotKr 1871 mim bis HJoilotbimiii! nom ti. Uliu-j IH7:! in idflfubtn $unHeii obfltäiiocrt: 
1. 3m a. 2, „BiWil'" bftrdf'iib, <rI»SU b(r Kbjafl 1 folflsnbe mtbctutilt 
, Ml**'. t „...„,,.. ^ 2!).'3C11 E 1. Set ablas I «rtdli imSflst,. 
Sri Sfnbuiifltn mit le*" Stnlungin niitTebtnbtn %i)ititii, mtiä)! üii it'r* sjladinabiiu (fj. 18) mrionM rottben, iS ootn atFtttb« biciii rra-n iomj!;; inj H; i'^Uiinirfü;, nlä mtf bie Senburtrt felbfl 

:;i itt.v.t.-.i i^L-nifi! riLLiiihi- --.-=..-■ 1 : - 1 : i i ;j ü,"j.'it. iuaa mii bei Beabutta geltteiien fofl, roma 

bic 'iiiiir.L'iiie. tii-'i-.t.'i' L-.:;'.\t sei klch :™u:;t LZl:i:;f£i: ii:idj ,:.v±;h l 'ii,'v utiiiaut: 

littet Sfiiod)nt!)iiniiii:! ivolod. j:,ii!r.';[ iiinfi, je uad) bei SBnljl W Sibfenbert, btr 3. E.'v I. ! -j (j III (vfü::: k-Ueiito «iciintK ^nlfuiifl: 

Iii 'in; •J:c.;-'. , i;['L.":i ivun i.liniuiniri i: [v'ii .te ^5. 1 1 1 i : Ii ;i : u tj ■ .- q ^ 3ii::cifn , ,i;. nub 

! J!; 1 , :. , :i-.:! , o;c1;i.i;vj:i;h, lii:;,;:IlilJLlii:ivn;:ti: ! llltnen in linin: ob;r |"«if« Kl"; -'H l üi:W:i -.;ilb «iivn l> L-.üf: Li .10 n!-.' i.ildj;. i.nu-lil ,.-.n f.;;- vl-n.:. II ü.v.oije, 
... ..... .... .... ; r [ : , : l,.i.. lr | ; i;,.| i : .„.. ,.. i:| 1il : l ;ii,il i,;Hi..-n .lllijüvaeill cerart 

n ablöten Mr Kugel, In. ;n; i; ; 'v:y.t:iiill,':i See Stroit, noo) tili ." ■!■. n;ii i ; .'i ■ ■ ■' i ü ■■■ ii . (fiiM " fi:'if .i r :.v"i liity 

eingetnittii f)tit, Tüv ton sin o:ut.i : i:-: tnt-iiiixi.ii; .T.t'i:iii:v:L':i c.tuciii iiirtiMr. 

3. 3m §. IIa, .lirlngenbe flJaJelfen&iWBeit" betrefFenb, »eleu jolfleiibe Slenb« 
tunflfn fin: 

1. Jim 6(1)1,11- bc> H.il; ei I r f; n u ci j u 1 1 n ae n ; 
SJiiä Sktlmigen bei GiiiitiiHil-niui ofoi- ,iu, Si.'üiiiinoabi' iii bei > i- -. s: g £■ n Ii :-. ^■•(^iion;;!.i.i,'ii 
mi>l julnilifl- ^ (|| . fl sooite: ,oii6« bem Sctio iiod) ber last füt 
fmirmeS ßlul" ju f*(jtn: 
"imni.vi' — ou|ei boni taiiiiiiäiiLifii U^t-ji. 

3. »et Slbfnf IV iß iu Preiie». 4. S>tr §. 13, „i:ii'ir,r.'fi-" lionoifoiiii, wirb Nie folgl a bflea IIb ftl: 

1. 3m Hb [05 Iii tili Hu tti Urin lo ,.!.'!:. :...ii,h:.L,-ii" cor 5m'af Ijiiijut 

u;-.ii ■L ! ;- l 'i;-.:ni's: 111 ir .iM,-.;in.-.[':i '!l : i:ii-.oir.iu!-. , :i. 
■3. Tu iu.il:,'vi.u vlh.u : ill ii: 511 inoiöin; sie folaenben HbfäHe tu 

ballen beiiiciilM.(,:li,-i^ nie 51 :i i:t 1:1 0 ( ii III, IV, V. VI, VII u:ib VIII. 
Lt. Lim LlM^t v ilK-bo; vi) In 111 im te- Knie inu brv is.v.-ittnhitin! 
soll tlSoilbrt;:i a!i ÄoiiimLo.io m SsTcif.iiä::; ;':t:i:st bnä l|Jütli) 3 $f." in gorlfci iE 
3. 3ni 5- 13. „Uritiiadjur betreffen*, treten [Ol sende aenbetuiucn ein: 
1.3m Slbi.ni IV ii: )rv e.u-. „Xv^iiiir;-. ÜMi, ondi in £01111 mit, qjefirurten 
5Uliiü;g if. LJ III.'" .U'.iiiinLittii im 
Biiidnution v.-s (nr'i in Ä''i"( in;:!:-: iv.K.Ln utln'^s, isbotb batfeit fulttc JTailcii bis 
«Dfiei^min« „sporuniii" niibt iniijeii. 

a. ;•(!('- 'JU'i.it VII ov:;i:[: liiii::v T;:i ji.ioHi:i „IIS foU jebo^ grliniiot fein" 
tue Stelle iiittet 1. iH,i;iH:' ATÜaito: 
I. auf bei ■Jliitieitioit,'. oie :n:tj 5. :? ):> ; ini I 'in-Vn i::!i : .i ; :i>it 3^n:i::'.' 1: f. 
::ii:.T >.-i: li.il-.Hi.ln i-" :i .•!(:■:: ::::i vi .n:i;.h i"t...i; 

3. Set «blau \ e rJJ i: ■ ,1 1 ,; ; 1, 5 ; 3( n e orte Süllung: 
ü Sti aiiü(i;(i:i;i::..i.n:i.' : i-.-ii:i-i,-.-.'^i i..i ; -,-:r ■l:.c lil.t, an !U''.:|; l i:'.:ii'(o.ijiiibo Dtuffiadjen 
anju[eb,fn 1 

nicSi Sonn, Rapier, 5)rutT obet fonfligec Bf [e>ffem)eil niil aB ffltftanbibeile bff hinter ben SDocten: „'Kadett «bnc äBertUanaabt" l| iujii jiif ügeit: 
— aiiäfcjiie&Itili jEtorü bei- biümf^fou !P.-.[!oti ~- 

I. 3m §. 17, „M(atrn>(ii(d)e qjcltoiiaieilungtii" lift reffenb, Helen folgmbe 9(rt= 

1. 3» »bjaj Hl iit [tau b; c SBotle: „Sidtfti^tlfgmnbeira*!!" ju le&en: 
, bem ii Xelffliariljemiiinflli. 

2. 3m Sibfaf ¥ lint Ott Slugaben unter ■ ju Flreidjen iinj Bie fof. 
genbtn Silbe b, c. J mit bj, b, c ju btjeitb, I bementfrif etbe Hb 
fiiit) im Itjjleu 3ii(jc iiit ^'l>lu : „unter n iLi'.s Ii" hj. „unter c iiub d" 
ab jiiänbeni In: 

unitr a bj. unter b unb c. 
W. ,!rr:i. i-s. , .■■J. 1 l 1 f: i : .= .1": i- i t - : i ~- 1 ■. l : 1 1 t ot reffenb, Itelen fulgenbe Slftibetun' 

1. 3m Äbfajj I finb bie ■Sorte: ,/lVliiid):i,i[|iik-it jinb im !3elrnge biä 5U 
,ii!h::LJ.'v: u;D ia:-.i J.jn' :i k' d'Lu-rl ;.;i!ap:.v' .1 1 > Hfl nbe r Ii in: 

'l'::'i!U!il;i!S:.iiL,':: ii-;: in .».'ini' u-- ;ii ^..■vli;:;|-. ; '. i -IVnrf (iir.tU^li.t : .:::«if : iii- 

2. ©er SlbfnB II ifl jn H r ti g i' ;i ; ; i o 1 t, ;:;','( n .':!: Uiif rtij allen bem- 
eintprec^cnb bic Summern II bis VJll. 

9. 3m §■ „^Dl'tiiiiitr.i..;; üir (iinii-::j:i;:i; joii iMäbrträgdi" belreffeiib, erljält 

öer Mbine IX • 1 1 ,i t :i ii ; n u ■: täube n en Giuganfl: 
IX. 5>ie !l'k>n;i:'-.-;™it;lii.: ,i.rl.-i - iL." 'L'l- ii:: ii': n >..[.■. cum «<\: i IL' ;LUni ri;l |..-|.i;vL;[u:i,.>;i 
Brief. 

10. 3m £. 20. „llofiiiujtiöje jur (!i:;:)..:-.iii.i '.!:.! .■r:i 1 -[,L:.:-;i:ri." i^viffftlb , er&ält 

bet SIbiiit XN io Iiit : i L-- l- n ;■: i ii ■■ r> ;v n- u Qi nanun : 
XII £ie i)ii)ib.':a-i!l L:i-"tft iiii tun ■li ! i'i ! ii;".:; : ,:i-:iii:u: ! i wie für einen eiticelc&riebenen 

II. 3m g, Sfi, „geil mc BialWeniTiij* belreflettr,, er&nlten bie abfä&t III irablV 
III lh B ^^n a mVim'J^h| 1 en : (gefeCUdieul Beierlagen fallen bie Sienlifiuuben m m Unteinjeijäortc, iiiiui^u meu:ü l-.'int £:Jnni{| bfä *! : .(sill(« Sieibei- y 

DigilizM Oy Google SiuiNliÜti ■! . Ii litifti II :iu! : l lti \\ .. . . >):::::■::; ■■, ;.i i, r . [,rr 

Äill-Ihil.ni', ;i. .nai !fi^,-iiiiii:n/,j : ..:i. pv-.;i ri:i IJa-jjv jir "-Einig f[[f:(i:t if:, 

IV SU bie Srotaiiä bmitä nt^.uv.mon. r e (:,;; »(t^Lio, irtldjii bi([el{,e juriidititbert 
ob-: 3ü «[müii;;-; i!,vo' Su-dj,;!: minier, iiq :>liii,i:," ,:i, >;„■;■,■ ik-,i ( [II, unE. r.dzi 
^■(„■„r,,!,;. Ii, ftr Vo-(.; ; .ü.i;t u~ . (.ti^lui, vi n.'iuiu ju beieidmen, bat bi C [clbe 

lliii':i;iii:i!L!ii 11 [-5 csr -iimt; in irii':i:i.'n in. 

v s b i rj.n't. 

onftoll auf ftoileii W abfenbdS au^detiinl mib abuelaiibi. £!((jl!t« Dal baflir }ii mlritflaii 
!. irmi E;r U::i:riHiir(! i bvitl ' n v . iVibwiiibviif ; 

2. nidin bie UebmiiiiL'jin.i .in' t.; ; ,;.,i;i^ ; -j:;„ Ii: \: it.'i±i,-:i:, ti( IT,-.:; Iii i--:r,v.-i-.t;;n! 
licii; ji™:i||:,:igi:, -L.ur. 

13. 3m 5- S3, „iBefleUiinii" belrcffeiib, Helen folnoubc 31 e n b em un eil tili: 

1. >iuijit|ni ülliFn* Vi! n »b VIII i [t und) fl e ben oe r neue 51 bf na ei ujuldjal te n: 
VII,, Xi; '!V : i;Li,i.-t.i;(:ifi; lm::;;n mnn -Jib'inE,". i'i.:j, l; t:::^;: iihiE,':;. .in iolibnn 
KnUi iü in :■(!■ ~ L i : ff J : l L i l :vi- i= iiit,::-i.| i i n tn:i ilLiiEiiaü riii iW:i;ci[ „(in(JjIi(Blii) DifMaeft 
frei" uiE^-;-'i:)To;liii;. 

3. 3m abfol! Xlll finb bie Siigabci: ;m t;i il, -ja • s; .u, .i i ; u ä n 3 c E n : 

d) bei fjcitrnigni, tucldje lägiia) mclmnnii- tn>.-h:Eu, iiii jebe läglidjc SkiteTJuua 1 SR«I. 

14. ^i.i- ; . E14, .. :[:i iv-^il f -i 'Vittl . ■■ rn limB" tuten f o Ine nbe SI etiberuuoeii ein; 

1. Sei jmeile Sa( bes abfotjeä I er Göll [olgenbe Betäuben e Snf [unfji 

Sei gmimin-i'T, i:,::d,,'i iiiiiii 3i'.:!eit jttr (£ n l d r n u n itnC>tn c ttr an ijjn )ti befteiTriiMn fi» 
bunaeu beDolliiiädjtiatu roill, mni bie ^olliiindit ftfj reff Lirb iiiiiui -::.i umEj i- iiiiiii bie (SolHitMX 

bir ' ■ i i f : i . i . ~ ■■ ii.'.i [cii-.iiiii.,;, 51; iri„ j.i.il.u'i; i'.' i «■uolliiiädjiiüie befual fein foll. 

■ij am Sdjiufie ttitl bet folgenbe neue SUfafc btiijn: 
XI ^i'.lnl;; : i!!-'i' ^iiHi.MEiiu.i.-i :ülE-.'ii im;; ,ya-f a:r ij'Jiiiiilli.ii.'n it[;:f:i,|i't:!i.;j;;ii au 
' ,: - ; ■' ■ "^i; ijiii:i>rii,!,[ in ij.-,|nii 1111,11:1;;^' iiiii^r, 

, ... a -1 bie 30II1 ober Sieuerftelle our Biunb 

bei beftebenbeu S3ot[d) title 11 fliiitgrfuiibeii hü!. 

15. Sin jä- 3ii ,.iJ>;v.'±li,)uiui Eiä licipföiisfr-J ;u: ihiiij'.Hiij btt Üiicit 11. i. ro." bettet' 
feiib, Ireitii i ol ■] i mu : H 1 n e r i-n mje 11 ein; 

1) ber eifle Sa( im BbtoS I erljiilt im d) fle ij eil be gnffuiia: 
Sei gmpianger, nwtdbtr dou bei Sefuflnifc feile fBaRfcutiüieen abjnb,o[eu ob« abboien )U 
laffen, ffltbmmJ) madjin raia.miiS foldj« in du« [4riftIiG);n (Mltuito näd) DbiElgabe bet tum ber 
^ofloemialliinfi ootflefdfriebeiieii Sa|l«»g ani[ptea)eii nnb biefe Gcliacmia bti t>n Vofonfhdt 
RtebeiltB'«. 

a) im 9tb[nS V ec^alleu bie Sliifliibiii uutei I folgt Ute 11 uetä 11 b eilen 
ffliottlaut: 

1) meun bir Jüi-ini;; t:t e.Ii.':;i!i:;;:-.; u-toat Ijat ig. 21)i 

16. 3m §. 39, .CebanMunn iwWUlbattr >ODfl[eiibuiineM am BiftimmimnJocit" bctief; 
fem.', finb inner Vi im leüien eoije bei e nl eu S bfaljei bti 'IBotie: „bie 
gdflung tjsitreigeil cbei" ju Ureigen. 

17. 3m §. 13, „Beilaiif um Bonroe« bseidjen" 6etre[[eitb, ci6ält bei «bfafi IV 
[oloenbe Detänbette gaffutig; 

IV si'i'i.iiiiiiii'iij.'i: fiEliiiiiiiii I. :i,i> II 1 11 l ■ lv; :'[nii:nii; -.'diii-ü:.! Iii. n-.i) ~lbit: 

03i:i:ui:ri, -i-.ii-ii' ^iüo'-jnüi i-[; ( üL>.i n ;;v inii bra Si iinr.-.riiiiii',': 1 11 ■! u"' jimi lOettwf ge- 

flellt. D« Hbinti (tubel mir i:i i':-:tti:n vsh 1:j &fM imii, ur:c -'J:;t mit cinom 3n(djlnoe 
umi r> Iii. tat je 10 etüd. 

Boill^titbe Sle.Ei-.iiiiifii iv:en nv.i EEin l. «aiil IH96 I» Jliafl. 

«etlin, beii n. aRSrj 1888. er 

S&tfHid) 3Balt>ecfifd>e£ 

8cfittt«ig0«8Uf& Nro. 9. »inaiaa Wn 27 - 1886. SB ( t • g t t M t $ 1 I «, 

betreffenb bie eifettbobji 9Barbutg*ol[en. 

9?ua) amugdlung ber Jl)iilg.Il<b;en CSfenbabiuSiireltion ju Eiberfelb &eabfid)tiot ble[(!be in 
nS4j|let Seit mit bei Sluäfutjtimg ber Tp«ieBen SJrearbciliit für itii 9m b»v -Jicboiiba^n von 
Sterburs Aber SBoIfnnjfen nndj Hülfen ceijugcben. Sei bitten Borati eilen, inäbefonbere bet 
Sermeffung bet )u mW p( üben ©runbfiMe, toben bie SBefifier bei Sruub unb BnbenS betn 
alt ber afasfüb,rung betrauien $erfmal bai Betreten unb bie norübernebenbe »enutjuno bes 
Brunb unb SobemS, furo« bie SSonuiiine berieuineti Sunblungen, roelcbe jur aic-rbeieitung ber 
(Bnteiffnunn unb bea SBobnbaue» ecforbeiHcb. fiub, unlev bem «otbegal! ju flelJoaen unb ge. 
ftbebfn ju Mm, bafi ibnen bft bobureb etwa eratHifenbc, Wort ju eiqrltbutbe unb nälbigeiifauo 
im Seibismegc fefljun'rtlenbe &J)uben »ergStet wirb. 

Gä nritb bie! iierbiiid) unter fflejuflwitme auf bo* 0efet »°ni 11. Sliti 1870 — Steg!" 
rung3bloll Seite S9 — , bie aerorbnung mm 23. unb bie Sotaiinttnodiirog vom 31. Stai 1B85 

— SegieiungiWalt Seile 37 unb Hfl — mit btm ißfmerrfn jur JftnntniS bet Setfjeiliglen unb 
ber betieffenben ©emeinbenorilunbe gebraut, baft lettre omi ben niiSjufübienben tßoratbeiten 
unter »ngabe bei Seit unb bei Stelle, nie- fie ftottfinben foOeii, minbeftenS 3 läge norbn 
Sloäiriiiit eifialten nieiben unb bie betbeiliglen SrunbbefiBet fweieß ober in oitlublieb« SDeife 
genenU in Jteimtmfi ju fejjesi baben. 

Sugleid) ralrb bniauf ftngeroiefeii, ba6 bie bei Huifttbrnng bei iBetmeilungen int Hbflttfung 
b!t Slaliaoutiiseii e;i! ben flumbüiufi'ii jnsulringfatru W'W, Signale mit pimiiigeii ä.1er[= 
jeiebeu oor fieiiWriing unb Slefeitigung burii Unbefugte tti6glid)ft ß$ex ju Hellen finb unb, ner 
ioldje unbefugter meife fcrttnimtnt, iKnütbtei obfr befdjäbigt, abgefeben DM ben Sailen bt» §. S7i,i 
brt &eitb.Sflrafge[eSBu4ä, und) asnfjgobe bei §. 37 bet gelbnoliieiorbnung com IG. Stoi 1B55 

— Slegierungeilatl Seite IM — mit SelbbuSe eon l/u biä CO ÜJiart belegt niirb. 

Btolfen ben 81. Mptil 1S86. 

©er £antf«»ircftor. 
pon ©altern. SStjllid) SBalfcctf iftt)t« Einging bfl« Ii- Mai 1886. tttitjTtntl bi« »o [läufigen EtüebniiTe bei ife.lBj«6tnilfl sott 1. IwWU« 1«*. 

SDie m tW «mtttelfcn roilflufigen ßrgtWiii: bei ajrtBftlung wra 1. Sie«»*« 1685. 
nmben lw4Wnit> J"t OfTeotlt^Kn foiratni& atbroäit. 
Srolfm Um 3. Mai 1886. 

pon Soll»™. II. ffrde M ggtwgwgg. 69 1 340 I 14il-| 515 3 M235 111114 411300 35 I 

•..! 330 4ä5|; 1 | u. : 'i:j vu:) tili- l~ 70 
Digilized by Google 3 Gl Udenborn 

i <3tl$tttbt[Q 8 Sincnfeii — 
8 flettfen — ■ 
10De«otf — 
11 £l)al - 1 s-Xi 4 | ÜM | SM ■ ä4 j 82ü . 
b. E a n b g ( m e i n b e it. 

1 - 86., — W -Iii 1: ' l,S JOS» i.-,jl7i(i (;|:t7iS;«ä«|s)683 |*231 4 Mt tufk -AHOI I 

n tri gi( en b« 0 s-!27a6 

üt tw ewr- -PB77 
»tat ■ :.-r: Jii T. ^"777;! ;-Jua 861 79 I 76 I 

si:.s):;j '.ji!7|i4ji s-i \m 
.vj.r^i :;;!=■.}. i.iT ! 7" im ■) i [ 72 93«rfÖfluna btä Siißijmfniß««', 

Mrtfienb bic Sliilrpm; b;ä <3rusM>ud)ä üif fin«i Sbfil bcc 8<;irfe b« ämtäjeridjis 
Stoffen unb (Soibad). SSom 3. SM 1865. 

3luf Btwib htS §. 46 beä @e((Seä flbtr biw ©mnbbinfcraeffn in btu gfl 
unb qjijrnioiil mrai 35, 3onunr 1881 (SRtaietiingabfnll S. T) beflimml bc 
fcii 511t JlHiiH'lliii^i; j-.mi ?(!M;i;-u:!ifii iihüi CStKtriigiuiß in baä ©riilibfrli] 
vi , -[i' > fi,i:rir:i 1 , iii' J!u;i*!unjiiu co:i i-.'.t-; '!ii:)iul-;:i 
[fll btu 511111 Bfjirt tcü 5(nilfflm<&i4 SttoHiit geljOrinfii öemtiiibeb; 
für Mi jum 3i(hl :»J älmi-Jjftii-tä ilmi'iia: .vbiirijtu PitKUMitilv; 
unb i'niiij.uii.'ii 
cm 1. 3uni 1886 btnimtfii foll. 
Bfrliii, ben 3. 3M 1886. 

©tr 3uftiä.9Kini|ter. 
Sric&berfl. 

©i; «ititi$tiit>t tBeifllgiiiig. wirb (jimiii: Deröffeiitlia}!. 
«tolftil btn 7. Uni 1986. 

Ö er tanteetirtfipr. 
Pen ©a(Bfrn. tfleillSttnifin ÜBaTbtrt 

im is itntt Hti 

jiil Siäj tniUiugEjniiTeti 
,ittt Siiiiieringbuuffn Digltized by Google Sütlllid) aBalbeiifdje« 

SR c g t e t a n g 3 » 83 U f f. 

Nro. 11. SMujt.nis.3imi 1886. ileftfjUiffeS rem IS. Sunt 1885 mal!» bie tu bon Anlügen I, cr.tu-!:i:- C ;', -cit.'vii: jioj'ontiM uU-.-c cie ;:-.ii-ü!iVi[iin ins ,i:~u--.Kiciiä".ü :nit;.- 'üc ; et nie 

•;[:L_":i:)LlliL i i-J ; 

gefeB Dom 4, Siuguft 1S76 (ttegietiuigäMalt Seils YS) unb baS 3tnpftegi<Ifitio oom 10. 3pii( 

i J(:.',!;tu::.-..v..:iL! ötirj -n: hjijui 
bofj bttfdBen. infomeil bnbiitdj bie Sfilinimiingeii beä notbejei^neten gnpfeaullllii« oSaeflttbCTt 
lmfm, nn Üu:,- ;,.! iijimu iv.-i.n :uc neu cllon t;t[:;i.i.i<-.:i y.'L;.j:-;-.-H, «l.'iyc: u:ib 
ciaavi.-cr. bev .Mürfliunc ;u bcrc-lo.cn iina. ;<;u.eut ivirs ül( bsLü;:-::unn ticic Ü.vidm'üil 
golgenbefl be[Hmmt: 1, 3tb(t Slrjt I)al bei $ A. 3m allgemeinen: iiiit' t vHii):i-Mru 'Jenen tii i;: ■Mc:i:nr;r.L!;iin 1 j S;* if cirliici; ."imnüiici-ij-.-iuiiif i-i^j 
Cn:-snl[T:iti;io^:, sie- .uiii j;b;r c:!b-vu y.it öfr.-i-.r ! l:!: . e; i]t]cii(i(:i:-;!i iüiri):; Jicr, 

ini!,' ;.i^r : ! :. ■ c,n ?tt:,;;!!^ ficiic!!i..':l i-j: b,': t 1 1 - tri: Lk'liMIi! 

fi . i-.!ti],ij;!i;:i,i tiiijuti.ii "LMi iiJi"ijd:i Jlstüdi iil bie 

S.it'ic.f>rrL3iLi^ acr nlcut-iu J^iioj::ii;:i bei b;i'i '4S:unu-,ViHr"i::!.j:i[ i:i eanjclniH --* -'- "' iorberlidjeti »rucleremplate berfelbr-n oon bei Diläpolijeibeljötbe in etmo glitten. 

' -- *"fielli iH ol 

, nod) ben bie 
Ii eulfpied <iii' fiiiJjiir-ivtei;, c.Vj je'):' %'ti\a:], rti-lic in: ^mvti^il t. f^-IL: il fiter ÜU'.Ü 
gelangt, bejirj. jebe Ißeifon, melcter bie gütfocge filt (ine füllte obliegt, fid> oot unb bei bei ajetijalien bet ttjtet gtttjmae untetlieaenben Stefan forgt. 

B. 3m iBeionberen: 
ju §. 1. bet anlagen I-, II., III. 

■I. -uif ,"iiiim:n.i n::c;f[(:t>t c,ii ;tbci;i Cvt ;mb bei bft; 4"L!-jol;iu't:i ein.'; i.'i.'ii Dflf-f, an 
roeldjeii eine bet im §. 1. SlbfftS) 1., ber anlagen L mib III. auigejütjrlen oxfectatben fltont 

ticiii 'i b. i i.i i cirll fi:i : ,n:\ fvi 5 :v5; 1 1 ■ . j ■ . . !;■:: '■■■■„. r.iclciicin |iJ: i;i:oi ]L]L: , 

einjflne gälle oon ,lm; , .i-. , j:!i: 1 :ui >.ij,j:i, jii. ;;;m uii'li.icn !;;;|'.-li;iH-:bcii be* le(ileven. 

5. Sarübcr, cb Line; £ 'JJccfcH 
in iiijcii einet Jfwni (fftmet Obre leidjl, aiä fidjte — ißatiolen — ober inobifijiite — ißatioloi' 
5^1 V. üi() bi; ;.[i-:!ic[i;ribc:ui3:: "M.iTciii .l;-ni^iil iir,i3,u:cvi:b 

mit btfonbetet aufmrecjnmttil In {eben Ort ificri Bejiife« JtermtniS ju vetfdgnffen, fbenjo 
lebet atjt In Sflteff jebeä Dtleä, an obet aus roelrtem berfelbe eine Reifem ju impfen nantlmMt s~ 

□igilizedoyCÖOgle C. gaHS bis ötMsoIijeifoliür , 

t*: jü ■!. r/Ki bniwa 
i« &;i[.i±nitincii 11:13 >l; v :i: -.l-.LFli^-un.n tct tlv.ni i::lv-inoil,'ü ;;i]:pi',;ii).rlt- I::iHiii; iiiv>;t 

iu trag». 

v. ,"". .illä ein Jjmrffct traiSbet obronltet, ob eine bei im 9. 1- StHiuj L bei anlagen L unb 
III. nuij:-ii!:!L-:L-][ Jivnnfl d:;;- ii: nn'int- ^trhsiinmq IxHrf t. is :jt ):( C;:ilic)ii6:iH? bfo iivsii- 
ainluuaiii, :j:[ri:' n.idi 1-. [-;=■- 1 1 : i j nl iiiti !■•;'!■[: ii Inj ;u (r.>!,);i: li.il. su:u.Mf:\ 

i'iir-i dii-ni c.iL::->iV.-::f, in :-.-.'!;[;ei:i ,::ie bor ;n 4. gebogen, lomie ber in §. 1. bec 
Eidam 1!. nui,;,""ur,v[i:i'. .';:.-.i;!ii;:on ici'.u.' nui £::i-:m villi,-, in i-jsIcist. fl-jUi einst f;i 

:.u 4. n.-T..irl:! ; -r. ,'!v.ii,IK-,r. ;>■: :;nt:iv!ii:-:n >Mon iimi) r.-.it in ,I:l"-i Mio ;n: ,ii:;:..i;a; 

t-.)7ijf:n3:]:i?ii ii' ... , ,. ,| ii .f-iurl d>::: .".nifli;, 'i^iiil 1 3 rii:ti:i .üliiiiitii. ilic 

Dlttolijeibeljötbe bat nnd) fliiticn batiibec in itsii:;, £cü oxi-im Seibot entfpiodjen cirb, 
unb ieber 3nn^t"lM'i;ln , :i', 'jinvihviiin. inMir rsvjfiälinj ein, fo ifl bit oeibol«- 

roibtiii aiiiii Sennin erlangte Sletion unoerjiiglitt uon berafelben ju enlfetnen unb (iat bei 
;)n»i,i:.il te.iiiiisr vi 'brir.rfu, ob fcit ittmin ■aiif^.'ijoL-;:; ijltf. 

9. Sie öffenllidte Smofnug ober SlocbWau barf iiitbl in einen cnule oorgeuommiii roerben, 
in mddifin sin hdl r.ai-r .vr 1. ;!::.:v.ilfs Ür-,dliji[iii oVr ul'ii liullitlulKM fein tonoM. 

!1. Kot jiniiiinv;! f'nt iid; im o^pmut- iffsm Sfmitr.is i«:™ m ii:':idj.-.'T-i:, ccj bis 
Sebäiibigung bet SBerballunn6»otid)rtften (Slnlage II.) n ' r r\ ittnartigen Se* 

r:iiiiiii;L:;,i jl: i!nii,;,'tnni (- L:r.i, ;:ub : "i jjullf ne- Pener.iif ili ms r.J:Li!Lii;lulj£ iV-subuiiuij 
im v "iiii|niiii;i.v lim :i in Sviiu.im. 

1 ; ^;r ,!:::p"in: vt titJpiiiot. m tum ,iTHW3n.-|3-IftiT.n E.m i^diicbaa^oriniii Hiatu 
mocSen unb in bem leiteten für bie bejinjligten geimpften ober roieber geimpften (ßerfonea 
die Snipfffatac ausfertigen. 

i ~. ;in ben ^ffrftaMEerailttM Ejat ber 3mpfnt(t erforberltcSenfall» für bte ange- 
meffene Sfitfinnuiifl btt Sefiijäftoraume butdj Oermittelung bei Seitreteiä bet Ditäpoltjetbetjo tbe 
bes 3mpf[ietion}orie3 Sorge i<i tragen. 

18. fjaÜa etroa bem gmntarjt bie Sutnajjme von Snmpbe oon geeigneten 3moflingeii jnm 
Sorlfü^ren bec 3nivi"iig inimöfllid) gnta4l roitb, (o miib jmar bie SGermenbung üon aus in-. 
DeilöHiflct Ouelle bejooenfm 3mpf(lofl nnnenneiblid) fein; »ei leljteie ifl aber oor ber Beriai^ 
»fmufl taMlAR TorgfMia p prQeit unb bar[ nur oermenbet werben, menn fiber feine Ketnkit 
unb UnldjnblinjMI bin »eMnltn beHc$ti min) finb in (oldjem gaSe bie igwberiiiffe, meld)e fidj 
bem 5fmofaijt bei ben )Eet[ud)en bei eigenen @nlnal)me Don Ütjmp&e entgegengellelll baben, in 
best Smpfberirbl unlet eingeljenber Vorlegung ber Umfianbe an|u[(U)ten. 

14. liatüber, Ca6 bie abimpflinge unb beten Gllem bie Dorgefd)iiebenen eigenftfjaften 
bef^n, ift jebet arjt, meldjer E^ntpbe enlnimml, waffä^ttt, forgfällig fi<$ Ueberjeugung iu 
uerftaffen. jn Betreff ieber einjelnen aufieniatiiien Enrnp^entnenge mufj uom 3mpiorjt ber 9Iame 
tri tfnielHen Slbimpftirai, oon toeltbem biefelbe enlnommen ift, berart autgeieidiret n ' 
"• " '"" "bimpfling ftew o^ne Kelterei feflgeftellt n«rben (ann. Sie ffleimiidjung ber i s jä« ie^eliigum Beneinbe, gegenroartig fein unb ben 3tnrf«r(i ti 
-4 Äräften unterfMiSen. 

ie Dri*polijcibebörbe bat bafür Sorge ju tragen, bai in tebem Sennin, in meinem 
Enge jut 3m»fnnej ober jur 3lnn)[i6au gelangen, ein EeTjtet nnmefenb flt Kurfette 

m äfmiin im einoentebraen mit bem Smpfaijt unb bem iflerteeter bet OrUBalijeU 

Ijöibe für Bufredjtbnltung ber Oibnung unter ben Üüieberimpflingen. 

Digltizsd by Google ubfte p gmvfuiig gebMMnbe perlenen mit imieir 
i bct gmpfirag juriiäjumeilen. litt eanDesDirefloi g. l. Sil Ortai, an melajeu anRedeiibe Stauf Seilen, mit ettntlaci, 9Rofcm, SJipIjtctili«, 
Ii;. ,v[,'ill:)|)tuä, rofenactfge Eiir;uiibLiii.;.n, ■.:: m-Äros l l ■ : l . r 1 1 1 : ;i ui : t'oiui, 
3:( ;'ir:;',';::;iit milr ,■;■.£ Et: SiUiJV in: irrirdnie mi: oriXCnit;;!. 
L : ;!ki:i tn'V ^"[rcril üii ruii ik<;u::i .iiiliH,;fi.:;.iit.': J!cilll[i;i[i, J.Ii: ».'L-,::lii)f 

v.i . tili !vh ■ii.-ii ■! i-cn ;fi.)di fuy nil &i:d\ m:\ iv:.yl::t i<;.\\U usit 

SigjfwfSl'Wf« (« 4« « Uta gmpfintfj in bieftm Dt" [«'«l i« witnbiaJjeit und ist luffibtMgai :1 

-t äBitberimptTLiiae ift t&itnlidjlt ju I. Set SOcristubung oon !Dle nf dl en = St] nrp^e. 

£. 4. So langt bt« ^WffutW Ulli aSi«:fijmp^e für bie äftentliiicn SmvFuttgcii Iii*! jut 
lifiiijiitriiiu; LiJüüjt, biiiclii:: cii .'.iv.lhut;:; ;hm IÜuIcIl'ii bor ;>:;"un.i fi'otijtütlje 
i':n:vii> .mi bts: i'juh^iniviiiiiitiit,';;. ?i;: .in Lmümoiiibi-i Jinorii'.! jinn Sii:;iiLln-(n 
"iiiiji-.ni.i, bfjra. jiu Sliijtilic oon Sumolie mi anbete Serjle babcn bie 3mpfStjt( burd) 
(rnt:n;(-.i;i; rcn i!i:niv lic -.'ci; ■.i:;i,-:i(i. , n ^nii)'liii:i:ii iilin ;i: isi.iüi. 

!. i- Tu o'i'i'-linj:, imu i'j;!^.:-.! ^:j;r.jli; ;i:::i ii:.:itJiii:t:",Ti »;ii'i:ni:i;[:; ra;vi>;:i 'eil, rülb:, 
ei.imii;-Li:i:i:'.'L-;i:viiiiiii''iii, iuüii,T ulicl lim ,];1ii-?ii ,<!jri'?; Mil.'vr.Kli; u;ib cli tolitoinmi-ii iid: 
funb unb gm aena&rt befunden anbot. Sie mflfle« sau ©Hern flamme«, roelclje an netto* lh'.t.'ii fi:(in[i:,«l-.'n liiri: ;:-.el>i>c-i;&LiT tikfor: .".iiuKt, tccci ffiiiil.'v t::; jnii,::ä cfc.::i:: 

s?(i ?n::i-.u-;i!viM i.l, ^i^o.':; tüldi, cli l'!'.\iii |fL.i°i;:' :iM [■.• i n:fj :.i;v;,-it. 

i';;i:::;i'r.iii : ; '''Ii ii'f"iiii:.T.o -i 'J.V n tfrlt^ij ,-.,\\v.vn :u;f Iii*! bnä (rflf flinb 

(eint: tiia':; tci:. !J.ni Li,-!.;; :;.ir»;(ia;;:i-jf:i B.ir :111t l::i::u'.I:iii-::l> dni.vn Jiüi 
k>m: ■'■>■■■- ^- üü:-.:i i-.iöi üii aiu,:i[,' ii:<A\\ iinivrc:. 

Sit äliiimnlii-a i.'U '""i l^i" ''vi^iLH-Lii, Sibmnbeu unb Snäfdjiägcrt ietfr Jl::. neu 

5t::it;iU:iri:':'. an t ..!.■■.,.■... c::\ ifvir.. v.:::a tu: 'än:;>:\ nub a.i Jiolil. u;'n Sri'i- 

Ic'i'.v.'i'.iiculn ±;i-u:|aiüi ;in::::.':i ; ':: ui a.'v n:s v.i:/ :>;v\ 'y.r..t.i:y.i beier Sorap 
A 7 ' 3 fb ! nnbeie Slerjtc aufktoafrrcn miB, ben Wcmen ber ämpjliiige, ur>" ' ■ m; ■■■ -: ■:' : :'!■' 
itn'cr, iH, üh'J Im- ftloljtfü 

t<'iidi:'tii. b.iii -;..irrv unet ;i« l'< L'i:.i~-ni nt-ii co:'i!!ii:i :)s:ik< nidji tnt'iilifii Eii:;ü. 
i;L j:i; l .ioLAi:;::ni;i; Iii i-m 3±U:f: if-i 

■i. Q . -'rl'j''!-ini' it.- Sij ■' Juri nidjt '"i'.iKv am ic.-. ui a-M b\~ 

Snqtatg folgcnben fflSodje ftalttinben. 

Sie Blattern, rotfdje CnöioSme her Egmpbe bienen fallen, muffen reif unb unt)erle|jt 
fein inib auf einem iv.u rüfji.i f iiiiuifettii 'Buben flehen. 

»lottern, roelttje beit äiiägaugSpunlt fllt SRot^lauf ortilbet fabelt, bütfin in [einem gale 
JUKI i.jit;'fi;u de 111191 roerbe«. 

SJIinbefleiiS jiuei Blnttein niftfien am 3mp[iing unerülfnet Keiften. 

S. 'J. !iij;iuu;:.i in üJS.iüfrn niidjirtu burdj Stic;; i't-tr eg:i-.t(tb*:i. 

£>aS Quetfcjert bei »Martern ober boä "Brüden itjrer Umgebung jur Berme^cuua bei 
Bnmpbmenae ifl ju oermetben. 

i In. Sur fol^c &nnpt)e bmf btnuU mttbtn, wltfte ftdarlHig (mitritt nnb, mit bleuem 
Huge betrautet, raeber »lut und) Sit« cutljül:. 

ltebertiedjenbe ober febc bflunflfl([ifle Spiniilie iil ju nerroerfen. 

S. 11. Mut »Inpct BI«relJi Min mit bei Epmp^e i)etmi[d)t meiben. Sit 3Jli(d)unfl fall 
tntltel» cinefl teilten @laäflai>tS flefd)e|en. 

II. Sit SBeimenbiins «on XE;ier^9mpE;e. 

§. 13. Sobalb ote 3inp[unu mit SE61et^nttw6e eitiaefflirt tfl, frbalten bi( 3nipiiirjte tfcett 
0,'V.Tiutli;3.i:t an Sw.vbe ju-.' bei; ijcupts^icii'iii^liitfii. 

- 13. Jii üoTi^ttfttn im §. 7., §. 10. »bfof 2. unb §. 11. finben audj für IJiier. 
£fmw Iftngflnäfi' anroenbuitg. C. änfbemabiuno bei e?mpK 

§. 14. Sic Slnfbemofjiung bei Eijmpl>e in flüffigem ^uftanbe b^at in rditcn, gut Dei!d>laf; 
Jenen Kapillar riilj-.vu i'::: ( ; i:aj.i;j.i:ion uou 1—2 ctm 3nl)ctll ju aefibel|eii. 

3ui »ufbeaarte» fit «MMOti giiftamie flnb $lmttn obre ®e[ö&e ans Sias, ober eist* 
äon .im ii:t(iii;;n, /(^ijsjiii c-i: .i'-ovu '.:i tinu^r;. 

■'ill[ vi :s ;mb 

EL'fiu-VI:i il) ! ;■ t " ;i : ■ ' ' r : 511::: yit : .;<n .'.'!. il: !>.■:;:. Si i:n'riif:i. 

|. 15. Sie Eijtnplje ifl aar einer K&tÖEjlwig bis auf ben Oirriciputtit Unb »or einer Sr= 
njnrmuitg auf mebr als 50 Stab 6. jn [djü6en. 

DigmzsdbyGtKigle ;. iß. ea ™i 

Ullounten OhrfOritt 
Jtinber, roeldje leldje eine flrunblidie i otimcitiii. 
riet iR Mriotn. 

ireid) )ii seilen, nenn minbefiens jroei Slolfern anlagt 11. 
SAatlatj), 3Ra[ent, SHiftj Err-ur., flra^uften, glattypSiÄ Ontfllnlnuifim ober die iiatürliien ^oitn 

sn, btttfen bie ginpftinge jum allgemeinen iEermine nicti aebtmjit roeiben. 

a. Sie Rinbei mulfen mm 3mp[terraine mit reingemafdienem Jtijjjec unb mii reinen 
n flfbraiji nnben. 

3. Sud; uxäi bem $mo\tn ifl möglic&ft grofee Seiniialtuiig beä ^npRiafit die rai$tifl|ie . nitb,! ouifü&rbar iR, fo neridutne m leibt in'i greie gebtai)l roerben. ffllan »ermeibe in 
91 unb bie birette Sonnen^Se. 
( ri)6ien Sorgfalt uor bem Slujiciben, gerlrasen unb 
iCönnel mflfien «™«*-»* »—■> ab Herne Blieben, 
gröfetrn unb (ii bij 
Jeln. Diefelbe eni; 

OigilizM b/ C Iralten eine tlate giufilateit, meldte |icb am arbten läge ju Irllben beginnt. SJorn gefintnt NC 
imiilften Soge beginnen bie $oden au einem ©tb>r[e eitüutcodnen, bet nadj 3 bU i SloAcn 
ton i.ii j! ,11-i.ilII." 

£>ie entnain« bet %mpSe pun gweii.' Ddlmt Stnffnng ift färntttfol unb bring! bem 
fiLii); f.:.;:üi «adjlbrii. t Smptpociei i|l i 9J rhanb ubetfiülfg fall! nbec 
Iii Ca i'.i.^diiu^i Uiii,il(uu,; tevii-.i;:: in; il.ult, 'v.ii:- ■(iil;.j (;;:ii.'l:cil <Mt, ci-:r tic 
$oJeu (ii$ offnen, fo umroiJell mnn beu Dbetatm mil einem in Saumöl gelaufen ober nod) 
lieÜL'i Uli! ä<iivii:i3 l-i"Triü:irL-:rn llcin.'u tfiuiüi^if!.in'C);:i. 

8)ei jebet ctl:ö!ir;;:ii. in: ;.ii,ui;:i;u:i. 

i. Hi. .iiio.i. hi; ;;iii!iii(ii:di..' litr.Liiiii -m ,[.'!■ ,>n;v:i Zt V y : (dir.v,-m ^".i-fni,;; jiit 
rfolß halle, an biefem Sngc ben 3m?[= ie 3nqifirai 

•i 5tadj|djiiu megen etfieblidjet i£iftau[ung, ober n SiDtfajrificn, roelcbe oon ben OrUnoIijeibefiStben bei ber SuSffl&rnng beS 
3mvfgeftbäfteS jli befolgen finb. 
I. Steten an einem 0«e anftedenbe flranlbeiten, roie Sdlmlndj, fflafein, S>i|>tberiti3, L'VOüp, (ifii. J .jji:'lv|-, : ,;[(,-lLni[)ii-;, i.jrü.i^ 

raitb bie Smpfung ausgefegt, 
aus einem §au|e, in reelätein Salle bev (jeimiintfn «vnuSb-iMi > r 

finb, bilifen fiinber jum Offen! Utbtn Sermin nid>l gebraut roetbeni au$ t)t 
aus lolajeit §tiufecn tor:: ^iii;i|':cii:i::i '"itn ju ballen. 

3mnfuug unb ülaibiibiiii an Jtiubem aus toltbeu Käufern müffen geln 
Jiiiirliiu.tu i'.iV'.i^pm; Ebüiii' 'ii jii ca-'öljtiii KiiiK -h ii::tiii ^j.iui; iii' ;iiii;itluiii:i ijjitn mr-ioct 
5. 2. ?lii ii. (■h':i;t!i±c ,\):ia ; :ii:n iiiin Ml., la.l.ii:. i^ciüäeiib gtofie, gebölif 
" ta, roe!$s roomöfllid) au$ eine SEteunung beS SS Dorn "£;)or;!iüi:;;iioi.[ nel";nll:;l. 

H;i liihl.i ii;i::.-:u:;.| i-:^ s;i rliciunr ;-u iiiij!:;. 

' . "-^ißieißeM- 1 "- *-■' if .-UV =:.ii(, i 

:inebnien mit Sem Smipfittrt |fte SttfKtilSaltuna bet Otbnunn, ju forgen. Gntfored)eube Scjreibbülfe ifl beteit ju fieEen. ©ie 3<# b. lidjfl, bnfi bie gmpfuiin, mit bei 9fadjia>u beteilä ft(u>et ßeimufiet 

^"gebeiifattS (inb ©cflhnpfl i hqc unb ffliebetimofiliine (Slleiiotciutinbeii , Sdjullinbet) möglicbll 

S. fj. Iii vi tnriv.ir Ii i-jyj uitten, bat bie gmppinge mit tein aenia!d)encni lliitper ilnb 
iin-ii Älfirüii ;'jin;>F!f:iiüiie fommeu. 
Binbet mit unteineni Abtuet unb |*mii6iiien Jtlttbtrn löiinen vom TTetmin ptrldgcmicfcn Dipzed b/ Google ptftlidj SBalterfifdK* 

Stegtetsigt-gnift Nro. 12. Ei " Bla 9 »™ 's. 3"«i 1886. i liegt mit bi( traurige Wliitt ob, gut Jtaintitifi bei Beratener bet güttlentljttmet ju 
bringen, bal ruttt bem Jtoit}fatu6 bis SlUmäajtigeii fallt 9t*äfi 3 UEjc traf« 8w*MMn(ter 

§crr drnft »oii ©fllDcrn 

im älter nun 42 Mrcn Ijiiigeiäjiebsn id. 

3Bie (djon bis Bunbe mm bem Sdimerjenalager beä Seimgegangeuen in £rn Bemüt&ettt 
Ullcr bei itmigfts ICTiinefü&l Setootrief, fo rairb baÄ flaub (cjt btti fd)rot«n Si;:!u't itinri. 
itftm (harnten o*fi Htffle bftwatfw, b« treuergeben bem Sieniie uufewl Soifers unb flbmgS 
ii:t3 mmfä iiinitälittiii, io gern uon) für ba-S allgtntiinc 'Jüojl gc:i-itt: und Sic:» unb jvreiLb 
mit uns BTtmora bötle. Beriten bcdj bas Saab in bem Sottcnbcten üan e&reniimuu in bd 
ÜBoiKä ooHliot a(t>;utJUii, etuei fflüvirstiv, acüfn eiinj'üs &'ürebeu (S mov, an bec 6pije 
ber StoatäiKtniallnug bie ibnt (luueimuitm 3»fejtflm jid) iu eigen ju mndjen unb mit tiefter 
$rti[t unb iitberer Umfiel ju föibem, einen Efiarotter, roeldier iu looblnjollenbet SeijeuS^flle 
l'idj augelegin (sin lies, überall, idd unb nie ei [oiitite, beledigter Jtlage fflMjüHe, bviidtimtv 
ifloilj Einbetung ;a Mrfdjnfjtn. 

Sie J&atfatje, baft ber Snlfölcifene in fein» imtb nicbt l'.i 3aijre umfnffeubcn ämt}= 
ii'äiuiifi! bttttb <Bfliu)ttreue unb bie EiebeuSroutbigleii feineä ISefenS (in) bie unbebingte §ufy 
«itmmg ;mb t»i3 tüigiilwilit Seltenen eines Jebeu, ber ilim bieuülidi cbet oi'jrbinülu» 
rniljtt getreten, bdonbers aud) ber iljm nnterflelllen Beamten erraorfcen rjatle, fidiert itjm für 
alle 3fit unter uns bie efcreubfle Enetlennutig unb bnä mörmtie SEnbeuten. 

Siolfeu ben. 14. guni 1886. 

[Hamen* beä ¥nnbe2bitetiorlumS : 

HEBcrsSncO, 

gNaimmBfcSatb, Diaitizedb/ Google Süefilid) SiBalbeififdje« 

fliegt (tiBg**8Uf£. Nro. 13. ©i«w«fl «" » 3""i 1886. 3 » ( o ii n t m o <S n Ii Di 

bie UnfaUceifidieriiiia. belreffenb. 

3?inbftel)i[ibe fljeranutmndjimg bei SleidjBiSmicjeriiuiiäflmliö com 10. b. 3H. iu:rt bjetmit 
unter »cjiifliialimc nuf bic Neffritige aietairaiuiodiuiia. mini 1. »iiguil 1384, beireffcnb Iiis 
«itSfübtimn bei §. 10B beB UnfflUDetridjeningSuefi-ew 6 - SN' 1884 <Meai«mia.i=»taii 
Seite 49), jut flffentlliien flemitnifi p,ebmd)t. 
Hrolfeit ben 19. JJiral 1886. 

3er ÜanD.cs DireftDr. 

t&bnsbatt). 
c t a n n t tu « * u u n, 

betreffet ei; Sbaii-Lciniä imfiilIt!i:iiijicvi;iis;iiJ ; liaiiiii« ÖJiit;[vu't(. 
SSom 10. 3 uui 1880. 

£aut fflefonnimuibiMfl uora 27. SJlai 188ß im Sieicp.BefesMalt Mr. 17 Seite 130 im bet 
öuiibf^Ttillj auf («timib btS §. 1 Hbioji 8 beä Unfall Dt rfitberangSgefeftea vom 6. 3uli 1684 
(SH(id)MSe[eBWal[ Seite 09) befcblojfrn 

\iäi nuf bis fluäiüfitiiiiu Don Bdjxemtt' (£ifdi[ev=j, Einleger;, &b,loftet- ober 8ni 
fdjiäjEtflibeiten bei Stallten ei[treät, in tiefem Bettlet* beföfljltiir raerbeit, mit bei 
UBittuiig Dom 1. Saininr 1887 nn fat i)(rfl$eruiin,Sp|licl|lia Jit ettlüten. 
0(inriü jj. 11 cc-ä UiiiiiUi'i'ri^jfcjiinviiti'rt!'-) h-.l tabu jiivr Itoniefcnn.- ciiit-i tu Dörfles 
nannten Betriebe twnfelbeti iintet Sngabe bei Bcgnifttinbtf mib bet Sri beä Betrieb», foroie 
bet JJoijI btt burajidjmltlid) batii; bifii)ii^iiii;:i t>;:ii;ar u [iiier vom 

Wei6>4'93et[ioiei:uiigJiinit jn btftiiumen.be n grift bei ber unl;v;;i ^.Tmdtuiissbopibe aiijumelben. 
Süefe gtifi mitb bienuil auf bie Seit b\i jum 

1. September 1880 einfdjiiegliä) 

feflgeftrjt. 5Eelö)e Sinai«; obst (Semeiiibebebörbeu nfS untere SJeroal tunaSbeJiörben im Sinne bes 
llnfaU"oeifiibeiang6gele$eS aiquf^nt Iinb, ift oon ben Jjentralbeiärben bei aluiibeaftnalen in 
@emäfjbeit befl §. 109 beä ginoiWUn Se|e5e» feinet Seil b(|limmt unb bffenilid) betanni je« 
maa)t morben (nerfll. Slmtliibf 3lad)xid)ten bei 9). & ü. 18S6 Seile 19 ff.). 

3m Uebriaen raitb roegeu ber anmelbung auf ben nacbftebeub nbgebrucflen §. 11 bei 
Benannten ©efefe*, forme auf bai beigefügt HnmelbungSfonnular Gingeroitfen. 

Slie Hiimelbimoäpflidjl erflrecft fin) nid» auf bie Unlerneb.mer ton Betrieben, roelcbe berei« 
auf ßrittib beä fj. 1 abfnfc 3 unb 4 a. a. £>. aU Betriebe mit Motoren ober 
je$tt arteitern in buä Jtatafler einer ©eruf{,genoffenfd>aft auf genommen moiben ftnb. 

Striin, ben 10. 3uni 1886. 

Ü)a8 ffltttdB-Sttfifteruiiogflnil. ällnfaUterfiajer aefetje«. 

- «u §. 1 hl. 

3t Betriebes jat ben (eiteren binnen einer 

non bem KeidjäiBerriijeriingäaml iu be[timmen< 
ben unb äffentiitb belnnnt i<x madjenbtu Jrifi 
unter angäbe btä ©eaenfianbeS unb ber Sit 
beffelben, foraie bet Snbl ber bnrnjfäjnittlinj 
barin befnjäfligtfn »erfi etjcntn B«p fltetj tiam U«' 
fönen bei bet linieren ÜjemmitungSbefiöibe nngu: JinminiO ber »'(iljiiluijfe ja or,;Si:i.' 
SHefeibe ift befugt, bie Unternebmer nirbt au» 
uemelbftet (Betriebe ju einer Suäfunfl barüber 
innerhalb einer ju beftimmenben grlft bunt) 
(Seibfttafen im Betrage bis ju ltin$unbert Bcatf 

5Dte untere tBenoailiingsbeljtirbe ijut ein nad) 
ben ©nippen, fllafien unb Oibnungen ber 9WM> 
BlnrPIlalifKt oeorburtes SBeijein)ni6 fSmmtlictjet 
betriebe itjreS iBeiitfä unter angäbe beä ©egen= 
flanbeä unb ber Sri beä tBetriibeä, fomie ber 
ßot>[ bet barin befd)Sftigten terfidjeruiigspfiidjs 
tigen tperfonen aiifjupetlen. Das SJerjeidjnifi 
ift ber boberen SierroaltungSbebÖrbe einjureirben 
unb 0011 biefer erfr.rber[iä)en[aHS bjnlitbtliifj ber 
QMnieibung. ber Betriebe in bie ©nippen, fllaffen 
unb Drbnungen ber 31ei$B' Beruf) ftatiftit ju 
beridjliflen. 

Xie batjere Sensal tnnasbeliörb« ^ert ein glei« gormutar fflr bie anmelbung. 

Staut Jhti* (Wmt 

IRegienmglbejW. . @smeinbt (Suis ■ 

auf iSrunb beä §. 11 beäStnfalloerfinjes Unler= 
nebmerS 

(girma). eeiriebei.*) fidjeruugä: 
pRitbligen 
■!'■:■[ fjm::."; 1886. 

(Unlerfäjrifl bes jur Mnmelbuna Beru[tia)teten-) 
■) Ülur foldje Beiriebe, roelaje fidj auf bie- 
Kulfttjnutfl ton Sauarbeiten erftreden, finb 
anjumelben; botb, iil niejt etforberUij, bafj 
bie arbeitet auäfdjlieftlid) bei Bauarbeiten 
befdjäftigt merben. 

'*) Sie anraelbung tjat and] bann ju er= 
folaen, menn raeniger ab 10 neriidjetunaS" 
pfliijlig« Slerfonen («rbeiier unb folib,e »e. 
iiiebäbearaie, beren SabHäarbeitäoerbienft ar 
Oeliali ober " ■ ' ' ~ 

überfleigi) bi iH o f <i ti n t in (i d) u it fl, 

betreffenb Bbänberungen ber lelegropSenorbnung oom 13. aitguft 1880. 

ber £e.[egrar.fienotbHuna. für bns Seutfcbe Meid) oom 
13. augufl lSao C9tegierungäbiatt Seile 21) roerbcn hiermit jur öfjentlic^en ßerottnif) aebradjt. 
aiolfen, ben 22. 3uni 1S86. 

S.tr £aii6(«Birof(Br. 
3n ajettretnntj; 
@b(rSoatt). 

5lbänliermiflen 

bei 

SrttfliopiMiotbmrafl vom 13. Slugult 1880. 

ouf Brunb beS SrtileB 4B bet SIeicbäuerfaffiina, erlaffene Seisgrapf^norbmtng ooiit 
13. 3ugufi 18B0 rcirb in foigenben Spiraften abgeonbert: 

i. 3m S. 3, „Sienftftunben bet lelegrapbeitanftnlten" betreffenb, i (! hinter bem 
norle&ten Sa&e, meiner mit ben Morien „8 llbt Morgen«" enbigl, foU 
genber 8ut»iel»|iifdiaHeii! 
an ©onri! unb giftlagen rcitb jtbocl non ber 3Jle&rjnbl blefer anfialten befdirinlter Sienft 
abgebaltsn. 

1 3"i §. 4, „Orte, noij toeldjen Telegramme geriebtet ratrben Kinnen" betreffenb, i|l 
im StbfaS, I hinter ben SBocten .buttb bie tpoTl beerben nmbe" bet 6a.fi 
einjufflfleni 

Sie SJettoeitbuttg von Bunten |»r defärberung non Telegrammen (mifdjen Orten, in 
weisen Telegtap&enan Raiten befleijen, ifl bngegen nuäfleföloffen. 

3. 3m §. 5, „Eintbeilung ber Telegramme" betreffenb, treten folgenbe Hen* 
1. 3m abfaB IV ifi 

a) bet &a$: ,3ebe4 Telegtamm barf nur au« ÜBÖrtetn befleißen, raeiäje einet unb ber; 

felben 6ocad}e (oetgl. unlet Iii) angeboren" ju Rreiiten unb bafüt ju ftfien: 
Sie Telegramme bßrfen nur ber beulfdjen, englif$en. fpnnifcben, föw«[if(|(n, ÜMlärHAfn, 
nieberldnbifdjen, porlugiefifdien unb Inteinifdjen Spraye angefjSrige SBütler oon baebfien» 
lOSludjflaben enthalten. 3ebes Telegramm taun aus allen Borerroätjnten Spraken entnommene 
SBbtler enthalten. Stieg burfen in bim Seite »et in nerabrebetet Sptacne abgefallen Telegramme 
eine ober mehrere Steilen in offener Sprnije enthalten feilL 3n bieiem gaüe müRen bie 
Stellen in oernbrebeter 8prad)s jroitdjin Jtlammetn gefegt werben, melaje biefelben non bem 
DOtb,erge§enben ober nacbfolgenben Ter! in offenet Sprncbe [djeiben. 

Iii Lim Sd)litff( üint er ben Motten „einer Prüfung |u Mtentetien' St* iuiu fügen: 
unb bie Sedjlntdfjigteit bet benagen SBärter lefijnftellen. 
5t. Sm&bfaj V ift unter a fiait ber aüorte „gebeiinen Hudjftaben" in fefcen: au» ffludiiiaben mit aeSeinter Bebeutnu). 
:i. Et Snflung: 
VI Ha Soft b;r ::i tiiiiirirter ^vvütt Ji'.;:!-^m Itltcrcinmä b.K- eiiii sb;r m 
eisllij in ii'ki:.t G V v r.(!;-.' e-ut[ji-.[>nt. ,">n biei™ J-iU. il'-h|.m bi; CifU-n in i'jifif irler Z 
nrildjen Hlantutetn fitfett werben, nddjt bieietben oon bem oortjeraebenben ober na*[olgenben 
äert in offener eotndje fdpeiben. »er ditffritte Seit muf) auäfd)tie6!idi anä BuebRaien beS 
aiobnbeta ober auefd>liefilid) auä atabifeben giffetn juinmmengefeet fein. Digitized j^Cooglc 84 

4. 3m ü- 6, »Mg«««« Btjatbmntfte kr ju btiötbemben Xütgtommt" iilitSfcnb, Ire = 
Ich joliinibi Henbcruiiiitti ein: 

1, am Scblajfe 6(5 Hbiitijes l iil ntt«iMttaa.tit: 
Sie äluignbe ojii Zt.-::.mr,::;rA Cn; Icit vi iiilolN,;. 

3. 3mifdjCH ÖI!'j(i5 V llllE VI ii: -| (u lj; lliifC itJ:u- il'i'iin e ;,:;::i.>lltli: 
i :i vllr. ( i:l jSiitiifjit:;!! tri- ;l l ; lr!mrl : i::i: n::ci nH|i-.1-:i).':l, Htm; Cmy.'c:!(|;r ucrtniärit, 

bot nu iL]" tu".' i 1 iü-iiiAi nolifi-: Sl bei ii bei ilufiibiift, ju 

,if!u :_ j'n y.'itVn i;i [■ l iL L :r: 1 1 : 1 i ■. V.jfcKu, J. 'iL [.:; I!: ti:-|it, 14:11 hi ;-:.i,ljii-|. ; :[,|,!l, ■-■»■■■ 

■ ' . bem «omioir, ju om>trai in *«c " 
it bitriüt im Simons ju mtliAttn 
, ii und] bann jm filfcSlng. rotnii 

btr [iriv(;[cirr <I;iv:ryc;!>-:ii: '»» Li'-' iWiMiV-'tKL 'J 'lt.ii.ütü-i ini: ti t r 2; ^ \-n r f. !k ;i imfi 11U 

ti:;c chidür::: 'Jlniii'jviii a.--.-inba;t ii: '■SjbiiiK b;iuv dmi'" ijat. 

3. Hm »Mut VI finb bie Sliißobtii binlei ben 2Ho rten „[olgenbe Hb= 
ffirjimgüi nibrmubl roeiben," rote folg! ju ergänzen: 
(Iii iiir ,an:n;i" bü- ÜL'ii.umrM'-, 
(S T] f.'LL ,.f(biLl!V.:i-i'1:±;i,i,-i 1 i.TltiaMlill-i'l", 
(R P) füt „BnInJiMt bt-:i5fi]l", 
(il 1' DI ifli „bringenbe fliuroott beja^i", 
(T (') für „oerglicJeM* Selegiamm", 
(C H> jür „ ISrnpfoTtflOoiTieiflc", 
(V S) für „natbjuldiben", 
(]• I') FiU „Vidi büntlt", 
(P R) für „9!i)(i iiikiiiMiiirlvr,", 
(X P) für „gilbolen bijablt", 
(E P) für »enoftih l^jibli", 
(R 0) l"ßi „offen ju beMeubs« Selegimnra". 

5. 3ra §. 8, „SBoitjäbiuiig" belieffenb, ii 

1. Sm Sdjluli ; bi t ai; bin in' : 

Si roerben jebod) bis Samen her ©tftiuimiLigiouftall unb bei SBeflimmungStattbei, übet nur 
in bei Zel;ä[amm<9utfcbTifi, ohne 9t£dföd|t auf WtJJajl bei göiaudjten ÜkdjRabeu al* je ein 
»tori geiublt, (j. 8. fitufifliti), ÄranrluttmaiH. fflaSeoaltertboifbibreelou) uulei bei 8e> 
bin :isr.iua: f:iJ)fin;:i. 

■j. iliitfv f iitib im jitiiu-H i : nLj e it Sl e I Ic bei j u [tieidjenben angaben: 
„iiiL'l, i(;i-:i-:ai!ii, :)b.b,1l:i:.diiii :nib i-ii;niHM':-:lY;t:ini:miir|-' Sie i.'.ait: 
Warnen iran Seinen en Morien „unter c bis f entfprtdjenb gejöblt" ein- 

Sprmbe bürftn nuij beu im »bfan IV beä Sp.nta3ran$en 
ttflobiu (Ulbalteit. 

1t tß [iL? bie Sfbflljreiibireiiiiung beut aufgebet gegenüber <t. 3ni 8, „8(bü|ren iüc gfrob^iilidie Selegiomme" betccfieiib, eifjoUen btc 
abtüte I unb 11 folgenbe uernubeile Snffnng: 

I Äiir i-a ,nn.ihili.l;c m.o .n;i iS-t ßnlfetniiiigen eine ©ebttlji HR 6^![ennig 
[iii jrtti Silin:. :::.:-.b,1iLii-j Klrö tii «';i7.i.n i'tn tl' 1 ii\-n:::^ tvl:.i!i;:i. 

II gür iii'iu , i-:-.-! i-.i hWj.-n '.:.liif:rn i:i.y:i:'Tiii iLioibeir, inn.'ilm;!i 
bereit Beit^bilb iiielneie uuier ]iä) biird) Stlegrnp^enlei Hingen tietbunbene leltgiapbenaullalteii htm ajerteet geöffnet finb, roirb eine Sebiibr oon 3 Mennig für jebeä jfflml, minbeflenS jeboä) 
ber ißetrag nun 30 $fenittg etb>ben. 

7. 3m J. 10^„S>ringenbe Xetegramme" betreffet, erbäll ber [meile Sog folgenben oet- 

güc brinnenbe lelegramme mirb bemnacb eine Sebubt ton 18 Pfennig, bj. bei Stobt» 
telegraminen eine ©ebilbr oon 9 Pfennig jür bo.3 9Bort, minbeftenä jebtd) ber Betrag nun 
lji b). 90 Pfennig erbeben (vergL §. D). 

8. Sin §. 11, „Bejablte atnlmort" betreffend werben bie SUfrifee 1, II unb IV 

I Sctaufneber tarnt bie KiÄÖÖrt, roeltbe er oon betn Empfänger oerfongt, norandbejobkni 

i Ott inbefien bie gebier eines Helegramraä irgenb einer Brt oon 30 

II gilt ba8 BnttuBpAgatlltltbe Hntroartilelegranim roivb, nienn ber Hufoeber bie für bie 
Hntmort bejablle KJorijabl nirbt angegeben bat, bie (Sebübr eine* gem5l)nlLd)en $«IegrammS 
oon 10 SBörtern beregnet. Soll eine anbete SUortjaiil für bie anlnjort Dorauibejc^U wertet, 
fo |jnt bir Sufgeber ben nur ber auffajtift niebeTjiifijteibenben Senner! „anticrirt li,-in:j[t" 
ober „(R P)" W$ bie augole bei voroitsbejablten SBotljalil ju ergSn)en; j. 9j. „18 SBörter 
Hnlnratt bejaht!" ober „(R P IS)." S)et SSiifüeber eines SelegrammS mit mehreren Suf. 
(dritten, roeltber bie oon ben (Empfängern feines itelegramms verlangte Stntraorl bejahen min. 
Bat mi nie 9Inao.be jebei eiuelnen tüpfftngnl, beffen 8iitraort et rotanäbeiablt, ben linier 

i bie Eingabe ber ÜBoitjabl ju eigänjenben SÜetmert „antioort beiablt" ober „(R P) iu [eben. 3Benn ber Sliifgeber eine bringenbe Bntmort bejahen roiH, fo bat ei ben 
tratet Utnfetabtu tut* bie BngabeTier BJoriiab,! ju ergfinienben iBermerf „bringenbe antroort 
bejabU" ab« „(1t P D)" not bei auffeilt niebeiaufdjreiben i es lammt aisbann bie Seidel ngenben Sielegtaiiim« t i i J tl,atjt jur Srbe&ung 

i. eine Südiabfung ber antroort gebübr finbet nidjt ftatt. 
». 3m §. 13, ^IGerglictene SEelegramnie" betreffetib, erbält ber. jmeite ®at| bei 

3n bie[em gaüe Ijat er not bec au|[t(irlf( ben Siermerl .SJetgleirbang" ober „(T C)" 
. nitbfiinf ^reiben. So* Selegromm ift bann tun ben aetfdjiebenen anflalten, mläfe bei feiner 
ÜBefitrberung mitroirlen, uoUftanbig tu Dergleichen. 

gern« tfl im abfaf 11 ftatt ber angäbe „gteidj bet $SI[ie' [U (eben: 
gleiij einem Viertel 

10, 3m §. 13, „gmpfangSanjeigen" betteffenb, ift am Scbtuffe beB abfa&eä I 
nachtragen : 

6r Ijnl in tiefem gotle not bie Buffijrift ben IBermer! „6mp[ang»anseine bejaht" ob« 
„(C R)" ju fojreiben. . v 

11. 3in §. IG, „itleroielfältigung oon Selegrammen" betreffenb, etblltberHbfaBlI 
hinter csii iilurteii „in tie üHorrsniit ;ii::k':übiifl lvtv'Kn;" foLgtnbe oeränberle 
5affung ; 

Hi bte jTMite unb lebe «dttet Ctltfertigung loitb bei Üelearatntnen bis ju 100 SSüriern eine 
3,'n je in ai'.-n-ii! mit Wi IÜM;;itii SL[t..iiJi!i;:-r:i in- ]<■:.; ::(i'i:is 3;:i SJtiscfttei! 
i.rxr -ymb> -cm i'H JEaK n «,-u'j:i i |r i;i ii:,-fcr tiijuVi-. 31 biefer Se. 

lidr. ■.in,; sriiciii: 'Sic (=!fi"."iimti,il]: be: 5djvr,-T *mt*, i/c U:i:eiji:ii: unb er; lundjtift. 
Wib jibarniib die i.'lifuüj 1 iüi jco ;':u! ; di:-iit 1-4bil:,-i> i;i! ; -,;iiii!t. 

18. 3m §. IT, „SBeileibeforberung" betreffenb, treten [ofgenbe aenberungen ein: 
1. S-.'t 'jijif.j l!l ,-vi;iiü [n-3 in ben Sorten „l. für lelegromine", fol* 

III 1 

"«oTaw i>et HufWiift emiialten unb i*m 9 tmifc 
nr.l r lt -::.3-i i;'o;:il;--. r.:-.-. c; ( r ni.ty v-mli.yTa 5 ih.ti.t.^Iiji -i-,-ibfii (.-.Heu, iL-fic-ii von 
bet i'liiliint:;-!^;! in tur 'Jircrl Olm; Jio ; tci ji;t bc: Ji-ictki unb bei: enrüm.-.cv n[3 
geroöbnliflie Briefe jui qjoft gegeben. S( 11 »genommen finb irbaä) folgenbe gäHe: Dignized b/tooglc I. Siflegromme, roelaje ort eingetriebene Briefe jur?!ofl gegeben roerben foüen, flnb mit 
bei oot ber auffctjrift niebetiufdjreibenben Hngabe „ißoft eingetrieben" ober .(PH}" 
jii oetjeben nnb unterliegen einer nont Bufgelirr ju enttidbtoliöi einfrbreibgfbiitjr con 
30 (Pfennig. S)iefe einfd)reibgeblitjr nun 20 Bfennig toraml au$ bei her Siufiieferyng 
oller lelegramme mil gntpfinnSanlcige, roeldjc mit b(r 5ßofl mtilerbeförbert ober paffe, 
lagernb niebrrgflegt roerben fallen, jur Eiljebicug, ba tiefe Stltgramme fiftfl als ein. 
gefd)riebene Sri^e jur B«8 flfncbeti roerben. 
In^alac betCtnfdialluna bief er neuen »u« nabme [inb bie leiben biiber 
1 " auänubmen unter 3 unb 3 auf jufQbr eil. 

genbe neue MbfäRe binju: 
abtragung mehrerer Seiegramme bur$ benfelben Bolen 
.„ ... uoiflebenbe Selliminung unter V gieiiljmä&ig Sntuenbung. 
..ti) benfelben Bolen au benfette» empfinget 8l«id)jeitig fotd^e 
JU, für rocirfje bai »cteuicb.il im Borau« bejflblt i|i, Unb folibr, bei 
Kali ifi, fo i|i com empfanget bai trroaajfene Bolenlobu, cbjüglia; btr 
■tlKEä.;;, ;i! et;:vi;St(t;. Sie m;f tf :■■ 
li im Boious bejaljtte BetbAgeulfir r/WM bierbei äuget Betradjt. 

... :i SSO« roerben auf befonbtrei |4)rifiU<bei Skrtanae» bei empfänner» 

;r ü)\\ eiiige-beuben SelearaminB feitenä ber Se[favn:'(inn:i;i'! ii: liidjt burrtj Öilboten befielt, 
m ben Bolen bei empföu " : . .. --. 

"In jutränüajf eilen. 
;ung nicht ju Dt 
, ... n foftfenbunaen 

(nilaegeben. Iliijtitränlittl eilen, roelcbe elma au« biefet einnebtuug entfielen, bat bie Seit Üeleatnmtnen" betteffenb, . 
- . .:e „bejabile antrooir )u Ftreii). 
. ... im iroeiten Sn&e bei abfa^e! Ii floll „britftlcb" ä u fefcen: 
£ imfranlirten Briefes. 

^ 5. Sl^Bebanblung ber itclegiamme bei ber Sefiimmungionfialt" itireffenb. Sübfarj ... 

, ultr ben ©arten „Site antommenben Setrgramme roerben" etnjuf t&alten: 
naÄ) ber Seiiienfolge Ujrec SnfNabM unb ibres Sßarrangei, unb jmor; 

a. an Scbluffe H nter ittl Kotten „BefcSleuuiguna luoefutrl" bet Ber- 

(SBeeen Uebergabe ber 3:elegramrae au bie Boten bei Empfänger! nergl. §. 17 VII). 

15. Stn §. W, „ffleMuug ber SeTeatatnme bet ber Beftimutungianiialt 1 ' betteffenb, 
er&äll ber abfa* IV bi! ju ben Korten „infofem ber empfänger" nadj = 
fiebenbe galfnng: 

IV Bricatlelegramme, fonue bie »dji on eine Bebärbe ober bereu Sotftanb gerateten 
MenHutjen Irtegramtne finb bagegen im goHe ber abroefen&eit bei empfüngeri an etn er- 
roadrfeneä gomilienglifb ober, menn autb ein folibri uidjt jur Stelle i[t, an bit Sefibafti; 
aebfllfen, an bie Siieneildjaft, §oui-- ober Siirtbiicute ober an ben Sburtiiiter bei ©aflbcfe« 
DJ. bei $aufe3 tu beflellen. 

16.35er§.S5,,SeriibtigungiteIegranime"belteffenb,roirb roie folgt, abgeänbert: 
■ . .. ' - :niume, njeldje bejtt|I Otriojtlounfl ober etgäntung eines beiärbe — ~' " ' ber 8)e[5rbetung beariffenen äelegramm« auf ' 
--'--rapbenr-"-"- 'O'XirniTii II In ?!::(.][ !..'v r^tv tiv trn: im-:-:- irf.u : f r]:'.itnr:::j:-j 'an; i;;'itcf).il!j eiii;r 7<-ii"l 

^o:i ätosen i , .nd; iir Sltfacto infjni: ii,' ■:i:d)t: 1 ;i|.:Ui^:i; ihn jcj.i iitfiii][m[l vr» 

fnjeinenber ffiiörter ferberu. er bat bie folgeuben Betrage jn liiistL-rleci'n: 

1 " '" '--i Sele gramm!, raeldjei bie a) roatti bai Berlangcn m:;: -iru^ctfr iih.'li.^ii, b»ti ?ßreii eines $ 
Habt ber ju mieberbrtenben ÜBbrler «itfjilt, fetutt ben Ipreis für bie S 
foldje wrängt. fc) raenn bafi SQetlangen com empfing« nuäflett, 1. ben $Ktä beä Selegrammä, njeldjeS 
i; antrat; ii-jlli, .;. :iltfi: ciu:ä lilf^remiui Cio äniraort. 
III Sne für bie StrijtiguiigllelaraDuiu ttjcftenen Sebühren roerbeu auf bfSfalfijtn Hai 
(tili; ;iiiiiif.;(ialj[:, cwin t:i Süitti[tht;unj nuinitiiilfiaft etw.ii. In oaü ci-c: i-.e uirterf olkn m-"Jt iL- UtivtiiKSäiL'liiitaum :i:iti±li.i a::cbiiMr,^ti: n-jiitn fiuii. Sil;tt[i itt: Ikiir.iEiial. 
lelfflvninni tinis; üSöriti rfdjlfo uiti einige Mbm sBdrter unriibiia roteberjrijebErt raorbeu finb, 
' k *■"■ '"nigl fflebilbrfnantijeil iiiibt fvlioltsl. neUjer btt Mnsabl bei Störtet (ntfrititfit, bit 
uiib antrocrtäteiearamm asbroudtt irmrbfii Tmb, 11m bis Sffiieberbolung ber int 
i lelearomni ri$tig fltflrfKnen SBörttr ju erlauben. 

@ebü6,t filc baS Urliiniugatefcgtamm, roelibsB )U bem Hnttage auf 8er((i!|tiguiig 
n 6«, raitb nicit iuiGifgtjt$tt. 

Sntiage auf EBerldjtlgung eins* befflrbtrten ob« in ber Befärberung begriffenen 
' DM bftt Kelegrapljenan Raiten nur bann Jjulge negtbf " " 
"seiet aber Empfanget r™* " " 

felben au«gerolefen pal. 

9Jor|tefienbe Henbemngen trelen mit bem I. 3uli 188S in Srafl. 
Berlin, bin 11.3uni 1888. 

3>t r !Het*flrni!jI 
3. 2f. : ». Stephan. Krtnnfldlet fib) nÜ R»fat6tr »ber CBufiUaex bei fcetreffenbm UtfpruiiflStelegramiiiS aber aU 
SeooQmaibliflter eine« bertelben a ' ' " ' ■ Digitizedby Google I Sölltlid) SBalbecftfdit« 

Siegt eting^-SUK Nro. 14. Ci«««9 Bfn 27. 3u(i 1886. SS e f o n n t in i> d) n « «, 

beltetfenb Sie llebereintnnfi jroifiten SteBlfdjlnnb unb bot Ecbmoi; ujegeu ceflenfeiliflen SBfrjiiSi» 
auf bi( Btidriiuiuiii) v-r.\ ;lr;ii[:Cf^ulimü f i!j(.:;i(ii 

UiilEi Sejugna^rae cur bie nad^Rtf>enb ubgebtucfte Uebereintnnfl jralfejen S)eiilfa)lanb unb ber 
5a)mi| «geu aessen[eiliaen Bktjiajil auf bie ffleibringiuiji mn Krau<SrIanbfli6f^eUreii mirb 
birrburdj jur Jlemttmfi bet 6U*btSteaMtat H«i SimbeS6e{|iJtten fletwujt, bafc [eilen« her 
&(Dtij blt Srflätuna, abatgtteR aovben ifl, bog bie ton einem Scbmtijer im auslanb in 
Sdiiifjteit beS botliaen fotraeHen unb mutettellen JHett/tä abgesoffene Übe in btt Sibraeij 
foicoljl in flffenllicbei, nie in pctoatrtd>tli§ei Bejiebitng nie gültig aneilanni meibe. 

3uolei4> rairb ben (uilöTibigen SonbeSbsbiJrbm bie öeatyung b« obenernil&nini liebet' 
einhlnfl empfoblen. 

aiol[en ben 20. 3uli 1886. 

'.Der fcanBfS tircftor. 

3n aSdirttimp : 

ffibersbach. 

WebereinhDnft 

|t»ifcbtn 

bctii Deuifdjen StritSe unb Set ©djweij meaen fleflcrtfeitiftm SJrrjicbi« auf bie Bei- 
iringnnfl uon ItnuttloiiDniSftbetnen. Sicm 4. 3uni 1886. 

9?ücbbew bie Kegietung Seiltet aitaieRät be! SJeutftben Äoifers unb bei Sänneiifiiföe Sun< 
beitafb ti [fit nayi^ ermbtei baten, bie ej&eidjHi&unaen üjter im (Miele bei unteren XteiM 
iid) imftjalteHbeii StaatSiiiigeljliinen m eileicbtetn, baten bie Unlajei^nit«, bjeiju gcjtcig 
btnollmädilial, nadifleljeiik iBeifinbniung getroffen. 

artitel 1. 

fbatifät, toei^e mit ©*roeijerirtiien in ber S^melj uub E^roeijCt, roeiete mit SJeutfcien 
in £>eiitf$Innb eins Cfje ttbfibtteitii nullen, [ollen, wnu fie ihre ■£:noläimflsl)öriflt(i( nndige> Digitized by GdSgle roiefra tyibm, ni§t mcfjt oeipflieSlel fein, imrj) äinvlfjmig von SMeRen i&rei brjuaUdjen 
.gehnat&äifbäibi bnrjiirbnn, baä |ie LEfre SlaaHonfl^ärffltdl bur* bie e§tf$Iiefcng auf ibit 
iutinjuiif (i^iTioii nnb ibrc i» bat ett aeborfiitn Jlinber übertrugen iinti bafc fie bemgemäB 
naeb eingegangener Cipe lammt iljrer oorgebadjleu SSumilw nun ibttm ,§eimaUj*|tant{ auf ffir* 
[orbern njieber njeibtn Übernommen meiben. 

Stritt el 2. 

®ie bei beseitigen »ngeiifirigen finb jeboeb nftpfli^tet, fnliä bies in i&rtc ^cimnllj ober an 
Sem Erle bei läijijeijüejning gcft-^Iidj uorgeiii rieben iji, eine Seid) einging ilitei jcftiinaiäfsi 
Sanbeäbebörbc bmüber Dorsulegen, ba& ber SttFdblitimifl bot 6(ie na$ bem bürgerliijen Siegle 
iliroi §eimai& fein l'efanntei äii:ber;i'ii cntgegouitelj- 

gn Uttunbe teilen baben tie Unierjeiitneten tie qegfmuättigc Inflärung in bopiielter 
Ausfertigung uolljonen, 

IBerlln, tat 4. 3uni 1886. 

(L. S.) ®tof »OB 8etd)tm. (L. 3.) «. Stoib,. Digilizedby Google Ol Nro. 15. «»««3 w- M«ä"ff 1886. ttttfifmb bic anlegung btt StimbbudjB für einen I&eil b(ä ©ejirls bei amUgcn^ii 
6orbnd). $0111 3G, 3ulf 1886. 

9fiiF ©raub tat £j. 45 beä Belegs über bciS <Srunb6iid)rocffii in tan UMtoXHmm SSatteif 
mit llijtmonl Silin 3-1. ;>ut;i'.r Iii*] (%].]i(Miiij3l)Lntl 3. T) ItitLraml kr Jiifiijmiiiiüir, iinjs 
bi? jur Mnmelbuiio. Bau Hui|)riiib(ii kjuf.i Eintragung in baä ©imibbutb im §, 43 isiieä 9s= 
fetaä DornefdjrlttaEif Sliiälcblu&iiiü von ftty» äHoimlen 

Für ben jum SJejirf btä Sriinäjrriäilä Goibod» flfptiflfii ©cmfiiibtbejiil £ao>[(iiliaiiifii 
om 1. Sfpiember 1886 beginnen foD. 
gm», ben 36. 3uli 1680. 

Ser 3ufti}mtni(ltr. 
ßricMtrfl. 

b tjitimii wtäftentlidii. 

Srcifen ben S. Slusufl 1BB6. 

Der i'anötssirtftcr. 
3 ii Sltiiitnmj : 
8bcrfba$. Digitizedby Google 92 3$erfü(iiiit& t)cä Siiftijiiiiiiiftctki, 

belicffeiib bi( MnlcflUng bei QruiibbiHp für einER Ibeil bei BejicU hei atn!8gtrid|lä 
«iebsrroilbimgen. Bom 81. 3uli 1336. 

Stiinb b<8 §. 45 bea ®efei<* Uber baä @ninbMme(en in ben gfiriitiiiliaiiLEiii aaalbttt 
mit 'loviiiüiit voiil Omv.anv ( Jto.i^niuviMfilt 2. 7i U'Tmm: ttc Juiiiji'i-Jiifior, snji 
bit juc Slimitlbtuig otrn äniraädi Mm\i G inUü.pug in bnä ©Tinibbn^ im §. 42 imeä 
Öiiitiv iirviitHiitii.nt 'Jdi.'itMnmii'i um [fiiii 9))o:iq[;ii 

für btn jum Sejitt bis Hmttfltriiili SÜtbetwiftungtii ge^örigtti Sfmeinbftfiirt 
91(rbecnjiibuiifl(ii 
oin 1. ©spinntet 1386 beginnen FcB. 
»ab (Smi, bin 7. Sunafi 1880. 

Scr Suftiiminifttr. 
Srirtbtrfl. 

©ii uotllstenbE ffletfuBuna rairb giermlt B(iBffeiillid)t. 
Brclffll btil 20. 3uli 1886. 

©er Sanscs cirtf (er. 
3n Settrttunfl: Digitizedby Google Sotftlid) ssoltifctifdje« 

Scgtttitg0*8UU Nro. 16. £i"««3 *" «n* 1886. i8 c f o ii n t m n 4 ii n n, 

betrrffcnb tte 83te$feud)enftatirilf. 

©fe Befttmnrnnp, bei iBefanntniaa;ung Dom 4. »tjEmtec 18S5 — HealerimgSblatt Seite 81 — 
unttr Sli. a roirb hiermit babin abatäMbert iinb etmeUett, bü& fortan von bfm jlieiämnimann 
bis uon bem Jlieiätblciaiit Binnen 11 Ingen nadj Hblauf bei HKeitt[jab[e8 einjuTti^cnbe 
llebeiftdjt, [lejra., falls In bem betrofienben SBierleljabrc aiiefcfcudjen nidtf ooigsfommfii (iub, 
(ine beäfollfiae Xtqifge auaj M« ben btei nfloi ffierfeljaliHTi mo)t tnsbi unmittelbar an baS 
ßaifcilidje Sefrnibbeitanmt in Berlin einjuitub;ii, [mibcm dil tum 1. Sage beS auf bai S5c= 
tiöjtäDieitflja&r folgenben (roeiteii SJioiiata In treiäanrltidjcr Ausfertigung bim CanbeSbirfftor 
jur SBeilsrbefÖrberuiig vorjulcgni ift. 

Sejitglidj ber Ueb«n~id|leu unb ber SGalatnnieigtn »m vierten »isrtfljn&r verbleibt es iei 
bec SBefiimmiino vom 4. SJejtmbtr 1885. 

»(Olfen, ben 11. 8uguft 1888. 

©L-r eanocetiirtrtor. 

3n Ben rtttinj : 

ebenfjad). 2)tniffcDIecberi({jti0uns. 

3» 15 03 bes SRealetiittfliblMK« von 1886 Hub bie Srudfe&leT in ben S3atimiä= 
angaben )u veriajligen nie folgt: 

L anftatt: »ab ews, ben 7. Hnguft 1886 - »ab 6m* ben 31. {Juli 1886. 

3. , Srolfen ben 30. 3nll 1886 - Strolfen ben 7. auauU 1886. gürfilid) SBalbeiftfdjeiS 

Stgtttitg*'>BUf& Nro. 17. s»«««a *« » ©eprembrr 1886. -Ii f f n ii ii t in n tfi Ii n fl, 

bdreffoib bie Öbolew. 

jjhiMid on[ bni ecneuerle äBiebernuftcefea bet S&piera in Stallen mit) OejUneioj ntiben 
bie bind) Sstairalmiubung utrat 10. 3nli 18B4 — alegieunnäbliili Seite 37 ff — angtc [bilden 
Siafcnnijuieii jiit 3&nieljr bet Scudje iiebji bsr Sdttnraj übst bn3 SBe[en bcr Sbdera uiib bai 
SBetijiiHiii lüä&renS bei SJolenjeit nadjfolflsnb roieberbolf uüiöffentli^i mib jnr [ornfameit S5e= 
4cbtung empfoblen. 

Srolfen, ben 22. Seplelnber 1886. 

10 er üanDcsDirt f tot. 

j> Si t rr r r luiu : 

eberefco*. iS c f o n ii t in ii * ii it a . 

Setreffenb bie afUllföe Stolera. 

9f i:F fBenmTaliung bei Jlti^jjmicä bei 3nnem roitb bie fpietunter abgebrudtt Bele&mna übte 
boä SDe[fn ber Geiern unb bei ät(rbalt(n träijrnib bcr SEjoIernjeii litnnit, uaiet ctndji^tijjc 
Öinmeifuna auf bie unterm 23. Seplbi. 1871 eranngetie, Seite 60 bei SHtflictwifliblatlä abges 
farattte Selnnntmitdiuna unb Sele&rimg, jur 6ffent[iä)en Jtenntnifi nfbrodjt uiib jut iorQfäliijeit 
ffltBdjlung bringenb empfohlen. 

ÜBenit au$ eine 6ebrob,Hd)e Simä&>rLWfj btt jut ßeii int (ttbliiben gtaiittridj nameiillid) in 
loulijii unb äünrfeiQe bcrrföenbsii Gfjclfta an bie btut|iHrai!|örifd)( &i * l l ¥ R fll1 - 

ßefuiibcii Ijnl, [o i(l boi) tri ben i'tjjiaen SetftfrlMlfUtHiffeg unb SSedefiimitlelii eine »er* 
fölrppimg ber Sewbe auf ineile BatftcmrajfB bin innerhalb tflijeflet gtifl leiueämea« auSge* 
f^Ioffen, unb e9 roerben tief« Sefa^i gegotUht föon je&t bie|enifj<n 3rtnEmoljwen ju ergreift« 
fein, roeloje neiianet finb, bie Eljolera abjumebren ober bie HuSbrettunn. berfelbtn ju oerbüteii. Digilizedby Google Mit 91Qdfid)l Ijterauf i[t cS cor all!» notbroenbig, alle in bot SBoljminjdi aber in beten 
Släbe befinblit^cn iibclritdjfnben SliiBbüiiRiiiigcn cr>n mtnfölidjcit obrr tbicrildjen 9! Hälterung™, 
frmiie oll« in Scrfitjuna bcarin^rn 01,^:^:^11 Siibiiittijtii, roeldje «H Sterbe jur 6nliDiJelunn 
ttä (5i:jl£'.,i'viMi3 ,i:;,].d;i)in werben muffen, Idjcti nor Sltiibrutb. ber E^lrm ju bttinpeireu. 
2u biefem 3»ectc fiub bie abtut! «gruben, [0 Innge bie Stndje um Drie und) uU3pt oii*o(Droc5en 
Ifc jii Bühnen, bnrd) anioeitbinia gm Bortdlflurelstuui! h\l- «nbau ^i^iii^.^iLt.ri: !t bie übelrietbenben anJbunflungen 1 
fallen roerben. 

5)i< spoliidbefiäibfn nistben b. 
Snorbnimgen oBbnlb 311 treten ui 
Idben o^iie ißering auagefub" unb 
Slfflraiung aebraä)t roerben. 

Slrolien ben 10. 3uH 1864. über baS 

Kiefen Öcr Cöafcm itub flas Uerf)nOcn wäFjmii) Oer COofcraiFit. 

GLmleia roirb burd) ben uienfd)lid)en SSerteltr UL-.bv./iL'i ik.c- jumr Jmiirt b« ^uii.'rfuiiG'- 
luänadmälo* an be 
n etgnfUhdMiL fitr -.in r,u-i:id.:iii ;!;>-; i.r. i-n n : ,:!i;i im (in n:U ijiiitii in iu.sn::if l&iivt Berührung 

r,t'a:"n:;iidi gtflCüIlJilti'rl. 

Sie ;i!iihui:iiiL.i e^jr n:-.ib l- :: : n:i.::i!, i'j." im- ii: vi: :;:;.] u-cIfa.Lj rkl;!):i ':.ir, an 
meiflen geförbert, lurtiu bei ibrem ßrförineti in jviififtfii Crien bie eüraoljtitr bie giudjt er- 
ilifvu; vi.'; cm i!vi;i;f;-.tit^ti-i:ri u n ..ii aii- ;i j;iaji:;ii \\: \<\.i v.xt, o'l j:j -r.ii^ t r;:f. 1 iiiM:.;.it l , 1 1- l t -::ti-. 

Siri« iiimui? vi'i:,!'vli.!:,ii. I; - ! i T i ::u ..-:!)- n;:.ii 11:11 (-.!:■. t Uii,';.r.,' .-i:nf.^",;^rn™ merbfn. 

„3ii ^. . □ 1 L 2; ; ;!ji;J:: t,'-; u.'il tri ii;-.::lf!;,'i1 1 n-.; jvi;,-,: Cvlf-S ;■"[ 11:1:1 i:[i;i' und) um (o ms 
r.;c,.-v 'J!.':j:i: cli- :d j.trv i;: irr fc,;;* i;:t. iiö Sur* i',.-i'i:i::i; V l L t - 1 1 ,j,': : l 11:1a 
Sefolnnna bir tii;;n.iib 1.1 rii-taivii ^:Tr.rj:-.-ii:iiii;,'i;;ln beiirr gegen bie Gljoleia jn [t6%n, als 
er tS iiuf Seifen unb (ern udii ieiner ^änslidjleil 111 tliuu vn-.n. 

geber, brr <i±- i:\qi i:; 

in [ajfn, ^Ate fidf, gicntoui, b ; .i r.v-i ifh-jku-.cvu-n ^rnni.';;, 1-l e -riet» niifjuiiebtnen. Seitini imd) 
brin J; il r : 1 1 - ; -: : ! be; rvl.'ii iJ:;.'!(ir,iiii:-. in .■iiuiii Cvii m:!- :-.:t ;.i: ::.i!k;- lin":i:;;-.i-.'ii i-ijuci 
cij it hiii' j;;h-£]i. 

3ll ßliolerajeilen [oll tntin 1 nw:}VM ,y\nyht !:?['nii»:iy hi.':ni. Tio (ir.'.lKini.i. tat 

iV.'[,'l;n, iüii atr itiir;;!;t;nt: bi 1 ■ ' .■ ' fvr,i;l Sl <\ü f t l it. n 

üllün bille fidi beäroegen cot allem, raas SBnbauuitfjäfiötu ngen lierooTrnfra tonn, ute Üeberraai 
nun giteii uub XrinftN, Semi6 twn [tjtiier nerbanlidien 6peifm. Digilizsd b/ Google :ra Spillen bet II üitrin.iui II,.', ')!.h;i.i,'ii i.i.b l'.jJ.m ;vr ■iptüea, jum XQnfi^en 

u. |. ». bieneubt IVt.ii'-- (.:«: ':.ti;ig:iO':i JiJ'lirc >i.;;'"u:i:l -«ran ifuv.f:!. 

Uebeilitii:)): 1:1 Miiau:. uv ^uiV.i'-.iii.i ;u n-nrii!'". ;. s im-: j.vhir-^iia ,:H;iu tri 
Stöger bei ihmiHjeitiflofisä anjnfeljiii (fi, smb mis i:;;u: iili idicn noUroninnn gefr^itgt glaubt, 
wenn man untaC(16of((B SBaffn ob« mit netorjtei SBtifiei trinfi. 

■^iu-i Firn: . ■ ■ ll:i i ;'i',v]'.ii ■■..■!■■.'! ' ■: v..vi;. imben mit ei i[t 

beSroigen rnltjfnm, ti( Jtranr™, foroei! e! irgenb amumjig i% ui±i L::; .jvnii,- ,:; irl;,i:n, joiu 
becn einem Jltmil(n6a>ile )■ ftierflebtn. Sft b^B itii^t anSfÄjrinr, bann ijalt« man nenigfleni 
Jeben uiinöi&iseu Sctfrbr urm ttm Sioiiten fem. 

Ii? Mll4' JilfNUilC, ii.':: r.iili: Kin ■ UlM! ^utii; fillnl, an 5;uv/7,:l:.-.]:.J :hi!i i|-.-l-.:|Liiikir 

nidlt [oldjt Säufer, weldit in ftflbirot GpiMnten Jon brt SranlbiBt »orju<jSroo(( teämgrfu^t jinA. 

(Tl'iT.fo t: F-Jf-Ji* üir (jf:.i!fr.!;C: ■.H jjiJ'.r ':i:.[ i:i l.ici I i .■ l . 1 >:j ^ : i |"Ll!l> 

( ^ 3n Mnmliiiteiteii, in roelcjeii fi* eijderntronfe befmben, [oll man leine ereilen obit Sc 
■ .'in .:i:;ii ii 'ju F: ■■■i n ., i M ■ ,■: ii ■■■ i r ;inb Säfttie Rat enliuebet fofotl iiiiid:: :ii:i:trisf::-ö iufct- "Jet; Iii;,; .u.f;n ^;ii:';.u lm T,:i: :i"i ai: iiii;:ri !:3::u;::, Ih'Ii.ijii 

Cr: n:;:"Li:'i: uu'iWi;. ?'h ::■(,• r, i:. :r!!.:i FlTh'; i?'.i:.! ; ' fidj brfunbfii taten« Ouflm 

11 m ■ i'.iö 'I ■Miii I !■ 1 i;i.' i.iim ii:il ■■■■ii' i ■!'■■ uuLi 'im . ■ ij-.'iio , ir'Vi /Vit S'-'i: 
31ad)t m lüften, iia::v.! iic i:;.!l:-.ii:>:,i ,v.i it:a;Irt:\ fc,"i::ii:i in Mi :iuilr;:rii(u Enrä .'j^^ll 
äu un leift fiten. 

Sifjjtuij'ft, irtliiii' km t" !in iitn tv.iii T.mi p^i tiiuii i'cl: nrr ')'il;(i;iini in 1'iTi'ifnjn^ 
nffo!nr::cn pllfii tii Jjs::'i' i:::t .iv^iiMU: lrsi.vai n l ii I 

riii-.T r.« c .!t,-.:;ni:f.'L]:v(:>:i:;ij ::,:.!.: fynl .:. 'S- bofonbert IR BtM eifoiberlidj, menn eine SÜ£r; 08 

swiniHLiit'i e.'ii Sii'Lä-rniuint 3l'S flrankn fioltflfiaiiixn Jat. SuSbiüdiiift, roirb iiod) 3t. 
oraitt, mit uitflfTCinigtcn fiänbtii Speiim ju tctityrai. 

Jüdin ein ~ji;-äij';[ (iitstiir, tif <!.'idj( inlwit n!3 irt^itb möjlidt miä b.'f 33 f(iai 1(11119 ■ 
;u nttfcmtii un'a in ;ir; :\>:;l;iii!-:;!i; m t:v.w,i:'.. S!,::i:i '.i!./"ii;,':i t.r tiiii iiidjl im Efi$(iu 
li^Liio aov.i;:i.iiiiTL-n n'fTk;:, t .111:1 io!L ;;■ liti'vl:;::?: tmtirlileüjui. 

r i '. : ':. '■ ' ninH ni ■ Ii ■ iHKikii r.. : ... i".n\i 1; Uli 'ii :■ 1 ■ 

öfrbnaiis vi'. m:V- 111:111 lillu:!..;; 'i.t niifit cn :;-.-:<i] l -;if; , t[i(!)!f:t;n. 

.'ÜL'idüi.vi'iii. ■ . 1 1 in:' '. m :i;il ■ , '. in :rd :irif; 1 s 

(littfli niiiU ::i;if: tmV.iiTI! :"tIi-:: ■■-f-.-li.i'l iin.lM. -:\\r \\x\:\\-r.\. in =nr: rlüiFL.si- 1 I(M|i (iS; 

iufiiivl -ii.P. S-fu feiviiiiiiii; ■paiiviinii-.ijfic, iruLri.i ^ ^'[.lrr.n; ii: ji:i:;ui:t 15;: (1 

bringt:* gt!(itbf«, iidrtbiit! iciort (iiitt Si:!iiii,\-:bi;:Li:i'"u;[t ;u ükrfltbeil. 

^;r!01iril, IHM^ V4 mit J;m toti.ijl;; ftm üi'iifa. =■ :,!!.,■ Ii, T..1L.;: y-.jlr.-.lmiiii; iillv 
annebmüi, minrt 6i(ft!liä juaot käiuiiiir: i|:. 

;i:i5«i M,hv'i:''i;[ i;,-.;iii tjjlivit, iUJ e.[ litft ,;[n,:nnlj;t fj:n:: iii.ii; n'.Jit mit :?ira 
MM Set rnut^ btt in UJoletiij-. , iii , :i 11^. L;:: :;fii:i. ■fiii.|,iii::^:i.'ii ti;rti!.iir;ci:o : i!:: =dju{mitl(l ab> 

goaigni. 

ÜCJ.: Dr. So*. SltjfCjla. Dr. EB. u. 'ßflleutofer, 'S t f 11 11 11 t 111 11 dum 11 , 

bEicerfeHti bie gabritanlagf ßinbfnnii tri ©(Ufia&tmfeii. fr im gemsiiibebejtr! StUerSbauifii gelegetwn SjabriranTngs bfJ «. g. 6mbe ju 3>l|fiIbMf 
roiib auf anitag be« Bfftjsri unb niil SuRinimiinj) b«r <3cmfinb£:3(rlrelmig ^ierburdj ber 
Slame 

beigelegt. 

Sirolfen ben 33. Sspiemtst 1886. 

®cr Cantitshirorior. 
3n SÜturrtung; 
ebersbacb- DiglilzBd b/ Google Surftlid) SBalbecfifdit« 

9tegtettng*-®Uff. Nro. 18. •« 19. Ofirier 1886. Sll({#teii<ll 

au bis jjerren Senblugtat'üittliiKK«. 

?i u[ 9mnb aUfr^Uft &mä<b,tiguiio Sein« ffltoitflät Des flänigä utra Sieu&cn de dato 
»obtii-fflobfii b(n 7. b. SR Ii. leiben bie geiren Sun bloflä- HbQCotbiitieu iti Sftrficnt^fim« 
SBdbtet niib Hijnmmt f;i«i>itrdj nat 

Sxntitrtfitflfl Den 38. »itirä OTonntS, Wittags 12 Uftr, 
jnr bieSjü&tistii u(vv.ii;iii ; s-!it:iisi£!cii tuKbloaliSiliiiitg einbtiufdi. 
Brolftn btn 14. Ottot« 18BS. 

©er 8anDest>irtflDr. 

3n äJiriraun(|: 
Dlgitizedby Google Sftgtetitg**.8UU Nro. 19. »i'n«rag »«• aa Otiater 18^6^ ;8 e f ii ii n t in a di u 11 n, 

betofitub teil Slmläanliitt bt-3 SanbcSbireilota Oo&iwiieä nun Sulberit. 

3?nflj&™ Stine SRajefliil tu Sanlfl null SDreu&en ätlltrjiiäbiaft ßenitl §aben, miib (um 
Sniiit;Ji;iI(;[ tu Sürfidirriiinifv 7i!a','j;i uua i!ijri:u:il ;s: ^ii.'uiu'ii, [<it; iil (iciiii ii; ii--f,\i 
Sinn riitgtttcftn uitb [jnbi bie mit bet SBfnso[:n:i3 bd'idisu ttrfcu:! tenen a-fit^it iu;T]ixriiiifi;. 
arotfen ben 38. Cclob(t 1880. 

®tr eanCeuHrcFtor. 
ton ©altern. 103 

Sütflli* SBaUxtftfdjtS 

argteti»8««ÖUft NrO. 20. ZMUQ 6» 9- Slowmfer 1886. bfltfifonb bie anlegimg Uei Stuntbuiö! für dum iEfjeil itä Srjirts ki HmWflerii$tä 
Sorba$. Vom 36. Ctlob« 1S86. 

3iuf Srnt:b bei §. 15 bsS ßsiefcrS Uber ba-J ®rrnib&utb.»)(feii ( n b;u ptfttnujümnii SBalbtct 
Urb IBprmoiit dobi 35. Sanitär ]881 (9l(;)!ML.i;jvI:!..i(t ;;. 71 bffliwei! ttt jjiiiiijiiiiiiiflit, ba& 
bie jut Hnmrfbuna Eon SdifprQi^cn &Ef|ii[a Siiilraguiiu in bat Siunb&u$ Im §. 42 jcii!& 
«(fegte norBeWti(benE ÜNtfölulfttö Mtt icd)9 Stonottn 

(ttt bie pm öfjid bes amläacridjts Soc&nib. ocljarigtii ©etnehibehejitfe gW&t= 
bDif ii iib gilrllEtibcig 
niii 1. Sijcmbit ISSfi b^iimrn ToD. 
»riin, ben 26. Cclo&er 1688. 

©er 3ufliimiiiifter. 
grieBbcrg. 

coifitbenb; airrfflgiraB roirb bimnil seiSRaitKgi. 
atol|<n b(n 30. Demo« 1666. 

©er fianlnsDirtf tvr. 
vtn ©altern. Digilizedby Google 9egtenntg6-8(aff. NrO. 21. Oiiigtag Den Iß. üloucmttr 1886 S c f i ii 11 t n a A g ii n, 

ktrtffmb tife enbjulliflen @t ä tbnifTt bn BoIBjÜ&Iuhb »om. l. J>«tm6et 1885. 

3m Hnf4In§ hb bis &jtannitniu$iiiifl nom 3. SBai b. 3. - 6. 67 bei SeglrauaMBbttJ — 
Wbcn bie enb a ülri a e n ergebniffe Set SolISiä&IunB Dom 1. Sectmtct 1885 nmSfttfcnb jur 
6ffentlifl)tn flenn«« oebrm$t. 

«reifen bin 10. KuDHnbti 1886. 

©er eanteiBirtfest. 
von dlBira. (Snbgitftiße ©rgetniffe 

bet Scltäjä&lunß in Ben giiiftciitfciimfru Sßalcrrf uat> fßiiniwm 
«um I. Sxtdiib« 1S85. Stäbit. 
*.'aitOgfinrnibni. ltarolftn - —I ] 
ajEaiibnu — — ; 

y'l'ii'lt.i.'ria.ilMLid'il I 

l|31l)obcn — — F 
Sa. bec Sielte lt 

?kii!i;ulii[t:[;n - 
6 SDraunfen — - 
VSÜb.Is — - 

ss^ouytii- - 

5 DtljTiiiflb. aufin - 
K C'X.eu w.::cu)<\i - ■ 
llSimbrf — - 
13 ßclmigbauitn - _. JtDMarlinb 
ISflfllK - 
19 Siitd-ibmn 
20, Blafft » bauten 
21 Sleuborf — 
i!|!i:rn!ttru 

23 c. asoroibttti 

24Dt|)!llial — 
25 Sd)inüIiNg()ail[en 
2filn>iue — - 
27SfMbe* — - 

asaueiien - - 
SiViliuerburc 
3l|SDrtEtll — - 
Sa. bfc PitnbgfmeiTibli 

i. etflbte 7 ' b. ;■■■,] i'm.m-.vh ■ : A^- u ■ I. ««ig PCS ettcnbttfle. 107 •I 
n ! | isoi | äTnJäöSä 6|ö55ö |eieo||&4&o |oii9:,ioa | u |io3 irr cd by Google 108 Ufbtrtrai! 

40 Ufifln — - 

41 JBtlerfnrtauten 

A--1 OUMI-«. _ «. ©idbk - -| I 0S4j 2V -i res. qi tus ; i iias 1 74r. ■ mi r, : - 33 f 1 

b. gnirtfinini Bticu— | .'I i-- i| il<>;~ \ ■:■<■<■-■■■ ■ :■ _L 

Sn. bis fltoitc« : ."..! l !].-.:.■;; .!■:.-' ■■■"■'■n : - r '^ ;.u i. III. Actis Bcr (fö.-r : - - i : 1 : -i- I ! : - 109 s 
1 ü 

f ii| 

* ■ 5 
Iis 


] Iii 


! 


tfXUr.J IS 


,;iÄBKGSi!IISISI!il 


tan 
I| SOI 
«kW ¥ 

b. Stäb 


tili» 


tlL 

"il! 


Z 


10 


vi 

6«. W »Bif(« ]U|1118| 54 !| HlTOSii 8 1373Ü (4SSÖ1 |3«iE»li .' 30 | W | 3<I f « I 1 

IM ', 1 ' ' 'l" " * 

IV itmä 'ü™iwi -Jll'nis I ;4 ltl7iiJ: .Slir-.IMJ-,! :;■;:!(! -!!U) 4M ,101 «I l y. SÜtftlid) äSulbecfiftbeS Nro. 22. $ftti>t=91ii8t)c&uiioS=0itglemnit. 

S., ©miib unb in Sfo»fnbritna bei §§. 3.1—27 unb he« §. SG itl Hits his Stiegt 

leiiiunilfii von 1:;. 3i:m ISVJ ( J| c it) -^fiiibU::! Stiu IW), i.mU'iir rohl : 

• S. 25. 

,.3-it SIÄiirii:!,; i:fi- '.<t!„i: j hiw* i .1 ij i f.(ii ■■I !1 .'.vl.i,ni' J.: Jlüi:.".- ii.b »ILt »:>lT>;|jtt 

tjfijiBidjlrt , ib« !um ffrissiii.'iri m t.i- B M criianrii 'L":-rt( pjüi t 0 ''^ ■■■■ ™ 11 1 

il.ii it>:,ic:: . r V.:,ii".i iitl.- s ini:i im rT ri ri- ri-.;- i'i.'iv u:!jiil:i,i mliuikliiiMii ■!ßfii;;ö :r. ti; 1'iililiHil'tbJrt r 
iu fl6trfa[Jm, 

IWml bin™ finb nin : 

1) Mtttfitbn 6er wginmbni Wal!*™ 5<™ilint: 

üi ti; Ckiont!;:i fr::iitiir 'Ji.-jjrr :;:u M-i lVi™ifAi!:s3:tiKi.il . 

3) SScantlt im Jitidt* obu Eljulftitnitf Jji ufriblCicb btt Iiiiii Siqiüsstaart, iorait ■!iri]l( mit 
^.bi.TCTilt üniiisl:* iil «-.r "'i:-iik:r:n iiivf: iVüi,-« 1-T!!;|M:H:].-,I tirt-c 2i; i.i.tiiWkiiiaifci {$. i'.; !-.i.t iiit [ih-ii üi-r:.;n,]>.ii.ii!i t>o,(, t".-ii(V. , )!lilit:i:i^ Kii.'S.il in 

Üa> S4ätllir,ä3Ml(illjmi linbrt unkt Üiilmni tiitiä unn ;,-i Vii^tirnii;™,; y--'l-Uk:i ilJmiiuri il.nl. 
Sit »tittii IBW bas Sri*. 

Str ffllatfliHlt 3B«tb rci'b bnn Giiiaiüiiiii'r ,v. ; , wi: :™i;tiK!i yriMaii: 1 . 5a :liifsSlai(i baai unstet. 
S- 27. 

2a? SJ«jol);i.. [.tiüjliil! ritt ililJiiris 1:1* S-.iattnn,i i>,i i?r.iiJ-J 1 tft S5- 

i"i ssr.t 25 Li .i Mr; 'j i tiF. . ; j 1! iiij c;l Kaurliiinrr 

tut Gldfanig bn stirbt jur lloTimiilmnia. SHupnung otrr Brdbtbtag iHrotfaai Knahumai iwrtm 

DllC (illlt @[lbW( Iiis J.i Hlniliil Hai,:,. n;.:i:i.li: 

S. 36. 

Sllli (tjüinnSriiiifm (Sritfi Hit-jiätriK^iibn: l JI.-!ii-:::iiiin,w;: iinb Miflfbohn.' 
tomin;:i an £1. 
bic imifldienbs 

a : ii>-.i p"i;i n.i er >J)li)li : .!maii):i;iGi)jf-;rbj i.i b;;i. A-iuiu'iillifsiiioi 11 flpcmnrit juc 

A, SDerfa&reii (ei tta petiotifdKii BunnujlmntflHl Cr« qjfetMeflantt«. 
S- l- 

Üi(ialtuii8 (in« Utberiidjt Ubtt den S8rtrb<be|ktib im Steint fiiibtn in tat 3tnjel oon 

Digiiizedby Google f> Äkli.- ■j.ü.'liiuiiLiiii.i i,-.|.v.-n.i.':i, .vc" i^-':,:^: ; ;r 
■ r Ii fit 

.■villi. ■[.-. uii.iifi' LinnLn; 't.ili, ti-L-u luv [«(.1 .Cifii 

■ ii;h:!i;;, !>:,- ';■:[■. i nqui üb« Hl Raffte biiian« 

iin-.Sf ^i'iKLlfii aii'jiiitrjii'btii, aber mit« befollkeroi See SaiAr«««! 
unb Seimuie, an 

Sie Orte liiib 1 
falben Xaa aima 
mtrji n\<S hm Öufti 

Sie £eimiiie V 

Sie Sniitiiiitu 

•Iii,]-: luv ;ifiL[.(i:i|i Nr -«r. i f [:L-(I ■■" hii üv,;. ... 
iii;i; : i:v.. i:i i'jjidu'v ::!il.;.'t.':t ;nv 5-;.rl:i!li;;u; i'i (^ru-cii. 

Sie »IUI r rt:; KL i<r,rmi:il; 

ntng ernjuliibeii. öm Hiiforiidj auf Jkiiffoiitii unb Sarteijelfter raiib für biefelben bmiiit nicbi 
beav anbei. 

S. 4. 

.iiltr $feibe6efiffet ift «tpfli^lel, tu freiem Lemmie feine fämmtlidieii Üiieibe jn 

:v..: •Jlnüinluiif : 
a. bev ffofjltn mit« der jatjtfii, 
t. bet ipcuflllr, 

e. ber etulni, Sie rutmebsr üoirjfnirtfiib iiub obei iii>d) ni$t [0113er ali Ii Sage abgefohlt 

ü. ber Werbe, melcbe nuf beibeu fingen blinb Hüb, 
e. bet 9Jfetbe. uieldje iii SJetgiurireu bauend umer Tnjr agilen, 
flutertrm iii ber S.'o]iPe:fit,iiov l-(ii-.,-.r, tti y.iti'.'H :U«fiänlJiii »tiieimig. uoit ber 

ä^rMnniu.i Li;ii:(k'i- iii liii|,'u. > eiiiitiiK-i; i':iiiiii:i::;ii Äfil.üi u: nug e<r c;iai:ü iii.iiue 

lliertu emtudfLinl. 

3n ben um«- t--r .■.::\vi;l:i[L:i S^tu ;« fii;; 00m OrtSDOifmiibe auSgefeiliute Sefäjei' 
uiuuiifl »«julegen. 

ii-.'V Ü.U'ill.l:: I .ir; ■!M-.ii,l|-.i:-i,i L ■}[,-[■ f'a« .lll,..-.n:.iin:[.':i; 

Ii »(.litt er ftv vti'.i.'-.Tiixv: :;;::id\-n Emilien; 
: ■ -.>■., iuiuiu-: i'tiot,- niu j.i;- i'.. ■ .m^icln: j : ■:■ n^mi.U ; 
:i) äJ.atcie im 1!/in! Sunt-Liii'ifi-.- [liiindjilidj bet jinn Sienfdjfbt.iuci), Imme 

«erjie unb ; fcv.ir»;,- ir.i.'i:: n.v ;:ir x 1 : : 1 t 1 il^ : 1 1 h ) üirr-d 'M'iit-; nolijioeribin,en. 
<Pfetbe; Digitized by Google ( 3Joiiljaltci fjinfidjtlirb mun numici.inn. ,.„,..,.„. m v m w „„! j(H tlllUtflliltll 3IUIIIIHHII Uft= 

fcQence 8«jfl*iii6 t><v in tarn 8<|irt »Dtttonbeum ¥fert< «rjultai-n , rari^eJ Wien KBit, 

«tW*4t, WOTtt» ™b Srtjtidli'il, lE-üv.r 61:1 ].',;;:. 11: t!L-fit;.;vi ,!ii.i::i I. Kun i.li L-r! { l:tc, 

für bir (StilrDmifl bcr jinti Simu v-.'ii :niti >j;iiriilr<'ii ta i'nd' a'y-rJvhtn '_(tiiiiii.-Uil;;i 
unb feilt« bafiii jU formen, bn& das füotiritimi ;'.,;di Kr ; ,J .;i^Y.vl.i:' 'i':ri.'iiiii;'i..-i ti:ic^. 
S. 6. 

i; v.:,. j . ; .h:-.:m'ii:' r..ui 51; -i:K:i\Mii;i;;ii-;.|Eini;M.E.;t \v. mipn 
Mit in fri.-.ii^^tt'O" lü:t :l'k-.i--l:v.:i:m;i. j ^:i.1. .- i-j 

<£v I-.:i;^,^':-.-..i.LE-.~t,l: T.virr r L:-.r: ,;!■• t-i/iii.iVi;-.-. üt 1 ii:,i..'M''ain' 'inl' 'Jijv;.,'; ;>i.'ü.r ,11 
fonbetn. 

ä!f! tl.'rkllTWil?: Utii.LI iUrr fii )!i;MV : .L',,L:I.L.|i.L7[a: vir;; J[; Vlv= i>:v 'iicuDenblUlj) bei 
tpfsrbe aiif&itd tnilitniriidie Stltglieb. 

§ 7. 

Uei« bd3 G ti)fli ni ii f l' 1 %' v v niuHJi ll hu iiurtlnlb ^='-> firvLiri 1)3! bi; .ttoiiimiüioii 
eine If-.i^i.tiir n-.-.q Ir.u Lt:;[ ; ti-.,T.;.n ; t.v-u 5 1 ti: itirnnvvi vtn: j.v::,v.::;.l ii:i'"::;i":,\],'ii. S'.ia K:iIj \ r 
miliiiv.riiä; 'j;!-.:o.i-.-5 reist Eit'iv. i tu 5 Ca-) 

<< umrt.i; irr, S'.ti^iotiii'ü.i 1 1 1; l Tu :..:;.£,■,! :i ;::m :i,|i: ;.!:.-, \ 1 ..■in,- Ue.ttüag 13 
fcinlöi ^rErtffiEftoiibEä bn ffiraniilktidi tUnii t- P.av^iiriiJüi-.'; ii:i,iriiinciiiivlfai 1111b 
Teidjt biffelbe on Seil ftonij)[idj!:i L^m'önbctnt i;- '^tri::; MiEii-flafinii (in. 

B. atevfntten bei SejdMjTimfi Ccr aRD6Umix6iiiiflBpffl*f. 

s- & 

3nt gaHe einfi aßabilmadiunq bei ünatc tjbu einleimt Stritt bcrfcHxtiti aBert btt prPfiu 
t^ümer ben in Qem&fjfjtit twt wSunraiuiBBl bei SKrtUniaiijunijSiiliiiifa auf fie rrpartiilcR 3Je= 
laif an äHobilraadwitflSiifeibert I» nmurn ju ßelUti 
1 U. 

Sit «foibeiliifjE aetrtaffäiijnt i-.-tit-, GahMn™ :vr pm Jtiirgarietijl nSIFiiaJit Sforbe 
liarttii bit in anlas« B enlljailmeti ffieflimmungen. «m nfl i 1:. 

i 10. 

Tri Snubfä! iverrrv rir r Mj :i It 1 n. Eiinviüii.Tnc: tr: ; 5;m [aii:rriiiri.Ai!iii:; i<i:u-:< 1! 115011 1:11 

^ritiifn Eni fif|n:-;m1brtr.t| nu Tlc'.-ijntidt v: nintu:: riu ; ME fi-uLncu Ji'tiv. 

Sit ton goem .Ftieif p^ö uf jubri 11 qc tibe Quote an ainbilumitiiiirji^iErofii ratcb ben flt(ts> 

$tc Scciianitmöniiir atttüeiku bio nun btn Jtteiifit 111 fttUcnbcit QuoKu nad) ajJafiartbe 
b!S $i«to!)t|iaiib(S. aiuiicruiiB rtiijuciSiiEit. 

S. 12. n borifit jsb« in bft 3!t s ;fl tf tf.it iiivf LüW SUfcrbe ciUfjalten bat[. 114 

Sie «Übung bei Mufifrungäiejiilt unb bir Brftimmung ber SRullerungSorle in beii[elberl 
HloL;t ii;iv;| Jüi^vmlmann. 

äilä 9Ku!ieruiia*»iH M> W4« Orte, an luctdien bie Mbnolrai b(t ^ferbe flattfinben fo& 

(i 1:1 p« I...!;: .:i liollS .1 

S. 13. 

giit jtbfii üih>'iru.i.ij ■-■:>:■;.:[[ miil- ku.l- Si; »if^j-.ii-.iu'kini eine 5UuR(rimgSloramil> 

[Un aeniafilt 

Tuv'.bt tr.HÖ oiiä mti vferbefunbioeii ^kifourn beftefcn. 

fnv jccoa Mali* fc-K Awuniflitn ifi fta 8efjit*etiing3[fllie ein etfttoerlrrtfr ju befummelt. 
=cim\: es bie llmflänbe geflntten, bat bet flieisamtmann jeber SSiifierutiG(tommiiftc.n einen 
ar^lfcurjt biijiiOTbiieit. 

Sie ÜQalil ber 3Ji i 1 a 1 i e b « r tri 3JI:iit,'v::i:,-.:-[i-iiiin'.'i:cii :mb bereu £ teil oei treter erfolgt 
oou (ftb* |ii fe*3 JaS'tii. 

i'ii i ::. . .M.i'i 'JpT.i.-.Ikpcs obot i:ii;oi'rlv:tfv; ; in eine Vi-'iiti'n^! oov;iim.|;m;n. 

Sie SUiiijltfCa ca- Si'iiiiiiLMi.-iifu Hiia rm:i iitlU'aiiiviv ii-.i> ru-.iii t.'u <!«:::. .™ii:nnt 
mitteilt Jaiibfdjlnijj )u aervilictlett unb bie Flamen berfelben ben SingefeffcAM bei fwiaffenbeti 
;;V;ixk- h-tcimt Mi madien. 

SiiifS kr Siitglirter ipt mit ber Seiwitf, b«r @e[rbjlfle |H MlMtA empfangt bie 9uflröflt 
bes JtretsamlnitwnS imb forn| unter Skibulfe ber beiben anbeten für beren pOitltlicbe Sduafßfjruiig. 
S. 15. 

Sie 5BJitijlieb(r r-:v Kulimiiv.]>rou:ii;i!ii..ii UiVn .iiitfi i:t ji , .(i_fu..jfit(n bie SBerpflitJä ■üi: i'Iiinli.-biin j'inüiLHii.ist.iiütnviiu-.ni recveci, tram i'ie h'.äni l£f,;i ! v;;;il(v., iüc 
Sb-lthiu.'. i t.:-. r.;(iCi.iH.- luii» ;mb ^ulirlofmii imd) ffla&gabe ber «f|tiramunaen übet bie 
(f.iii-.ii'ilfrfdi .(iiiiiyii.-itu l-ii hv ([[i.l.iiFni.i oo" r.ltaj.;;nbtn 91r. B, a mit) e bei am 

11. Juli l!T,B (teilt;— ; -' ■ ■ ■ ; ■ ■ - ■ ■ 

vcm September I 

roaffuete Sitadji im ^u-:0£ii u.-.m j.i. .npiii.-v :st:> aeiua^n. 

Sic btn Slii|i(rirage[iiiiii]ii(iioiicii beijunibnenben Hn'erärjte eibalten Siälen uno guiprfofte* 
und) btn gititljeu Säjut, Die unifiebenri angegeben. 

S- 17. 

Sie SHufterung bei ^ferbebeftanbeä bat in allen !BfiiftrritnaS6ejirfen eines jeben 9u8be> 
bungtbeiirts [o fritjteitta [totlpifiiiben, ba$ Me lue SorfttMing w r.E- S" " 
miiiiot: i5. :ui i;nr.::wdi:i 'Jkv.v v.; üiit |nt Ct.:- ii:i:i:int«i-^ic;-iiti 'ciiiSJ'ttj 1 ' 
atiSIlfbungScrt lg. SU) elnrreften tbnnen. 

Unter ^anbeten <ßerbi[titifjen füllt bie SDtufimuig gern äfc §, 11 aul. 

S. 18. 

Sofort nacb Ginaat ' " 

Blit (.-il^nil Co: li'ij:' 

ber jii gfftellenbeit J. 

unb . r nm!i; 5;: ffllufi;.;::;.;, 'Vioi,' 2t::i:S- im? Cli ätu-.^üiiuu is. a:;). 

eieidufiiis tp.ioilif. it jürijntiitiBdim bi( ßeineinbetiorftiber mit jcbleiinlger äluffor; 
berung bot BferbebeflbtE jlu ©tutUuuj ibrer ^Jferbe unter aenauei Angabe beä Orteä, btä 
Ittaes unb btt Stniibe. 

Sie bieio;|io.!r o;; bi; WjsiiinieffitfMv, ioau; an Sie 'J^'Uoi^oio-miini'iiii; v,t -itym* 
tw StrfttrjiiiigL'u iu.S Jliii-.iiiüi-iaiiii : <Let\ Im ,":;(S::i jLi lioltni. Set ©naang 

be* 3KotiImacfuB96b(f(ljIä finb ur, j; v.oJ: iii;i ; .|[ r i;: >.'!■.: S;i' i' .f^nb . .mn, culwbft per Kit' 
gtamm, CifenHn, eiraffftlt ober reitenben Sotfii jti erpobtren. Digilizsd by Google begaffen »räfirit, flei^en ift. . 

Cbeufo Ibniun jum iv.'u'i .nitai.Kii.'i; i 
ir.dtiuiii imb -.1? - 1 1 ~ I 1 1 L- ■ ■. in': . ■ i.' ■ i 1 v;ti: « 

[c! ; ;u uyr'Süi. >:!- iL:::ni Ii.". t;:.ii V'^bilmadjuug Lwioinuisitj jn iiLuni ruui. 

'l^.'Tt.Ut.i;.. m.'Aii.' i!;t.' ,(;:i'.l!L.-.v:J'"li l::.rii 'Fan r.'.gi uj.imiLi miMic-iLiinEi,! «t* 

v.-.'l'l .v.[;-:.'^,rii.^,; lüt'iLtfi; jum^lii r.u:b. 

S. 20. 

flieisamlnwun tat iit «rferbetllcbtn Hnotbniuigen jur Sluftf^tjoltuiig be r 0 t b n u n 3 
- : !■.)■>. i.Hiii'i:' jn t'd-?n hihi iii: K*;oiberung bet nötigen $olij(ini(imiid)iifl(ii 
iseibienet i ' - ■ Jii- i. : ;.:iNti:[i:;iii:int[£i i:nb v.'iyH;iiitir, il.'ii'Litt.- ;..<.,, i...n.i ,.. i^l..»», «.» ... 

vrllüdiitinj (■i/ii;l! 1 Lii ! j btt 'Hr.'ibf in iiln'i^f djen ;mb bei Jtommifiioii bie ((bjcnbeii ju [>cjcid|nen. S!o S! m'i i v !. u >i 1 j in m i i i i o u h;: i.'ii: juv 'GhiIoiliih k[ihnni!(ii Snje nuj tun 
Cmnchifat« be* SeJiH piiuiti .cj (tf$rfnen Irab nmb Teilung ber Anlage B. eine Tocß- 
|,-;:ii-c '{!; iij Et l ,|r|[<;il;:i unii üi^ic-.tauiiij lr.i-L;-j-ii:^HdjbJVf:i ui:jii!ulj:i:i:u. 

t.ußtc J SkjiiK unb oufeerbem auf je 

m bem SteiSomirararamulw«. 
jäioeife beten fflecuftiaalen bei 
ftieWoiiitmimn beftimuttu 5Eage 

maubirenbeit ©eneral anarbnen, 
urbaren $[eibc färniittUdger ober 
[ Siuäliebuiigilotnmiliion Dorju- 

baten fffrte merben gleit* m>$ 

ilenieii »taliebeä fofurt ireitU 

>n §nt bem Jtieüanilmann na^i Sn;(u& b i i vjt u etitutlen 

S. 23. 

Sur bie Mue^ebung unb SUnnlime bet ju neftellenben !ßf"be bilbet ieb« Atde b« 
Segel nmfc einen Sfnlb>buttgib(|irt, 

50« Eanbc! in; Ixi/mi. in i" ■.-.■:;!! n mii b-:r:i :n;iiii.iiicitcii;n 

<i'f! iili:::t 'ü: ;rc-.-ii aiu-viihnmälifji:: nuiij-.iD;:, 

imb an meinem !Elobiliuatt)unßäioae biefelbe tegtmtt. 5. 24. 

^ivj j.Tui '.'iih" 11 mLrb (itif )l llt- h{ 611 11 u, äfo 111 mi | ii 11 n iiröilort. 

5>it(tl6t Mt'M uns: 

1) btin Jtvrtiomtmoiiii i>b(r 'Tu [■ . l; i^-ih- n|.;. (i ii.iJnaimiiiiiriiiJ, 
i>) eirtfin l'fln r»-.]:lii;ii^iLY:;,\-iL i",.m..'i;l! In tiM.'iin'u Jn: L"i:ic[l n;ä •Jiri[LUlL.:cil:1iu:M.i'."*. 
Di'ln im i^i'il'r Lit.ikT [i:'i[V::. l-iV n- 1 1; - 1 1. t.lKLl. 
3.i;all;.w:; -iL C ill-.ilii'tiliniitjil-.ril n:ni: 

1) (in niiIitnisiia.u'fioit-5 sii hinmi^irnK;: :!;.-.n.it;: oa,-t t:uitt fir;i;r.:,i:n;ai[n jam; 

iLclKiit« Ifliirntjl mit 
U, sie. «fr Hvoii-L':Tlv,'IL:nj villi hJ:-! ;u n.!i,> ,\,vh;:i j;s iii.iiiL'ny Jn t -.i:,if,'ii. 

5. 35. 

3» £nroUrf'i_ iniiiitii^ndiMriläjibiflc nah JitoW.-:!? -1'. i : ™n. raddjt Hi oaUt 

i[djaBu"Bäarf(täf»ä ju ucnitigcti, unb i[l Beglaubigti Sbfdjrift btr botEbet nufinn(tjmenb!ii 
f für tiiieibfn f|(iüäil(t, loilsji Oer [. M'i.ifn Tiü:,'ii s 

leitßt Hilf htm Sin; 

urtva :? ■!'!■! iT : ii ji'üL'ii L-iii- 'Silin-.';';, [vi yH:!i>"i aa 
bin nierben. 

S. E6. 

Sif i'i'ii Rtn iiai't^iiii.isroiiiiiiiiniiiiii iutJi''™ii a;in:ii(&.' 1133 üjiv 

idt£ii n;-J Eiiciätraiiditai nadi <■;;,' 11 mni.T mm i.- : ;i ^^^^ 

bim br|:iiiiiuKn Zt^n (5. '-!.!) fiiiri ■; l >.liii.i!i.],vi Livahiii.i niL[,iit:i- 11'a. 

.yiit ein; SJIni.fraii..; i^[':]..-iia:j,':i iS. n„ in "vi;.;i: i',iim:-:idi: ,;t;t 1 |iaii.. ! ; l iil:rin'.)!tt 
tjijdlx C.\ 1 ii'.u !U! 'Jli:io.':niun.;io:"iiii|i :.-n ^v.niaial 

Tir .-.!.■ Sri'ii-itr.iudjliiLr ™ifaiii:ii: ■i^-iHt Hnh in ;in 'Jtuiii:.-: ;taü Slnlo^* I"; (S. 3!) 
emäiilrci-i':; m± iuti> n:u B,'i(d(if6eiieii fidtfgorien getrennt nitfjuflfllrn. 

Tic liiiLjt friftv^riinilmrcu liiiii (ii)nvi iiu;iii:;-.i. 

U.'ti'i tu; »1 ■J',if-.iixin l i :1:1t 'J'iiliM.iii'iiiiiiifT.iL ;« 

[nlidi,';t:n ui;b nv.i; i'lTHii;.- Iii..-r ; Ü7 imi Jfc'rti ivm tni.[i'iiiiii:ii:r na;i:«lirii. 

'£.■.3 IlitClih' Ii:': im --IHi- iul r rui:-.i üi l:;1 l'i'L.i::^ fil -.'J ; iL [ -■ r 1 : 1 : 1: _s ti; 1 : ; in : i> L L? 31 

1)01 — lii'fin iiili iuj UJ[ , : ,'t ■■ r u -.; ,j und) iii.il: ivnf iiln.'^.-li-.iii.ii.iij.li.lil!'.; bsä DJ;;i'linri ijst 
aäitfti, tili iiinti 
bi'-.'itmfr;iii-.i b(I (.':,)'. ;iiij'..:!l ■■ ' MC '>lasljflHinii fit 9l!flti; 
in i"i;. rri;ij:"!'r Im; M'.vi iuiViiootä SiUuui ;u 
itnlln&r ouSfl(rofl6li tu 'll-'.if; scrutfühi r.i.'inni unb ct[orbftlid)Eiiiiiaj bic §tu bfildinriimg bot ftjiltrtbm |U MiralDdtn. 

S. 27- 

Jl:.: P.'ii alf- Iu:,i:^;,m:Ii-j.il aiwiTiiunli;! v : a;^i ii Mi -i il= f-;i; ;i!i>li;Liniii.f'.:';i;: iallfna; 
fio^iikum, j.i;i.i; :> v^. ;',i-.ldj:.^l Sl^ts, 1 r .! :,L.:;. 

iu:5!i!i';i5liltcr; '4V(vtf u:vb;:i ii: ti.: -Jisltsn.il und: 'Iii. C (S. -1 , tu :K: 
i'vi.vi. tit; i n "H fviiiiiMr.'j i'Jaticüai r.n.)t:ic:i..n an;. tsi: t :n;n i..iiii:ml.g ;nr ■Jlh.':,:^.::i.i. 

■ it tat;: iva l u i .- : v: l 'ft[i!tffl im« ;,;v Jiq ;rl .,- [vn^iniil;;! ,^;!i foü.a itea;,. iu;^- 

bvni:;iiL'-.n;-i 'J.'i.'ic-.' il:ic;;i in «11 cd:? 6fv yia'i.TiiiiLiiionmal-.ui i'iii.i;:r.O::i; ü.iiiiliii 
<g. 21> infoiiWr* Ofijcidjnff. 

i«l li:;i i!illIt,-:-llli.l ni.::l l':i-.II.l.'ail>.':l, io 1 i- l rh. iiKv ti;i; y-Um :\\r:.\,Uv.i. , ; n v! .i:io:uU 
nn* Slnldfle C migcfetljgt 

Digitized b/ Google :i iiiiiiidjii nie): 
ttiiül)ni( brä S« ionliugciitä an geif^inet, 

93ei ber 31b 1 4fl(uii3, Wo uoii biiu SimltmiimiiinriiiS n-:lsifit cirb, ifi nur bu 20£rl6 
i;c ^i.ii- i,L ,:n.'ij:)iil S:i(tcu-3:fitti! 2!ii.y.' v.i jalicii uiib uliu l!rti:|:ii..i(V!H!g it|. 
(o!n,- b-.-. ,:i.,;.i;,'::L(ii «.■■Ulii.d.tnnä 

;\-b.i- .iii(.:\-E ouc-t bsv bü JL , : i- 1 1 ,■ '.i ll :i i- i- lu i :i i ri L | n ü 1 1 bfH'iibtrt -jiiro an, ratldiL' in bio 
b;::.!!.:!.-- fit.hu:! iiS IM-iaiä.: C -:Ti (iuililuuiil! 

Jii.v ■■ :!.■ iL £L(i i.ir. ;i r-,!l. ■■. ' h,i :.-r : Üiiiu ■ ;i"i-ii ! ([imnt 

f,ni!.il:r, naii ii.Ii ^iio.-::mi SqYu L/I:;iin Wiliii" 'iEU-icf EurrijiiSiiin' 1-ilbj: bii C.'u !ü(= 
hlai! '.j.;:; i:.:iil f ü j [in Li Inno ;.u fi-,!:l(r.ti -LiiLliiut.'. 

-yi-.: .■ ,-!iu.igiH;u. iiiM:.- '.iii.-ii- 2i;v i;ri- j„ L-.i ffijiU'i! iiiii b.'i JlL'i^iuiQ, 

ju rwf,.<il:iv. iii-r. \d\:i\ Iiiii fiiifr brr f.cvj.i^iiii i:cllvt LSViiei: ein. 

5. 29. 

i»t. :..t JüiillUhiu' liiiijkii sif 'l'itib-.- |t:l-ui br-J GiofiittjürriiVi' »iviVhiii ((in i:n: : ihr Mil in (Arii... . 
ic bnoiira> cntfltStnbrn oh mhii Sielli inibtt! bisufiluiigliiSt 
;t aiilibtbunfläliiniiilijÜLiii [Mij.'Liiiniii-ti 
■fiimmidi llifttM ooiflrfilfiit ratibm. ■iL ^::.l .^Lili.'J ,':nr/>:,L; ::bu,'.tiii.' in fr:; im ilniiblufi au bi^'i;i,-,[ btt ffif 

1 äSdfajjmi bnbcc :H b::;; iiiv 'JuitLbsnig bit y^rbt fiFliic jiiiiiif n l 5f null Ht r ii|iii( m'Hi -.i E> * !j i> t .iKfteiiil n«rbfit 
-D ilbik-.tiiif in b;: :4r;),i im ilniiblufi au t j- : - ; -- 
.. nrirr. r„.i •■■ " 1 ' - " ■ 1 

[(Bleu 

-i:m:-i niL,v'ü(,L.l, ''iub bii ^üijvrtrbt u-.ulcidi bin Som-jEisr,«! r.:ib tWitinvu nbju^ 
3l---u-ii.il, L-fiiiL Mi-;;; b.-- jiM-.imiimii bic 3li[;i;.i;;,-:.i,-u üVivoiu ooroffübtl njrrtai. iln bit 

.HiL1[;i:ii:i'-:i'l.-i: ; .:: vi .M^lliliii-.iül -li.bl i('buiib,-n :nib !iillü nnilj !jilJ!i((|!H.1) 

btv CLJir.iil-.ii , '.'ilU'v-i uiib .vc -iinpiovii- iwVftn uan c:n a.'itiiiitniiun.-H bü 

aJulciK- ü r.b:Lii±i-u, Uli ,-■! Iiniui'iiäi!:.-:) r.-.vnni ,mt-.>m:"!, iic.it/ jjiwui.'vb.' iu:i;iiii!iil:!:ii. 2k 
al-ib i-.ni i:;l-.,-. h SiM-ib; :v.TS(ii in -.-in :i Ii n;>i : n.-ili Jlniniif > anL^liiiiion. 

!■■ t.itlmil b ( 'ü. Hir:t:-iini:n iL ubn ü-.'iäsfi.'iifcc:: qu. .inlintimc i;rib S.^ilinK, I 
i.-ilij ni,c i-L-i ;u .-iucKi tt,-'iianu *-vpL- i t-i-« : ;luln-.:;iv. lVi-.M. ?ln>.^ i' ül bir ;L-.i.v;f-.Liiib. a 
'"Hfl Uli iilllif Rillen. 118 or liüri;; ciä'iii:imuili[|-.i; t-:c iu'iwr v,';i,L;tW.i ii: SlVn; u* ;u mliinai, 

Sit 3:i:;[ ü;t Iroii-'^tlinmiuriiMii,'!: i|. tnu;.i;lj ;u ^ir.ljiirii, suib j'-.ir 1 SLinu (änn Ä Wfrt! 

E;v a(i(ilcivl,iiiiiiii : i.iv f-ci Mi Sr.ib:' Ul-u }-■.»! h>li villi Ii vom 0[tuii;i.i3:i:ä!i:.; ■» iitrvni.-iirii, 
imb lofrjifu UJK! 3iit;oiI[ iift ii!fr:;b:).'L: JUu^iiiu' f.!'. sij '!)Kiär :::i[_:fi:Lr.| 1 Jj [ -vfra-:- i:ii)"],'jt. 

!Di«t; » : !i ii,-. ■"( .[liliiiödiiiii) ■: '■■ ■ ii up)i Iii', i;. |:o:livl 

r f. : - tifiiiiitlisk'ii ft(.piv|iiilit;'; td)illn: nuilivoub il'roi ijmi,- r.-.if tfiu ;li«i?:t:ariif| 

ii«* toi jj.'imntli Mi o;t5iitliiicii iäiiLif, '"or.uo freir: Cmiii« uns jSuvpTl.'JHiLfi tini tri: Sic- 
,iL-o- ii;ri.t| ii i S , ;lt -ft"tir r .i-«iu,i;ri ouf l'.mcr, cr-3 'iJlU:::i:i>i-r.bä. 

-£,>: P,'iil'V(i[;o'];iihih1)o nurt rftiif.' iirfidi ilrll.'i:, biig öir ri(iii'ijjv.[iL(:,r.'v r(i(i::(i:w b.f 
crf3:^-::c-.;n llstiircutfi:, tS;i:at'i:f'i[=!iti.ii::iH;(iiiäidj[i!it, ioic;,' ainiüpfl; ;u iili"L«(vi±fi' 
iiiiiuitiK« tnS üiiitt;nii;rn iiö;: ^'.it;n',ib ikuiiiiiui uub 3ji:vi:iv:, lt|f'-''« uii ntut 

tili dUä (?!a;tiiii|jfli tri- 'Bfi-riv : ,m ,i- ä!.nio::;iii|i ivn ü'.hh Bicuim Mrf, ]."ii)Ll f'hnriiiii 
Sjiii isab it.'ji.i ör.iiiiit v;p Ir.ij o;li.i:icu, 

3iin l'tin ii;i[iliiir'iii:'iiiii)iii (mimunoii Sir ~T:)niu'uvl(:iäi,'L ')(,;t,£>iui,' ;tf!-if. ub« 3w 
für ]i*?u ;vl[f(n;(f,,'il (i,"1i::-]ii:,'n 'Uvrfr ,;.'ii:iiiifvl, C :',\ äU tülfiu't.illtii. v?l[ 

tnu 3lt!:icivEommi , 'i-.:t ;ü »lüal-ri; ii.Ij pcn fc-n; :£tiiii;-i)im;üb>:: ar. b.'ii iiMVPi'r.tbeil aiW-- 

'^^SiS'sfntrolfoiniiionbo raitb enbli$ SnorbMUtg treffen, lnnUneit bec anililoitroniniRat 
mil einem Sinftui für Hirotr^ttjefe^ene auSflatwii ju «tte^tit i|t 
5. 34. 

9J arf) fStlebisaitü b(-i ;lu:!j(tiiun-i.it''tlji;i!'-' [Mrbfii ble in bent Sl.Uiciwl b?t nbitenDm; 

ssirs jslsjitioä 51 i : e n bann eraaeiMotiu 
„IBaf! nud) 3n(wii beä uciiifi.n.im: iMni-miL' bit Slnjn&J nun 

.|;'-;:n-Bfi] 

«[erben mit 

einer ®e[amraÖaFe ibn ■* 

Hdäiriehti Start, 

Tidjlia abflelHftrl raorben befdjeininl- 

(Ott imb Intimi) 
Sir Mu*l)(bi[na*loliimij!ioii. 
(Unterfdiriflen.) 
ZU Lau: äiiliMcib!: üintusbliüid vi'v.'iiiuik'u Inf uiom!. 
iUniiiii!,ii't,']:.j 

Ja« mit blt[ti Sleidjtimfliuin DCi^oi.t SliUioiinl tft doiu SLniHummLiftir a!-i Setaj b« 
£in;ibalio:i ütfr Um 7.CAft,-[i a\nyi:tmuti:>m üiifti Säiiurüjfii. -■■ Du W.\-:awatt s:v 
t :ii);i dlü i.iiu'i- jis'Kijfiiäiii ^.itiunuini 
Sluirftaiiliiiiit :niö Sdii ,vo!iuu[nt Ii. l 
'.il ,il,'i,l!,-; äiitiiV ^jalr miilt 0 ; .>' 3:™ihll':lil.! e,-: iuqi, 10 

[min (in« iitis'itrf Liiii-Libd, tes fem Siivsciccii'j aU tiiuiwiuri-Mjlnj yijuiu^ii i't. 
$. 35. 

See lÜDLltcrainiltor ftabet bic S! i uui b titio » iibtt bin abaiünnimettdi !pfnbe, ferner bie Digitized b/ Google 119 

oon i&m tefdjeinialm Siquttnttolt« Pn bic ju la^Icnben J)iäl(n unb 5PIcif«(oflen 16 unb 
35), ioroie über fonft elma enlflanbieiu StebenbFtea nebfi btn bqrbjlitbeu (Wögen und) Säe* 
tu; Ii. 1 :'.; oiimci ojjl i.r.i;n ju ,i:,t ^['.njL-.OLii'f: ir. 

Se|Unc (liUl bie Köllen f c Fl unb oettinloBt bie Sliiroetfung jur uDt[dj»äiu([fen SflÜlnua 
bet BttrihH für Kta}nwig bei QMMTal'ArieQjfoFjc. 

j l in Gifltntlramer bet augcnoinmeneit Ißrcrbe einigt gegen Xblieferuaa ©tunb(ä(jlid) iFt jebe Kualiebungfliijminifiiim t>crpf[to&tet, bie auf ben ausiebrnigibejirt 
ri-p nvlMh:ri iiietbe roiillid) n uf jnbriiig tu. 

-■■ iüJij.-iiilllfJiJi-i.llJtli, iiint.l ; ii niil 5::tg JI]!£>tb> 

I wetbci: [Suiten, i|l beut Otraeialtommaiibo unb beut SSdh Siöcuufleu ml Üaii5(;:i:i:ic: ;:!:.;:i;;.n -j- -.Yi.iiSu;;,! ;i 

Eo'.i-: H'. La tüi-ii-.J^; r 3 il! ,'iiMaii. r:;n 
tUV.li Oii ^h'li't^l-il'üllli:. :!■!.■ . |- L iCi-il 

alt fvic.lijxilrtltartt; 'UlJrji:.; 111:1;: Ui'Ai:: il illl'LKiiliiui [■..,..[. |j Ii iw .[ ;iiL.iu,imii.m.i, 

früulE iirij ii-jisä iil'ai;.;:,i [;i:"ü, Sit l^: tJijuiii.i 1;: tc".' i..li,-n .^iil ix\S ai-5 Mi j-j- 

bnudjbac iejfidjneler, abn nl; :i:.v;;iL.:lui c::i fiiiii^iiii.vilJiiiiiLiiiitiL;;: in a..< l> 

CT.Iqiiiv" a ,i F yvu-b '.limicu;;; S. ;j . ."luLa.n: (:. i, oy.istiimi;. ^ o Li; c 

iid) aud) uns Hefe« EßFtttocn Sov .uf nuti .iiiifciiuiii-iL U;i;-:, h 1:1 M ioioa uut.-c j;.ij.ioe 
hfv f([;!-. , :;i:i'u ;].:£.! i; i ic- linll;]!,:! com si;ti!c;Kiio; uns i?m !-;,iL!.;-i:i:-:.;.!j3 ;;i liii'U:.'.;. 

Ztr kaj.-n-.ttl:-)'. im ^üjjiil.' innen n;;l ::i:; b:i;::iü;;;i(iij:i; 'i;;i.:7.i! j.':anlaiil Sie io- 
j tl ;:,iL t5:|':..'ll;i]>i c;j Jlu-j^l-S in;-;. ..i;;ä;ira JtEtifeu. 

'Joe ii:;[-?l);i'iiii,i-:-f, i-.ili«: ;i,'.il .■- -"m, l;;:tL>:i u-jvwtü:!.).::! iimi- 

-üdjet ntdj do ryan^< s »ci i 'iWitic oy.isrencn. 

Die SJeennigmig be$ au*^ibang3gefrijäpj iu:i Ii,:; 1 i l Ii .4.11 : u n 1 1 1 ;! n i o ! i au den tom> 
maribirenben ©emral unb o.'it MainKasittltut mit btin §itnui%u ju meinen, mieniel Itiegi« 
■tumtfßm ipfetbe bei uetfdjiebenen JUtegc-ticii nod) in Mm SijiEl oot^aiuitii fiub. 

S. 37. 

Soferu bie cutigctc-btitdi bleibe eine* Steifet intgeu nac& trä ^Ei 1^ rrfmiutet Untnufl" 
li'.iit j; iitJf.i, <.< (ins juiiirjiil eif 3uS. $i>s 

(qli t-:Ki[ Uiivil.iiul'i.lifj;: D;t ..i,"i f:,-id>; «s:i cer au-i:i;uu-.v.;J- 

.foffimiSfioii alii [ticaSbtoudibac iiiijvriin.iii'ii ;ii,i)( Ii;. unb 27). 

Soüie and) jiietbuto) bas troll fiänbije Aonttngcnl an trifjeb.a : . . 1 \L\unt;i ir.Si 
mtiiit B;:-bcn, (0 |"iii) i:iiii',ii!:a)t u.n c-:it 'j:..::a;ii [Jl'l^s 
iitieii 11. :S ued) f.ig: 51K -JLiilj^Hii^ ■."'[,■:!! .j; :'.'.■[; :ifii fl;;S; iw' 'iu'ii:-; iv.ij :>ki!;i) E.'-i 
DliitiaiuU ij. citill nn i\ 1 ■'vhin.; '!>n i;i [i; v;;-.;:ii. 

Rur ütii R.'.;:, inj i)K 

irmiul .Ht;iä.;r:::m.iiii[ b/;:::. 3rj;;i c;;!:j.'i; [.■[(!■ 1 .1 -l;l ;m!Lt ^.ij.ti:;L:.i ,-iu,'i iij.anv.ili-i 
unb bet Mfi 'Tii)i;;tELii erw •.'iii^t;;!;': J.t uns J:i'i.r).i;;iii.| n.i.ij IV.ijj.i'H o-.t ooifliij;«* 
bic|(tbnlb gegebenen *f flimmmtflai doc unb iorgt füc ^(jat)luna uns abtnifirmig a:i Iii 

XnipptntCeuc. 

S. 38. 

Jfntt) ßtlcbigiing btä guäJebungSgciitait! t nt t:r j!iti;;mt;L-.iinn beul üanbeSbinBiit t/ttr 
bin ajttkur biä gaitjen iSrftOÖflS fsjoet 9)etiajl ju (tfiatt«i unb benjettäl eine ll(be:rti)t 
iiatb 51nlngc il. liti);!iii:i,'i:. 1 

Eet ünnbf-iöircliov jtdlt W]t Uiberiidjtcu fcotäitiiii jitfunimeu. 

Sic Erroibfriidjiu Stuifoi 120 

liuiin™, b™ Slnlimiddi ranl(lf,e C.i, ditfifaiiiiuluH (Miilanf n.j. 'J'.'i;ok ii; (Staln.n Y.i 

'i.i ii.- ri'.-i! (!.■■,-:; ftt: ;-(•:• iii/il.fhn <(::.": i?.rU.e.c l!.j lm> iri 
-,ii'r,-;rii-.i!ti 'in Jircli-.-.iirn 5.!.i[-:c;i;:>.!-: -in fir; r n: [,;y,i-. m.; im ;,itfi!(it ff-i 
JUiki'iiüinör.niu in iv':ii.:n:iii 'Jir-Jtsl.' su ii !■■■■: iv-.üV.i s. T ; iiini, mii ; 1 1; i.:-t; vi.' ;\i,:.i.' ; .n;.'; 
Ifjlir. pi; ?oni'i:lci; im; ini in.i t.lllt.-.'Uilla i;ii'ii:|u ;i n im l-;,- ( «-J t- f p ;■ -i c f Xr.'.rf.' 

fonnu- sur Stniwiiiuifi jii iikriVuira. 

Rdr }li'ml;iil!iin : l iii ^[■■iilIU^ ;ii ;,n !!■; .md.: j-r.:ri: :■.::!■ ;■!■.- ,y.! litirii"'feiil':r. i. ■■ , ■. . 

ttts I:cr.':fiuiiiij:iT:i in !,v.: ; :i iiniitn: C-ii;ttilii<-.:ii'iiiiiil,iiv \\ii,i;v.i:ii:u:'li'L;ii:M. Vi<;<l uTil: 
nur 7v.n:i"(. r-iiiivliohuLiiiiiLiinpn!, ki;i,t [in Si.it,ii ; !ii!.i ui-.i- -=j r t - ,i: j ji ri. i pu .'umvUt!:..- 
^ffrtfinnifu, SJiiih'.fiüf.Mit Hut 'fifif.t.-iin-i.si^t'-ii [pi.iI p.t OJMMhl ifctf. 

Slrolfdi brn 19. 31ou:niljor 188(1. 

©er fianBcetireffor. 
Bon ©albern. Digilized b/ Google 121 

anlagt A. 1 fru S. 7.) 

Ueberfl#t 

■ (Scjttf ) tri »et pmuMf^cn SJoc Digilized by Ci^ogle 122 

»Hinge A. 2 flu % 7.) llebfrftffct 

ttx in fni gfirfifnlfifimeni äSdlttrf iniD ^vrmuii! tt i t« JrTiobiföeii ©immiflermig 
im 3«&w sorljan&enEH itirßf.btitiid)batfn !(i(erfc. 1. 

£ 


SfifitSnung 

tri 
JI reift 3. 


3. 

©tfnmuitjnvjl 
itr na* bfr 9triä*-3)iiiy 


Gä ftnb 

j 

r;i,|::i:l!v: 

«fabt. 


fi. 

(r!r.| Im 


G. 
mit Muilctliil D« 

ät)i[itci™fr;l)( unb Bit 


Summt . . . 
s 

c 


ufai fili bie 91a«ivelfitng«n iei 

3m StbilmgdjiigggjfiiU« babsit bit gr 
albtt! iinb $pnnonl (U ftellen: 

b. für baS nie ärmterOiTJä . . , 


finiiflfunet 


6u 

äüilbjn gegen bcn Sebnrf: Ueberau 
Skrito: 
» ?ed by Google SBcfitmiimitflen 

fifct Ute $ejd)a^iib,eil 6cc Hfcbiliiiadjiiiififlpffrte. J) aviia;:ic' ünb £rmn;£t(m{icn|>[trbe r forde bie für Su&rparl. unb ät)u[ia)e floionnett 
glligiulfil i.tiiTi.-' „'(ili!i cid): unter l m G3 cm, 

1) aniEerir. unb Srain.lGurbeiureibe uii)i unter luSTa 
8te6 fein. 

Süwn duiJi srntjacnfaltl (um £$ril 93fwb< ;,! ' :| nübiiBtWB ^«6 oli baö angegebene 
cai)f;:riiiB:(u u.rrtni ini:\;\i, t- ! -. -. f U/ibr. u, i>: V'li'nd ir.djl iinl;: 1 iü 56 <ni itvnb 
«ff,it:i.i!c 'juiij:). .lüt.-; im ;)i.-tr[;H;:i Ca ;"i;ii:n:jjjj(!i m.i i:;- ir-.:i"-s 

Li:. j:i ri.ii' ',;Si:l'i;l P-:\«m~v.:^-: ä:.r Vkiyi ! ... cm ,■!•,*[.,-, i.q ,!i;,i,'i;[;iu 
Berten. Sem Sller nadj fini) ^feibe plföett B unb 11 Sohren am gceipetltett für ben 
Jtilegiltienfi. 

.tam'ie, :r,:jr:;.' Sf.i;.:ii '.n;b 'iiiürcvhilc;, Li? Hill;: :i D^uale ^jIl.h :hV:\r.'., alt 
«W gm^tfeBImt, Riantjettt» über fonftlgen jum SJienil bei floualleite iiiilauglid) tnaojenben 
SJtiiritin, i:!ä v a>. a:mtl;iit, £r-cir:i:hx:i:fl', icijaEfcniten Jj^foi (elf rtoL- ittt anoLmt, 
eieiil nullen, ^Dniflufi ober .(;r-:iiiv<i:ic.i, ■£:vn(:[Irft-J h. f. ej.), tii-nilfl-:!: --irrte nieiben ntd)t 
Benommen, einäugige tu aßoßenpjcttien nur, roenn ber HJeilufl bei älugeä oon änderet »er* 
Utting unb nidjt ooii innerer Jlraiiüeit ^errüjirt. 

Stuten roerben d« tragenn eran)tel, rorun bie« entroeber (ebon burdj angenldjein belunbel, 
aber meun burd) einen £ecfidjeiu in beginn big ler gorm nadjfleiolefeTt miib, bafc bie Slute nad> 
ttefrrftityn Beringen bat fienglt mit mebr angenommen bot. 

»ei bei SiiM-iiT:! r;i f!|nbt i)i im äilljiotr.rinfii td (Viniti.l; u; Ik.i^hh, kii [vftfrr tfm 
tMtflailntat StllrouQ ntDgUtbjt cntfBWdjen mflffen, unb büfj däbann ein ober ber anbere un- 
»rftutiije Rebjer, bei unter anbern Umflönben bie Bnnodme eines ¥ferbei rw«fcblie&en rouibe, 
leinen ©runb jur flurndflellung geben 'mm. 

SSti ber tii|ni Ii i 'tim.ieinrtniou fiMTiji*c(if:n (MtfUimn !"t'it bet Ic{tc 

»efiter nid)t für Sal ««6anbf«ldn .Mrintun eiaorfdjafteB Sei« ?[wl(. *««tt geilen no* 
t(R . ^bUfllMg» i(i freMffiflem BJerrnuf ein ml^Smiti^» be9 fcanbeW ober eine 3te= ßs tft boiper bie MÜioobe eine* jtuannfioeifc ongefouften $[erbe8 unb bie SftuJtorterung 
s uejatilten tufprafd md)t [tntl&nf!, nn^ mrnn iMtr^alb befrinmlR grlflen eine ber nnaj 
n £onbeage[t&en fbiift ben Stttloflng bei Jtaufeä iebingenben flrunlf)eiten nodjjutoeilen ifL 

»ei [reijjänbigem Sutnuf bleiben inbiffm bie geff[Udjeii Seftinttnunoen ber 6emÖb,rlei|liin3 Dipzcd b/ Google 
"- Digitizedby Google (Sibcöfovmalav 

für 

bic Sflrnlcrrii »fr Irl) Kfd rinrc 91 1 nn-i- ■ "ÜK c 1 i! in n cO n i' fl »cm Hunte anSjUirttufcfr 
«Ulotie. 3* (Sur. Ttlib i.'l .].■:(■!■( 21 Ii n i ;u ('Irr: Sinn Sil:™; Atipn: V 

" itai'jii!']!! irj j.in; iu-.iMiv l-:i :'li \:m 'J. ,, ;.'i l .Liil-.i;!i;]lig von Ii" "' [iiftfU: iL-ortt'i: Kn, kb tvi lu.'itm nl/Minii i.i.k Pm lu'jüiiüiKi! it'oil.ljvifttn l.iüfv ; i -.1 -.1 r 1 1 1; D c = 

lumta itt BOr onR BilllTÜt f.-. . ■ r : : 1 1 l n -. : . : : "jii.'ini-.ir., .1 ■ mit i- : i ; L =■ ;i:: , ;.! , "i.l;l 

nuf an- ii-.ioln: :H*H;i,; j-:i;.i ^n-.t:':.ii: '■l-iviw:i.i l T.!i:c iiodj k ; l.'::i Süiiitn, " 
BmitrttUiitdi, alio ni(b;t juni Sortljtil iiocb mm £djnl™ bft ^.Kfijitiilliiiiiif imdj betai ifäiiitsi, 

. , «( " 

itcii:.i[u-,''i: nHMiLiu ii iL-:\iv. 

£o KOfir mir (Soli IjL'ij.' (ediiuji ir i.nrti btr Jlonfifftmi). Digiiized by Google 126 

anlnflt Efju f. 32). fflcfilmmuiiorn 

über tie Bc-föaffcugcit btt ju militairiföcn 3werfen kpioimlrt SiiSrjeiiät uni» 
©ejebirst nttjl 3i!be1jir. i Seilern ■ :. L:I ,L J„!l^ [( fldolimnijm-.ra :- ; s i.'v £f r:--.i-:Licc:Li::ii.! au i? i,;:i;It;;i; jjil M.n^it-Mä 
ü,-*r> iJirn fotvaaen. 

Ii) i'ie iiL-,'iiii.ii!n;(.oil 0 f >" It. : t ;-j ii ,1 ■.! u::-.(j .111 ;v .villi' ,1:111t::!:- otil 

(tbirre — Ickten mit Sulsloopeln — [ein. Sie muffen 3uLifhänge oen §»»f über 3ua< 
Idi tu lidii'n; ''(tiKt ii: t Li.-.- i::ri!il,-!ii.- n .11 ti 1111.. u;:: iio« uub eine iialftec 

ntfcil ftit-fL-jii, Ti!it_ ;i : l ■ v . ; : 1 : 1 .1: l; ifi^n.w::! y,i Liefern. SämmlLidjä 

@cfii|itrtl)fi(e iiiiiiiiii iulilv.t h t.-u ^ : ■ l . in i-iiiiiutilig [ein. 

3) Sil a3n^cn 5 >it>fl! Qr finC jit i'b<™ ÜB»!)*« i« liefern: 

1 aisfiiiii. Vi uUi' iiii-ij f-.it lüiY. I Nl- iGjflaif^mwtc, 
10 SiiiWliäiije mit .[rauf, J m 5(1 erii bis 3 m long, 

1 tyuiblatccne (Sturmlaterne [£tr Sitzte), 

-: iT-jii.ii'jJi .111' 2 1 iL! 1,5 Eft. .öofrr. 

4) :1c. i".M)iiijuljei)äi [itit> "Iii i e b e m Sinai s,[d)irren jn liefern : 

3 Heien gurte, 

2 feülfttiielten, ungelöst 1 ro 30 cm Mä ] m 70 cui lang unb nidjl flbec 1 kg fömrr, 
1 neue flarbätföt, 

1 Striegel, 

1 Irairu »=) qjeitjije. 
Dipzed by Google 127 gWKiljt ?llltltl11tl. r 
ae!.. n )f l-i: S ::-t 

Kr, 

bcä 3ru^(iiiii[ü-i--'Jintio;i!::i jnr Sltui:C'SBiibiIniad(iini! : 

. Gin H!N« 

L-Ott :n:t 

. Qtföln&t 

; (Müc Emlimdct 

< Sil«! Satten 

tenle afßtüf fer( §nl, n>o|üi bcmi^tc» her Sofujitt{i von 

gtj$iirf*u: aiiivr, ^tgta snilcfcrnne biff** HneiltniiiiiilTrt »t 

nuf nadjflibdibt Dulllung j» ä«!)I»i ifl. bfiäicmial. 

ben . . . »Ii is . . . 

ffitr GraiUSiiäbtbinigS- JtoiniiiifiariuS . 

(Stintt! btr 
itvtiälviwibi.) Cuithwa. 

. . . . Ji, ßcföiittini &abe i* cinä ber SlnRe 

in baut unb richtig (tballen rnib imitlire GietBili. ('.U-.ict^v::'; bti empfang«!.) Digilizedby Google 130 Sefanntmacbuitjtr 

bis SOiilcgiwa bec SfliwttiH tum Ki^Ibiuftcftaimi« aaä) %ai(t! bttteffenb. 

h V.iith-i. 3»:g!:;;;!Lf«^niii;ij ; kft. i'^uiüiuaiii nie! iVccrrrtfr J?73 ;i. 1 1 FT 
btä •Jl^fliETUiiflä-SfllollS non 1378} roirb vom I. 3amuc 1S37 üb na<3) Zmflt Dttlcgt. 

(ii mild bi.'i i'iLt tifin ^msrloi ir.ii.i- ig n:r iq :.i;;u[)>:t feiL^iiiii ijtsrci'jt, bag b(t mit 
ivt äx'^irtililli,! mim SU. CuIdSi'c — j;;. 'i', t«f ::L\u:-i ii:iä]S='Ji!iU!3 — piiHicitli 

egaufj«BeIblatif filt bis Barrien am SSa$[[>üiiitt &-.™rr.rv t'.'A;"'!) stt in Zmfk 1" 
i;:i:i,'n fSwiiiiiLlä 3Itsnift;tiiUij [itibst. 

Steifen bcii 13. 91oocnilwt 188S, 

Str fion Deöfttrtf f dt. 
»Du ©altern. Digitizedby Google 131 

Sütftlid) 2Ba!t>ccfifd)e$ 

Stgttttttgft'tHtct Nro. 23. »*m « n a8 - E "™ 6(r 1886. SB t f ii ii ii t m (i * n i! fl, 

betnffenb blc mbflfUtifltn gredrafft her HJo[Iäiä6.lutig com !. Stornt« 1885. 

midjiDtgeiibe UrttiH$t bei orieanroeimbeii Besitfenrag ber gar[knl$üinsr Walbtä unb 
fflijinuml lud) bm ™bgflfiisen eigebmften btr SjgllSjä&lung mm 1. ScctnAn 1686 unb »er 
IBotyeUtUtg berftttm aad) b«n Ml«, berc BteHfllon*fc e temit ■■ i ^ uub b« einnlSMatbörißteit 
loirb Kendl Uni« aejunnabmc m[ bis SelumtBa^ung oora 10. Koofmbtr b. g. — S!fgij= 
iun|jiblatl Seile 105 — jnc affenUi^cn flmnlni6 gebcagl. 
«ulfra btn ia SDetemift 1886. 

SDcr fionBcs&irerisr. 
Sun CalDern. Urficrfidjt 

Im orUanmefmben eraöKnnitg tct gürilen^ümrr ÜMbett uitt $ntmant na* Ceti 
entplliam (Srflrtiiiffen fcev 3<tytai*il vom I, ©«eintet I&85. 

it fi:-i 


l'(L-.;:. 


Suiomraeii. 


■ s. 1 - Ii-: ■ ■■ ■ 

liäin SntluagsHgtbnilTt DM 1885. 


16901 
S9G74 


Earunl«: 
A. bunt(iaur,(bitW üTtiWf SJlilitair; 
ptrfoiltll: 

U. Sinket im alt« 

». tu » e 3<4». i™-^ 1 

C. ffiflÄ brm SMintonfbffniiittiig : 
1. (f «mtgtliridt : 

gumiaclifäE ükrliain) 


l'j ■-, 
— L — 
5570 


lliiit 


510 
BIS 


i..: 
II« 


ITH 
SiH 


11 J 
II. 83initt*all|olittt: ^ _ ^ 

gtämifä'flatlioliföe tlbcvifoup 

III. Sonpig* (Oirillcii: 

l. £or.ftige ^roleRantcn; ^ 

b. 3tuinglcmn (ratibli* 
«. S)apnfl(ii (roeiblii 


!6S 

bsb 


l! 


i- 
]i 

1( 


14 

IS 
16 

M -"-j 


jii flbtctiatjdi 


— ' 1 133 

Uni'. 


■.v:- 
IL . 


Jlrci-i 
(£>.■:. 
Suftramm. 


f. OllQQttll ^odjlirdj* J™" 1 ^ 

b. «UM« 
IV. Buten: ^ ( 

3utai fiSnljctup 

V. Jittiaati nnltm jttligtgiitn: 

VI. »Iii imttftiramicc Aicuuhf: 

VII. Ol,». Ansaht btt {Million: 

D. Slntf ttc StaalionafSiriftfrit: 

Hubert StutM» 

fflunbeSuuSlanbti^ 1 ^ 
Canon : 

Defterwitb. 

Orofi&iilannitn 
Sollaiib 

amtiita, aifteinifllsSl 
393 

412 
. : ■ 


— 
31 


!■ 
«0 
■ 


S Digitizedby Google Stitjili« üßaltctfifdje« 

»cgtetitg««8Uff. Nro. 24. iöcfqnntmnthunfi, 35, ■Jd JBeie«nung 

biä ouf KrifcwS bis untern 3. oitfeä Storni» o([bff(iiilt*i! Jfämglid) $Ku&i($e Stjnti. 
Inte füt 1887 jat HntMnbuiiB )u biinjen. 
I(Ol|en ben 27. Skurnbtr 18B6. 

Btn Sattem. SÜDlM&eKffW 9tc#cr gfitftii* Sfflolbtifijdxn OTtauTLtitgöötutt 
THE NEB YOH( PUBLIC LIBRARY 
«BF BRENGE DEPARTMENT Digilizedby Google I